Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-17 04:59

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/jo-vill-att-regeringen-ser-over-abortlagen/

Sverige

JO vill att regeringen ser över abortlagen

Bild 1 av 2 Chefs-JO Elisabeth Rynning.
Foto: Pernille Tofte
Bild 2 av 2 Gynekologen Helena Kopp Kallner.
Foto: Jonas Lindkvist

Det behövs tydligare bestämmelser för handläggningen av sena aborter. Det konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. Nu lämnas beslut över till regeringen med en uppmaning att se över lagstiftningen. Gynekologen Helena Kopp Kallner är kritisk till beslutet. 

– Vem är det som driver frågan? säger hon. 

Dagens regelverk har gjort att det råder olika uppfattningar om när ett foster är livsdugligt och när en abort anses vara utförd, anser chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning, som vill att lagen för sena aborter ses över. 

– Utredningen visar att det på flera punkter finns olika uppfattningar om vad enligt lagen ska gälla vid handläggningen av sena aborter, säger Elisabeth Rynning.

Däremot är det inte aborträtten eller gränserna för abort utredningen handlar om, understryker hon. Bakgrunden till initiativet är bland annat ett uppmärksammat fall 2017, där en neonatalläkare försökte rädda livet på ett bortaborterat foster som visat livstecken. 

Till grund för utredningen har chefs-JO bland annat begärt uttalanden från Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Med dagens lagstiftning är det tillåtet att göra abort fram till graviditetsvecka 18. Med tillstånd från Socialstyrelsen kan aborter tillåtas fram till graviditetsvecka 21 plus sex dagar, om särskilda skäl finns. Med sena aborter avses aborter som utförs efter vecka 18. 

– Bestämmelsen som reglerar frågan i abortlagen är från 1970-talet. Då var metoderna för abort och möjligheterna för ett foster att överleva är ganska annorlunda från vad de är i dag. Det gör att utformningen i dag kan uppfattas som otydlig, säger Elisabeth Rynning. 

Tidpunkten för när ett foster anses kunna överleva utanför en kvinnas kropp är när graviditeten passerat 22 veckor. De närliggande tidpunkterna för sen abort och när ett foster anses vara livsdugligt kan medföra juridiska och medicinsk-etiska avvägningar, exempelvis då en medicinsk abort kan sträcka sig över flera dagar. Då finns oklarheter kring om aborten ska anses vara genomförd när den inleds eller när den avslutas. 

– Det finns olika uppfattningar om när man ska anse att aborten är utförd. Är det när man tar den första tabletten eller är det när fostret kommer ut? Lagtexten är också utformad på ett sådant sätt att där står det när tillstånd senast får ges men det står inte när aborten senast får utföras, säger Elisabeth Rynning

Det råder också otydlighet kring hur hälso- och sjukvården ska agera om ett foster uppvisar livstecken efter en sen abort, enligt Elisabeth Rynning. Beslut om en utredning har överlämnats till regeringen. 

Helena Kopp Kallner, gynekolog och styrelseledamot i Svensk förening för obstetrik och gynekologi, håller inte med om att det råder oklarhet i handläggningen av sena aborter. Förra året tog organisationen fram ett dokument tillsammans med Svenska Barnmorskeförbundet och Svenska Neonatalföreningen i syfte klargöra vad som gäller. Regelverket tillämpas nu i hela landet, säger hon. 

– Jag tycker att otydligheten är utraderad. Vi har gjort precis vad JO nu vill göra, säger Helena Kopp Kallner och ställer sig frågande till JO:s granskning: 

– Vi anser att det är oklart vad JO vill göra. Alla professioner som är inblandade i den direkta vården har kommit till en konsensus kring den här frågan. Då undrar man vad mer politikerna skulle kunna göra, är det gränsen som ska ses över? 

Så du tror att syftet är att man vill sänka gränsen för abort? 

– Alla professioner och Socialstyrelsen har förklarat att de är nöjda med det dokument som finns. Då kan man undra vem det är som inte är nöjd. Vem är det som driver frågan? Om vi som handlägger aborter inte tycker att det är oklart, för vems skull behövs då ett förtydligande? 

Att det skulle råda oklarhet kring när aborten utförs håller hon inte heller med om. 

– I Sverige är det tydligt definierat att aborten utförs i samband med att man ger det första pillret. Det måste vara så lagen tillämpas, eftersom det första pillret tas på sjukhus. Detta enligt lagen, som säger att aborter måste utföras på sjukhus. Annars skulle alla hemaborter vara olagliga. Därför anser vi att det finns en tydlig definition på när aborten utförs, säger Helena Kopp Kallner. 

Att foster visar livstecken vid aborter är mycket ovanligt, enligt Helena Kopp Kallner. 

– Det ska däremot inte förväxlas med möjlighet till liv, säger hon.