Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Sverige

Granskningen av Karolinska institutet – skrämmande läsning

00:58. F d rikspolischefen Sten Heckscher lägger fram utredningen kring KI:s ansvar i Macchiariniaffären.

Anmärkningsvärd nonchalans, slarvig rekrytering, avsaknad av såväl utvärdering som kritiskt ifrågasättande.

Heckscherrapporten som granskat Karolinska institutets roll i Macchiariniaffären är en skrämmande läsning om förödande kollegiala kopplingar och respektlöshet inför gällande regler och lagar.

Sten Heckscher som lett den externa utredningen av Karolinska Institutet, KI, tillsammans med professor Carl Gahmberg och journalisten och författaren Ingrid Carlberg, slog på måndagens presskonferens fast att KI har ett delat ansvar med Karolinska universitetssjukhuset, KS, för vad som hände i samband med Macchiariniaffären.

Genomgående för hela processen är en anmärkningsvärd nonchalans, sa Sten Heckscher. KI har en dålig förvaltningskultur som leder till dåliga beslutsprocesser och dåliga beslut. Det går igenom alla de förlopp vi har diskuterat och det präglar dem det leder till misstag. Regler är till för att garantera kvalitet i beslut.

Hur är det möjligt att rutiner och regler inte har följts på KI?

– Det är en nonchalans som man har etablerat och förmodligen har haft ganska länge.

Heckschergruppens utredningsuppdrag har bland annat varit att granska KI:s rekrytering av kirurgen Paolo Macchiarini, hur institutet hanterade anmälningarna om hans forskningsfusk och om KI följt de lagar och regler rörande diarieföring av handlingar som rör fallet.

– Beredning av hans anställning var slarvig, konstaterar Sten Heckscher. Det fanns ingen plan. Fjorton framstående svenska professorer skrev under ett papper där de framhöll vikten av att få Paolo Macchiarini till Karolinska institutet.

Foto: Lina AlrikssonPaolo Macchiarini. Foto: Lina Alriksson

Det fanns referenser utifrån, människor som hörde av sig spontant och varnade för att anställa Macchiarini, men det ignorerades av den dåvarande ledningen på KI.

– Och det ska sägas, jag har aldrig sett maken till negativa referenser om Paolo Macchiarini! Det är ord och inga visor. Han var på gång för en professur i Florens men där konstaterar man att han inte var kompetent och att han lämnat oriktiga uppgifter i sitt CV, säger Sten Heckscher och fortsätter:

– En annan skriver om Macchiarini att han saknar omdöme, är hypoman (lider av en lindrig mani), handskas ovarsamt med sanningen och är svår att samarbeta med.

– Den ansvariga prefekten Li Felländer-Tsai tar in de här de här uppgifterna men man är slarvig med att föra dem vidare till rekryteringsgruppen. De får ingenting veta. Att här inte skedde en fördjupad analys är anmärkningsvärt. En noggrannare utredning borde ha gjorts – och då hade de säkert tänkt sig för.

Istället bortser man också från uppgifterna om det faktum att Paolo Macchiarini satt i husarrest i Italien 2012 misstänkt för bedrägeri.

– Ja, den uppgiften sågs snarare som ett irritationsmoment än en väckarklocka.

Heckscherutredningen är i mångt och mycket i samklang med Kjell Asplunds utredning om Karolinska universitetssjukhuset som presenterades i förra veckan. Båda pekar till exempel på avsaknaden av kritiska röster, av ifrågasättande, av Macchirinis verksamhet. Och de beslut som togs har man heller inte motiverat.

Genomgående för hela processen är en anmärkningsvärd nonchalans.

 – Den elitistiska ambitionen är det egentligen inte fel på men den leder här till fartblindhet och att man rundar hörn i strävan att kanske få ett Nobelpris. 

I Kjell Asplunds utredning om Karolinska universitetssjukhuset ansvar i Macchiariniaffärern finns kritik mot KI. Att det som hände på KI förlängde Macchiariaffären?

– Nej, var och en har ansvar för sitt; för sina beslut och processer.

En allvarlig kritik i rapporten rör bristen på dokumentation. Institutet har inte diariefört handlingar enligt praxis.

