Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Sverige

Färre barn blir rökare när förälder fimpar

Grafik: DN
Allt färre killar och tjejer i årskurs nio röker eller snusar. Det framgår av en ny rapport som CAN presenterar i dag. Tobaksbruket i åldersgruppen är nu det lägsta sedan den här typen av skolundersökningar började genomföras för mer än fyrtio år sedan.

Samtidigt visar den nya rapporten från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, att föräldrarnas tobaksvanor verkar ha en avgörande betydelse för om deras barn ska börja röka eller snusa. Det vill säga om mamman eller pappan använder tobak är risken för att barnen också ska göra det stor.

– Det är mycket glädjande att rökningen fortsätter att minska bland eleverna som går i nian. Men föräldrarna har en viktig betydelse för om den nedåtgående trenden ska fortsätta. Därför är det viktigt att minska tobaksbruket ännu mer även i denna grupp, säger utredaren Clara Henriksson på CAN.

I dag uppmärksammar Världshälsoorganisationen under ”World no tobacco day” riskerna med att snusa och röka. Även de försök som sker i olika länder att med hjälp med upplysning och lagar minska tobaksbruket lyfts fram som föredömen.

I Sverige arbetar CAN med att ta fram statistik om bland annat rökning och andra droger. Sedan 1971 har tobaksvanorna hos elever i årskurs nio undersökts.

Statistiken i den studie som nu presenteras baseras på svar från de tre senaste åren. Totalt deltog drygt 14.000 pojkar och flickor i enkätundersökningen.

Den visar att rökningen bland pojkar minskade från 21,3 procent till 17,4 procent mellan 2010 och 2012. Bland flickorna var motsvarande minskning från 28,6 till 23,5 procent.

För drygt fyrtio år sedan rökte som en jämförelse 41 procent av pojkarna och 47 procent av flickorna – det vill säga betydligt fler än i dag. Rökandet har således minskat kraftigt i båda grupperna.

– Rökning och dess följdverkningar är en av de främsta dödsorsakerna i Sverige. Om tobaksdebuten skjuts upp har det betydelse, både mänskligt och samhällsekonomiskt. Förutom det uppenbara att kroppen besparas från att utsättas för tobak under dessa år är risken för att utveckla ett långvarigt tobaksbruk troligtvis mindre om man provar att röka eller snusa först när man kommit längre upp i åldern, säger Clara Henriksson.

Tidigare forskning har visat att barn till föräldrar som röker eller snusar i större utsträckning också gör det. Nu bekräftar CAN den bilden i sin nya rapport.

Bland de elever som uppger att ingen av deras föräldrar använder tobak svarade 19 procent att niondeklassarna själva röker eller snusar – eller gör både och. Motsvarande siffra bland dem med minst en förälder som använder tobak är 32 procent – alltså betydligt högre. Mönstret gäller både pojkar och flickor.

– Föräldrar som röker eller snusar påverkar sina barn, liksom föräldrar som har en tillåtande attityd mot att deras barn använder tobak. Därför är det viktigt att få föräldragenerationen att minska sitt tobaksbruk och att få dem som fortsätter att röka att ändå varna sina barn för riskerna, fortsätter Clara Henriksson.

En intressant detalj är att barnen oftare börjar röka och snusa om mamman gör det än om pappan använder någon form av tobak. Lite tillspetsat går det också att säga att mamman som snusar har större risk att få snusande döttrar, medan söner tycks påverkas att lägga in en pris snus oftare om de har pappor som snusar.

I CAN:s undersökning uppgav 6 procent, eller var tjugonde elev, att deras föräldrar accepterar att deras barn röker eller snusar.

– Bland dem som uppgett att det skulle vara okej för deras föräldrar om de använde tobak svarar åtta av tio att de röker och eller snusar. Det kan jämföras med två av tio bland de elever som svarat att deras föräldrar inte skulle tycka att det var okej, säger Clara Henriksson.

Av svaren framgår dock inte om föräldrarna hade en tillåtande attityd innan barnen började använda tobak.

Möjligen kan de motvilligt ha accepterat faktum, påpekar hon. Det är känt att rökning är vanligare hos personer med låg utbildning och som är mer ekonomiskt utsatta. Vilken roll det spelar för resultaten i CAN:s nya studie är oklart.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.