Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Sverige

Hård kritik mot FRA-lagen

Förslaget till en ändrad FRA-lag möter stark kritik hos remissinstanserna. Sveriges Advokatsamfund och Journalistförbundet vill tillsätta en utredning och göra om hela lagstiftningen. Säpo, Tullverket och Inspektionen för strategiska produkter varnar för ökade säkerhetsrisker när de inte längre får använda FRA och flera myndigheter och domstolar kritiserar att den domstol som ska ge FRA tillstånd inte blir oberoende.

Efter sommarens politiska strid om FRA-lagen beslutade regeringspartierna i september att lyssna på prostesterna och göra upp med sina interna kritiker om ett tilläggsförslag för att stärka rättssäkerheten och integriteten. Uppgörelsen innehöll bland annat ett uttryckligt förbud mot att lyssna på tele- och datatrafik inom landet och ett förslag om att en domstol ska ge Försvarets Radioanstalt (FRA) tillstånd innan de får hämta in information.
Polisen, Säkerhetspolisen och flera myndigheter undantogs också från sin tidigare rätt att använda FRA för signalspaning.

Regeringen har presenterat en promemoria om en förändrad lag, som ska träda i kraft senast den första oktober. Förslaget har just varit ute på remiss. DN har gått igenom de 32 remisser som kommit till Försvarsdepartementet.

Många remissinstanser är kritiska till att tillståndsgivningen ska skötas av en specialdomstol med bara en domare, en part (FRA) och utan möjlighet att överklaga besluten. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ifrågasätter om det kan kallas en oberoende domstol, enligt Europakonventionen. Sverige Advokatsamfund säger att det är direkt missvisande att kalla det för en domstol. Det är en ”kosmetisk omskrivning för något som saknar all anknytning till det som normalt anses utgöra en domstol.”, enligt samfundet.

Hovrätten över Skåne och Blekinge avstyrker också förslaget i den delen och förespråkar att ett offentligt ombud får bli motpart mot FRA, att besluten ska gå att överklaga och att en befintlig förvaltningsdomstol ska döma istället för den föreslagna specialdomstolen.

Några myndigheter är kritiska till att de inte längre kommer att få använda FRA:s signalspaning, om förslaget blir verklighet.

Säkerhetspolisen skriver att den i vissa fall kommer att förlora förmågan att identifiera förestående brott och därför inte kan vidta de åtgärder som behövs för att skydda personer eller företeelser. Säpo anser att utan signalspaning kommer möjligheterna att skydda samhället mot terrorism och spioneri att minska.

Dock kan Säpo komma att få bedriva egen signalspaning. Det pågår en utredning som ska komma med förslag senast den sista juni i år.

Inspektionen för strategiska produkter, som ska övervaka export av bland annat massförstörelsevapen och krigsmateriel, är kritisk till att inte få tillgång till signalspaning. Även tullens har ansvänt FRAs signalspaning i sitt arbete mot spridning av massförstörelsevapen. Om förslaget kommer att gå igenom säger Tullverkets att dess förmåga att stoppa gods som kan användas för tillverkning av massförstörelsevapen kommer att allvarligt försämras. Också Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden säger att förslaget försvagar möjligheterna att skydda rikets och enskildas säkerhet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är också kritisk mot att den med det nya förslaget inte kommer att få tillgång till signalspaning om risker när dess personal deltar i katastrofbiståndinsatser utomlands. I remissvaret skriver generaldirektören att en bristande analys i värsta fall kan leda till att personal skadas eller dödas. Myndigheten vill också i fortsättningen få tillgång till signalspaning om IT-attacker, för att kunna förutse och avvärja dem.

Försvarets forskningsinstitut är mindre kritiskt, men tycker ändå att förslaget indikerar en lägre ambitionsnivå när det gäller IT-relaterade hot, massförstörelsevapen och svenska soldaters säkerhet i insatsområden.

Professor Dennis Töllborg svarar för Handelshögskolan i Göteborgs universitet att det nya förslaget är dumt och borde slängas i papperskorgen. Han menar att en domstol inte kan bestämma var underrättelseorgan ska leta efter, då missar man händelser som terrorattentaten i London och Madrid. FRA bör istället söka brett och förutsättningslöst, men granskas hårt i efterhand av ett professionellt kontrollorgan och domstolar som kan utdöma skadestånd om någon behandlats felaktigt.

Flera remissinstanser påpekar att FRA:s signalspaning, trots att den endast ska gälla utrikes förhållanden, kommer att träffa kommunikation mellan svenskar. Post och telestyrelsen (PTS) påpekar att näten inte är uppbyggda så att det går att dra en klar skiljelinje mellan inhemsk och utländsk trafik. PTS tycker att det är bra att den kommunikation mellan avsändare och mottagare i Sverige som passerar gränsen och som FRA därför hämtar in enligt förslaget ska förstöras.

.SE, Stiftelsen för internetinfrastruktur, ser regeringens förslag som ett ”fribrev för svenska myndigheter att avlyssna samtliga medborgare i Sverige eftersom det i många fall inte går att avgöra om trafiken går över utlandet eller inte.”

IT&Telekomföretagen, TeliaSonera, Telenor, ComHem och Hi3G Acess skriver i ett gemensamt remissvar att FRA-lagentvingar svenska operatörer till stora investeringar vilket försämrar deras konkurrenskraft. ”Konsekvensen för svenskt vidkommande är minskade IT-investeringar, tappad transittrafik och en internationellt försämrad position för den svenska IT-branschen.”

Bland annat Datainspektionen och Sveriges Advokatsamfund ifrågasätter att den myndighet som ska kontrollera signalspaningen föreslås få dubbla roller, som övervakare men också som den myndighet som ska föra över information till FRA från teleoperatörerna. Anders Eriksson, som är regeringens utredare av frågan om säkerhetspolisen ska få bedriva egen signalspaning, föreslår istället att teleoperatörerna själva får överföra den information domstolen givit FRA tillstånd att få.

Sveriges kristna råd är liksom Sveriges muslimska råd kritiskt mot förslaget för att det inte ger en absolut skyldighet att förstöra information från bikt och självavårdande samtal. Det finns undantag i förslaget.

Tidningsutgivarna avstyrker hela lagen eftersom den inte tar garanterar det i grundlagen stadgade anonymitetsskydd för meddelare. Svenska Journalistförbundet likaså. ”Att skydda sina källor är en grundstadgad plikt för journalister, inte ett privilegium. Den skyldigheten omöjliggörs genom nuvarande konstruktion av lagförslaget, Journalister görs därmed till medbrottslingar eftersom de aldrig kan veta när och om ett samtal inhämtats eller ej.”, skriver Journalistförbundet.

Också Justitiekanslern påpekar att reglerna om anonymitetsskydd kan komma att brytas.
Umeå universitet anser att integritetsförstärkningarna i förslaget är otillräckliga och ifrågasätter om säkerhetsintresset verkligen motiverar integritetsintrånget. Lunds universitet varnar för risken att detta kompromissförslag varken uppnår målet att ge bra underrättelseverksamhet eller väsentligt stärker skyddet för den personliga integriteten.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.