Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Sverige

Få sökande till vårdutbildning

Trots att det fattas tusentals anställda inom vården verkar inte Stockholms elever intresserade av att arbeta på sjukhus. I år är det bara 58 elever som har sökt omvårdnadsprogrammet i första hand.

De preliminära intagningspoängen för Stockholms gymnasieskolor blev offentliga i går. För första året kunde eleverna välja mellan fler fristående skolor än kommunala. Men eftersom de kommunala skolorna är större är det där de flesta eleverna hamnar.

Högst intagningspoäng hade Viktor Rydbergs gymnasium i Stockholm, tätt efter kommer Enskilda gymnasiet. Bägge skolorna är fristående skolor. Av de kommunala skolorna var det Kungsholmens naturvetenskapliga program med all undervisning på engelska som krävde flest poäng, men i år var det lättare att komma in där än förra året.

På de innerstadsskolor som traditionellt krävt höga betyg har det i år blivit något lägre intagningsgränser. Det gäller till exempel för Södra latin som sänkt sina intagningsgränser både på det samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmet.

Också söktrycket har sjunkit. Kanske kan det bero på att ryktet om de höga intagningspoängen har spritt sig så mycket att vissa elever inte ens bryr sig om att söka om de vet att de har betyg som inte räcker till.

- Det kan också bero på att eleverna kanske inte vill gå i extrema klasser med maxpoäng, säger Britt-Marie Holmström, enhetschef på intagningsenheten.

En tv-dokumentär som skildrade betygsintagningen och som visades för några månader sen utmålade Södra latin som en utpräglad pluggskola. Den raka motsatsen i programmet var Skärholmens gymnasium, vilket oroat elever och lärare där.

De har anledning att känna oro. Eftersom det förra året var så få som sökte det naturvetenskapliga programmet erbjuds det inte på Skärholmen i år. På det samhällsvetenskapliga programmet står fortfarande 22 av 30 platser lediga. Ingen av alla dem som sökt hade valt Skärholmens gymnasium i första hand.

Men skolborgarrådet Jan Björklund har visioner om att förlägga attraktiva utbildningar till ytterstadsgymnasierna, och utbildningen i Skärholmens gymnasium som ger en internationell studentexamen hade 93 sökande, en liten ökning från förra året.

Tensta gymnasium som också kan erbjuda ett naturvetenskapligt program med forskningsinriktning lyckades i motsats till förra året fylla sina platser. Den bästa arbetsmarknaden väntar förmodligen de elever som valt omvårdnadsprogrammet, men de är inte många. Ändå är platserna betydligt färre än förra året. Av totalt 115 platser i år är knappt hälften fyllda.

Varför är de så få?

- Vi vet inte, säger Britt- Marie Holmström. Kanske tycker eleverna att det är för dåligt betalt i vården, kanske tycker de att det verkar för slitsamt. Men vi ser att flera program med tydlig yrkesinriktning har svårt att fylla sina platser, det gäller också till exempel bygg- och livsmedelsprogrammet. De elever som sökte till omvårdnadsprogrammet var nästan alla flickor.

En än tydligare skev könsfördelning finns på frisörprogrammet. Av 64 intagna frisörelever är bara en pojke. På det populära hotell- och restaurangprogrammet i Globen kommer det att gå ungefär lika många pojkar som flickor.

Betygsintagningen har medfört att det funnits rena flickklasser på Södra latin, men den tendensen syns mindre tydligt i år. På det naturvetenskapliga programmet är sex av tio elever flickor, på det samhällsvetenskapliga knappt sju av tio. I år är det 8.000 elever folkbokförda i Stockholms stad som sökt till gymnasiet. Det är 300 fler än förra året, vilket beror på att 16-åringarna är något fler.

Fakta/betygsintag i Stockholms stad

Intagningsenheten på Stockholms stads utbildningsförvaltning sköter antagningen för stadens närmare 23 kommunala gymnasieskolor. De tar även in till 32 friskolor i staden och länet. Det finns också friskolor i staden som sköter antagningarna själva eller har avtal med annan intagningsenhet.

Betygspoängen baserar sig på elevernas 16 bästa betyg från slutbetyget i årskurs 9. Maxpoängen är 320 poäng utom på de estetiska programmen där eleverna även får poäng från särskilda antagningsprov som skett under våren. I den preliminära intagningen utgår intagningsenheten från höstterminsbetyget i 9:an. De program som har högre intagningspoäng är de estetiska där eleverna också får poäng efter ett inträdesprov.

Elevernas skriftliga betyg, mycket väl godkänd (MVG), väl godkänd (VG) och god- känd (G) räknas om i poäng. 20 poäng för MVG, 15 för VG och 10 för G. Eleverna får också tillgodoräkna sig maximalt 10 poäng om de har särskilda kunskaper som har betydelse för den sökta utbildningen.

Elever som fått godkänt betyg i basämnena matematik, svenska (eller svenska som andraspråk) och engelska är inte behöriga att söka till gymnasiets nationella eller specialutformade program.

Intagningspoängen i april är preliminär. Det slutgiltiga beskedet får eleverna i början av juli efter att intagningsenheten fått in slutbetyget från årskurs 9. Under augusti sker sedan reservintagningar.

För den elev som inte kommer in på något nationellt eller specialutformat program kan ett individuellt program bli aktuellt, men intagningssiffrorna för dessa finns inte med förrän vid den slutliga intagningen i juli.

Bild

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.