Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-16 05:18

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/jannike-kihlberg-transporter-en-nyckelfraga-som-ger-manga-vinster-i-klimatkrisen/

Sverige

Jannike Kihlberg: Transporter en nyckelfråga som ger många vinster i klimatkrisen

Transporter står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Foto: Magnus Hallgren

Även om alla laddar ner reseappar och använder delningstjänster för att ta sig runt i städerna återstår mycket att lösa om klimatmålen ska nås. Transporter står nämligen för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. 

I dagarna samlas ledare från hela världen i New York för möten kring höjda ambitioner i klimatarbetet. Allt sker på initiativ av FN:s generalsekreterare António Guterres, som anser att minskningen av utsläpp går alldeles för långsamt. 

Konsumtion och livsstil i världens välmående länder orsakar enorma utsläpp av växthusgaser när prylar, mat och människor transporteras runt. I Sverige står inhemska transporter för en tredjedel av de totala utsläppen. Drygt nio tiondelar kommer från vägtrafik. Efter att tidigare ha minskat i flera år har utsläppen inte bara planat ut, senaste året har de till och med ökat. Det är helt på tvärs mot klimatmålen. 

Ska klimatmålen klaras krävs en omställning av hittills inte skådat slag

Transporter är en nyckelfråga om Sveriges klimatmål ska nås. Det är den enda sektor som har ett specifikt sektormål - utsläppen ska minska med minst 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010

Det går inte så bra. Beräkningar visar att med nuvarande förhållanden kommer minskningen att nå ungefär halvvägs till målet.

Klimatpolitiska rådet anser transporter vara så avgörande för klimatmålen att de i sin första rapport till regeringen valde att fokusera på det. De radade upp flera konkreta förslag; tidsbestämd handlingsplan för fossilfria transporter, påskynda elektrifiering, stoppdatum för försäljning av fossila drivmedel, bygga bort bilberoendet, sluta subventionera bilägande, bilkörning och parkering.

Allt det där kommer att behövas - plus lite till. Ska klimatmålen klaras krävs en omställning av hittills inte skådat slag. Det kan låta skrämmande men när det gäller transporter finns allt att vinna. Förutom minskad klimatpåverkan innebär färre fossila transporter bättre luft. Och det behövs; luftföroreningar är ett stort hälsoproblem globalt. I Sverige dör 7600 personer årligen i förtid på grund av luftföroreningar, och en av de stora källorna är trafiken.

Det krävs också hänsyn till de stora delar av landet där det är glesare mellan människor och laddstationerna

De som vistas i stadsmiljö löper högst risk. I dag bor mer än halva världens befolkning i städer, om trettio år tros andelen ha ökat till två tredjedelar. För både hälsa och klimat krävs nya sätt att flytta runt människor och prylar. Mycket är på gång, och i tätorter finns möjligheter att ta vara på all ny teknik och skapa en modern och effektiv kollektivtrafik, elektrifierad eller på biodrivmedel, delningstjänster ger nya möjligheter att ta sig runt. Med färre bilar blir inte bara luften bättre, även bullret minskar och det blir fler fria ytor som kan användas till roligare saker än bilköer.

Omställningen kommer att kräva en hel del mental omprogrammering hos individer, men framför allt krävs beslut och enighet på politisk nivå. Det krävs också hänsyn till de stora delar av landet där det är glesare mellan människor och laddstationerna.

Läs mer:

Så hindrar bilindustrin framtidens miljövänliga resande

Lina Lund: Därför är bilen så viktig för den tyska identiteten