– Och det är ingen struntfråga för ett universitet med ambitioner, menar Sten Heckscher. Macchiarini får när han ska anställas också fylla i en blankett med frågor om han har några bisysslor. Han skriver att han inte har det, vilket var uppenbart fel men ingen kollar detta.

När det gäller frågan om hur KI handlagt misstanken om Macchiarinis forskningsfusk så konstaterar utredarna bland annat att den externa utredaren Bengt Gerdin inte fick del av de handlingar han begärde vilket hade varit rimligt. Själva misstanken om oredlighet ingick inte i Heckscher-utredarnas uppdrag att granska.

Vilka svårigheter har ni stött på i arbetet med utredningen?

– Nja, vi hittade inte dokument i diarierna och i ärenden låg inte vad som skulle finnas där. Men befattningshavare på KI har varit hjälpsamma och vittjat sina gamla mejlboxar så vi har nog fått fatt i det som finns att få fatt på.

Har ni fått svar på de alla frågor ni ställde?

– På det stora hela har vi fått en ganska bra bild på vad som hänt, men vi kan inte vara säkra på att vi fått veta allt.

Och om du ska sammanfatta er kritik mot KI med tre ord?

– Två ord: Slarviga processer.

Sten Heckscher anser att Lars Leijonborg, ordförande i Karolinska Institutets styrelse som nyligen aviserat sin avgång, skulle ha suttit kvar.

– Svaret vi har när något har gått illa är att kräva att personen ska avgå. Att kräva avgång är att ta ett primitivt ansvar. Man måste inte bara se bakåt utan också framåt: Kan de erfarenheter jag har användas för en god utveckling?

En dryg timme efter att Heckscherrapporten presenterats, kallade KI:s ledning med avgående styrelseordförande Lars Leijonborg och vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright till presskonferens.

Foto: Fredrik Sandberg / TTLars Leijonborg och Karin Dahlman-Wright. Foto: Fredrik Sandberg/TT

– Utredningen ger en god bild av händelseförloppet i Macchiariniaffären, sa Lars Leijonborg. Det har begåtts en rad allvarliga fel, allt ifrån rekryteringen av Macchiarini till hanteringen av fuskanklagelserna. Heckscherrapporten kommer nu att användas som underlag för det förändringsarbete som redan har påbörjats på KI.

Leijonborg var dock noga med att påpeka att ”en misslyckad rekrytering inte betyder att tanken med att rekrytera forskare från andra länder är fel”.

– De som drabbats hårdast är patienterna och deras anhöriga och vi uttrycker på starkast möjliga sätt en ursäkt för detta.

Karin Dahlman-Wright fyllde på och konstaterade att Paolo Macchiarins verksamhet skadat KI.

– Jag är förvånad och upprörd att detta har kunnat hända. Macchiarinins verksamhet kommer att ha en avgörande påverkan på Karolinska institutet – men inte som det till en början var tänkt.

En rad åtgärder har redan vidtagit, bedyrade Karin Dahlman-Wright – som att rekryteringsprocesserna har skärps, att misstänkt forskningsfusk som anmäls ska handläggas ”skyndsamt, transparent och rättssäkert” samt att visselblåsarfunktionen ska ”uppmuntras.

På frågan om de läkare som anmälde Paolo Macchiarini för forskningsfusk men inte blev betrodda, fått en ursäkt av KI blev svaret svävande.

– Vi har skyndsamt hanteras deras ärende och andras.

Fakta.Flera utredningar

 • Det pågår ett tiotal utredningar kring kirurgen Paolo Macchiarinis verksamhet i Sverige.
 • I förra veckan presenterade utredaren Kjell Asplund, professor emeritus och före detta generaldirektör för Socialstyrelsen, en utredning av Macchiarinis kliniska verksamhet vid Karolinska universitetssjukhuset. Denna utredning visade att sjukhuset brustit i ansvar på ett flertal allvarliga punkter.
 • I dag presenteras en utredning av Karolinska institutets agerande. Denna utredning leds av Sten Heckscher, före detta ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen. I februari avgick institutets dåvarande rektor, Anders Hamsten, till följd av turerna kring Paolo Macchiarini.

