Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-02-22 18:28

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/forskolan-kan-skydda-barn-mot-astma-och-allergi/

Sverige

Förskolan kan skydda barn mot astma och allergi

Den rika floran med mikroorganismer på förskolan kan skydda barnen från att drabbas av allergi senare. Foto: Pontus Lundahl

Barn som haft möjlighet att gå på förskola tycks ha en mindre risk att drabbas av astma och allergier senare i livet. När de börjar förskolan ser de ut att få fler infektioner. Men i tioårsåldern får de färre förskrivningar av medicin mot astma och allergi än barn som inte gått på förskolan. Det visar en ny studie.

Peter Letmark
Rätta artikel

Det är forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och Uppsala universitet som har jämfört hälsoutfall för mer än 300.000 barn när de gick på förskola i åldern 2-5 år, och när de kom upp i tioårsåldern.

Barnen var födda mellan 1995 och 2000. När forskarna tittade på läkemedelsförskrivningar och sjukhusvistelser när barnen var 10-11 år, såg de att de barn som tidigare hade haft tillgång till förskola fick mindre förskrivningar av mediciner som har med astma, allergi och luftvägsrelaterade problem att göra. Jämfört med kontrollgruppen minskade förskrivningarna med mellan fem och sex procent.

Det ser alltså ut som att förskolan minskar risken för att barnen ska drabbas av allergi, astma och luftvägsrelaterade problem senare i livet. 

– En trolig förklaring är att barn som går i förskolan blir exponerade för en rik flora mikroorganismer som påverkar immunförsvaret i den här gynnsamma riktningen, säger Anna Sjögren, docent i nationalekonomi vid IFAU och en av författarna bakom rapporten.

Studien har kunnat genomföras tack vare den reform som innebar att alla kommuner efter juli 2001 blev tvungna att erbjuda barn till arbetslösa förskoleplats.

När man jämförde barn före och efter reformen såg man alltså en skillnad efter att reformen hade genomförts.

Hos barn som har äldre syskon hade inte förskolan samma dämpande effekt mot astma, allergi och luftvägsrelaterade problem senare. Foto: Tomas Oneborg

Forskarna kunde också se att de barn som hade möjlighet att gå på förskola drabbades av infektioner i högre grad än de som inte hade den möjligheten.

– Under själva förskoletiden kunde vi inte se vilka läkemedelsförskrivningar barnen fick. Det enda vi kunde titta på var om de hade lagts in på sjukhus. Då såg vi att något fler av de barn i 4-5 årsåldern, som fått tillgång till förskola, vårdades på sjukhus för infektionssjukdomar i högre grad än de som inte hade tillgång till förskola, säger Anna Sjögren. 

– Vilka infektioner det rörde sig om kunde vi inte se, bara att det rörde sig om en ökning i gruppen infektionssjukdomar. Det handlar alltså inte om sjukhusvistelser för att de skadat sig mer, till exempel genom att bryta benet. 

Studien visar också att de barn som har äldre syskon inte har samma gynnsamma effekt av att gå på förskolan när det kom till astma, allergi och luftvägsrelaterade problem.

– Den effekten kunde vi bara se hos de barn som inte hade äldre syskon. En trolig förklaring är att de barn som har syskon redan blir exponerade för en rik flora av mikroorganismer i sin hemmiljö. För dem blir alltså inte skillnaden lika stor.

Barn på förskolan leker ofta i en miljö med många olika mikroorganismer. Foto: Gorm Kallestad

Det ligger i linje med den så kallade hygienhypotesen som bygger på tanken att barn som exponeras för en rik flora av olika mikroorganismer också får en stimulans av immunförsvaret. Allergi och astma är så kallade autoimmuna sjukdomar som har med immunförsvaret att göra. 

Vad det kan röra sig om för mikroorganismer som eventuellt minskar allergier hos förskolebarn har man inte kunnat se i den här studien.

– Tyvärr har vi inte några sådana data. Det enda vi kan säga är att exponeringen är en möjlig förklaring. Men det kan finnas andra också. 

Blev ni överraskade?

– Nej, vi trodde att förskola skulle ha någon betydelse för barns hälsoutveckling. Det finns tidigare studier som visar att förskolan kan leda till bättre skolresultat för barn som kommer från mindre gynnsamma uppväxtmiljöer, säger Anna Sjögren. 

– Vi visste också att barn till arbetslösa är sjuka i större utsträckning än andra. Därför ville vi se om förskolan kunde påverka detta och ha en roll i att utjämna barns uppväxtvillkor.