Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-09-28 09:48

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/gravid-kvinna-en-av-de-unga-som-intensivvardats/

SVERIGE

Gravid 31-åring en av de unga som intensivvårdats

En 31-årig gravid kvinna är en av de över 100 svenskar som vårdats på intensiven efter att ha smittats med det nya coronaviruset.

Många intensivvårdspatienter är unga, visar DN:s genomgång. Men experter tonar ner riskerna – erfarenheten hittills visar att dödligheten bland unga är mycket låg.

Hittills har 110 patienter lagts in på en intensivvårdsavdelning för sjukdomen covid-19, orsakad av det nya coronaviruset. Det visar nya data från Svenska Intensivvårdsregistret. Medianåldern är 66 år – den yngsta är 21 år, den äldsta 86 år.

Många av de som drabbats är förhållandevis unga. Av de vårdtillfällen som registrerats är 42 procent personer under 60 år.

En av de unga som intensivvårdats i Sverige är en gravid kvinna, enligt DN:s genomgång. Hon vårdas på en intensivvårdsavdelning i Sörmland. Det är det första fallet i Sverige där en gravid har lagts in för intensivvård för covid-19. DN saknar ytterligare information om fallet, exempelvis om eventuella underliggande sjukdomar. Region Sörmland hänvisar till patientsekretess.

För närvarande finns det endast begränsad information om vilka risker en gravid löper om hon smittas av covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar dock att den som är gravid vidtar samma försiktighetsåtgärder som med alla andra smittsamma sjukdomar. I samband med svininfluensan för tio år sedan var gravida en av de medicinska riskgrupper som Socialstyrelsen rekommenderade skulle vaccinera sig allra först.

Intensivvårdsavdelningarna i Sverige rapporterar dagligen data till Svenska Intensivvårdsregistret. Med hjälp av denna databas går det att analysera utvecklingen utifrån flera olika faktorer. Så här har antalet inskrivningar i intensivvården för covid-19 hittills fördelat sig åldersmässigt:

■ 0-9 år: 0

■ 10-19 år: 0

■ 20-29 år: 3

■ 30-39 år: 3

■ 40-49 år: 16

■ 50-59 år: 34

■ 60-69 år: 29

■ 70-79 år: 37

■ 80-89 år: 11

■ 90- år: 0

Statistiken bygger på vårdtillfällen. Vissa patienter kan förekomma mer än en gång, exempelvis om de lagts in på olika intensivvårdsavdelningar. 22 av vårdtillfällena kan alltså kopplas till personer som är under 50 år:

■ 14 av de 22 vårdtillfällena rör sig om patienter som tillhör några av de kategorier som Svenska Intensivvårdsregistret betecknar som riskgrupp. Det innefattar exempelvis kronisk hjärt-lungsjukdom, kronisk lever- och njursjukdom, nedsatt immunförsvar, diabetes, fetma samt neuromuskulär sjukdom. Den vanligaste riskgruppen för personer under 50 år som intensivvårdats för covid-19 är diabetes.

■ Det är betydligt vanligare att personerna har smittats i Sverige än utomlands. Vid 3 av de 22 vårdtillfällena har patienten varit utomlands inom tio dagar före insjunkandet.

Att så många av de som intensivvårdats är yngre skulle kunna bero på att flera i den åldersgruppen förde med sig smittan hem från skidresor till Italien och sedan fört smittan vidare inom sina åldersgrupper.

– Smittan de tog med sig har förts vidare inom en yngre åldersgrupp. Den andra förklaringen är att vi kanske har lyckats med att skydda äldre, sade statsepidemiolog Anders Tegnell i en intervju med DN förra veckan.

En anledning till att medianåldern är relativt låg är också att många äldre och multisjuka har svårt att klara av intensivvård. Bland de svenskar som avlidit i covid-19 har en stor majoritet inte passerat intensivvården.

Experter som DN har varit i kontakt med tonar ner riskerna för yngre att dö i covid-19. Det finns inga nationella siffror över medelåldern i Sverige på de som har avlidit, men de flesta uppges vara ”äldre”. Utländska erfarenheter visar att dödligheten för unga är mycket låg. En studie av 105 avlidna av viruset i regionerna Lombardiet, Veneto, Emilia Romagna och Marche i Italien ger en tydlig bild. Medelåldern av de drabbade var 81 år.

Peter Ulleryd är smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen. Han säger så här om att många unga syns i intensivvården:

– Det avviker inte från de rapporter som har kommit från Wuhan och Italien. Ju fler fall man får, precis som man har sett i Wuhan och Italien, så blir det en större mängd medelålders och yngre som infekteras. Då blir även en liten andel av dem så svårt sjuka att de behöver andningshjälp.

Kan det även unga utan underliggande sjukdomar drabbas allvarligt av covid-19?

– Det har vi ingen erfarenhet av än. Vi har tack och lov ännu inte kommit i det stadiet än.