Källa: Kjell Asplund och Karolinska institutet

Detta har hänt.Macchiariniaffären

 • 2010
  Den italienske kirurgen Paolo Macchiarini anställs som gästprofessor på Karolinska Institutet. Samtidigt tillträder han en deltidstjänst som överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset.
 • Juni 2011 – januari 2014
  Under dessa år opererar Paolo Macchiarini tre patienter på KS som alla får konstgjorda luftstrupar av plast. Två av patienterna avlider. I oktober 2013 får Paolo Macchiarini operationsförbud på KS.
 • Augusti 2014
  Fyra läkare på KS anmäler Macchiarini till KI:s dåvarande rektor Anders Hamsten för att ha förvanskat resultaten av operationerna i ett antal vetenskapliga artiklar.
 • November 2014
  KI tillsätter en extern utredare, Bengt Gerdin, med uppdrag att utreda de fyra läkarnas anmälan mot Macchiarini.
 • Mars 2015
  Karolinska institutets etikråd friar Macchiarini från anklagelserna om forskningsfusk (oredlighet) och KI:s rektor går på samma linje.
 • April 2015
  Läkemedelsverket gör en polisanmälan om brott mot läkemedelslagen då tillstånd för klinisk prövning innan operationerna inte har inhämtats av Macchiarini. Åklagare inleder en förundersökning om grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada.
 • Maj 2015
  Externe utredaren Bengt Gerdin påvisar att Macchiarinis vetenskapliga artiklar brister i överensstämmande med Macchiarinis egna journalanteckningar.
 • Augusti 2015
  KI:s rektor Anders Hamsten friar Macchiarini för anklagekserna om forskningsfusk och hävdar att Macchiarini inte ägnat sig åt forskning utan sjukvård.
 • Januari 2016
  Utredaren Bengt Gerdin står fast vid sin bedömning om att Paolo Macchiarini ägnat sig åt oredlighet i forskning. Amerikansk media visar att Macchiarinis meritförteckning, hans CV, innehåller felaktigheter.
  SVT sänder den första delen av tre av Bosse Lindquists dokumentär Experimentet, en serie om Paolo Macchiarinis verksamhet. Detta får KI:s rektor att föreslå ytterligare en extern utredning för att granska misstankarna om Macchiarinis forskningsfusk.
  Karolinska universitetssjukhuset, KS, tillsätter samtidigt en egen granskning av de omdiskuterade strupoperationerna. Man väjer först en intern utredare men får backa efter hård kritik.
 • Februari 2016
  Macchiarinis anställning på KI förlängs inte.
  Urban Lendahl, sekreterare i Nobelkommitten vid KI avgår eftersom han är en av dem som ska granskas i Macchiariniaffären.
  Sten Heckscher utses att leda en extern granskningen av KI roll i Macchiariniaffären.
  KS utser professor Kjell Asplund till extern granskare för Macchiarinis operationer på KS.
 • 13 februari
  Anders Hamsten, rektor på KI, avgår och medger i en debattartikel i DN att han brustit i sitt omdöme vad gäller Paolo Macchiarini. Karin Dahlman-Wright går in som tillfällig rektor tills en ny är utsedd. Hon ger Centrala etikprövningsnämnden i uppgift att granska Macchiarinis oredlighet i forskning.
  KI beslutar att avskeda Paolo Macchiarini.
  Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus för forskning på KI beviljas avsked. Karin Dahlman-Wright avskedar det kritiserade rektorsrådet Jan Carlstedt-Duke och avskaffar själva tjänsten.
 • Mars 2016
  Regeringen vill sparka vissa medlemmar av KI:s styrelse, konsistoriet, och ger en nomineringsgrupp i uppgift att komma med namnförslag.
  Personalansvarsnämnden på KI avskedar Paolo Macchiarini.
 • Juni 2016
  Regeringen ger utredare Gudmund Toijer, justitieråd vid Högsta domstolen, i uppdrag att se över etikprövningslagen, vilket innebär att säkerställa vad som är sjukvård och vad som är forskning och föreslå hur forskning med ursprung i sjukvård ska genomgå etikprövning.
 • Augusti 2016
  Professor Kjell Asplund presenterar den externa utredningen kring Paolo Macchiarinis operationer på Karolinska universitetssjukhuset.
  F d rikspolischefen Sten Heckscher lägger fram utredningen kring KI:s ansvar i Macchiariniaffären.
Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.