Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Sverige

Klimatmålet priset för billiga flyg

Grafik: Johan Andersson
Nya siffror visar att antalet svenska flyg­passagerare ökade med 11,6 procent förra året. Samtidigt menar allt fler forskare och ekonomer att flyget måste minska om klimatmålen ska nås – och då måste det bli dyrare.

Men trots att en majoritet av svenska folket är för en flygskatt håller flera riksdagspartier emot.

– Flyget har haft en gräddfil men måste också vara med och bära sina kostnader framöver. Det är en liberal princip att den som smutsar ner ska betala, säger Anita Brodén, miljö­politisk talesman i Folkpartiet.

Men hennes parti säger blankt nej till alla former av nationell skatt på flyget. Det gör även de and­ra regeringspartierna och Socialdemokraterna. Detta trots att 62 procent av svenska folket, enligt en Sifo-undersökning, stöder en skatt på inrikesflyget i nivå med koldioxidskatten på bensin. I dag är flyget helt undantaget från både koldioxidskatt och moms.

C, FP, S, V och MP är dock överens om att Sverige bör verka för en internationell överenskommelse som gör det möjligt att beskatta flygbränsle. I dag hindras detta av Chicagokonventionen. Den undertecknades 1944 och innebär alltjämt ett förbud mot lagstiftning, inklusive skatter, som innebär hinder för internationella flyglinjer.

USA är en av konventionens ivrigaste försvarare.

Tillsammans med flera andra länder, däribland Kina, har man i skarpa ordalag kritiserat det EU-beslut som sedan årsskiftet gör att även flyget omfattas av det europeiska handelssystemet med utsläpps­rätter.

Beslutet får även kritik från helt annat håll för att inte vara effektivt nog. Taket för flygbolagens utsläpp sänks endast med 3 procent i år jämfört med tidigare utsläppsnivå. Om bolagen överför hela kostanden på passagerarna blir en Thailandsresa bara cirka 200 kronor dyrare än tidigare.

I Storbritannien har man dock gått längre och infört ett sätt att beskatta flygresenärer efter deras miljöpåverkan.

Sedan drygt ett år tillbaka tillkommer en extra avgift på alla biljetter från motsvarande 189 kronor till 1 890 kronor beroende på flygsträcka och flygklass.

Avgiften gäller alla som reser till eller från Storbritannien, men mellanlandande passagerare är undantagna. I Sverige är det bara Miljö­partiet och Vänsterpartiet som är öppna för ett liknande system.

Något måste dock göras om man vill vända den nuvarande utvecklingen.

Flyget är i dag en av de snabbast växande utsläppskällorna.

– Det absolut enklaste och effektivaste sättet att minska flygandet är att göra det så dyrt att allt fler helt enkelt slutar, säger Stefan Gössling, professor och turismforskare vid Lunds universitet, och förklarar att det i dag närmast råder enighet bland ekonomer och forskare om att skatter är det effektivaste sättet att få ned utsläpp av växthusgaser.

Flygbolagen vill gärna skryta om effektiviseringar och minskad bränsleförbrukning genom ny motorteknik och så kallade gröna inflygningar där planet sjunker gradvis under en lång sträcka in mot landningsbanan.

Sammantaget har detta dock inte alls kunnat svara upp mot det ökade antalet passagerare.

– Man räknar med att antalet flygpassagerare globalt kommer att öka med nära 5 procent per år de kommande 20 åren. Effektiviseringen har hittills legat på omkring 1,5 procent per år, säger Stefan Gössling.

Han konstaterar att med nuvarande utveckling skulle det alltså innebära en ökning av utsläppen med cirka 3 procent årligen de närmaste tjugo åren.

Enligt FN-organet ICAO, International Civil Aviation Organization, står flyget i dag för bara några få procent av de totala globala utsläppen av koldioxid.

Men KTH-forskaren Jonas Åkerman har i en uppmärksammad avhandling pekat på att utsläppen från den svenska befolkningens flygresande 2006 uppgick till motsvarande 8,7 miljoner ton koldioxid. Det skulle innebära cirka 12 procent av de totala svenska utsläppen det året och kan jämföras med biltrafiken som samma år släppte ut cirka 12,5 miljoner ton koldioxid. Beräkningen utgår från den senaste resvaneundersökningen. Men i dag flyger vi betydligt mer än 2006, och Jonas Åkermans menar att flyget om tio år kommer att ha gått om biltrafiken vad gäller utsläpp av växthusgaser.

Så tycker partierna

Vänsterpartiet
Vill ha skatt på inrikesflyg, till exempel genom start- och landningsavgift.
Kan även tänka sig att införa ett system som det i Storbritannien med avgift på biljetten beroende på flygsträcka.
Vill ha skatt på flygbränsle och anser att Sverige ska trycka på internationellt för att göra detta möjligt.

Miljöpartiet
Vill ha nationell skatt på flyget, exempelvis genom start- och landningsavgift.
Kan även tänka sig ett avgifts­system som det brittiska.
Vill ha skatt på flygbränsle och anser att Sverige ska trycka på internationellt för att göra detta möjligt.

Socialdemokraterna
Säger nej till nationella skatter på flyg. Vill i stället satsa på utbyggd järnväg.
Har förespråkat att flyget skulle bli ett eget område för handeln med utsläppsrätter inom EU i stället för att buntas ihop med industrin som nu blev fallet.
Vill att Sverige ska trycka på för en internationell koldioxidskatt på flyg och sjöfart.

Moderaterna
Säger nej till nationella skatter på flyget.
Om en global uppgörelse kan komma till stånd kan man dock tänka sig en internationell skatt på flygbränsle.

Centerpartiet
Säger nej till nationella skatter på flyget.
Förespråkar att Sverige ska trycka på för en internationell koldioxidskatt på flyg.
Kan tänka sig att som Socialdemokraterna förespråka att flyget får ett eget handelssystem för utsläpps­rätter om resultaten uteblir med det nu införda systemet.

Folkpartiet
Säger nej till nationella skatter på flyg. Vill i stället satsa på utbyggd järnväg för att minska flygandet.
Förespråkar att Sverige ska trycka på för en internationell koldioxid­skatt på flyg.
Hade velat ha hårdare krav på utsläppsminskningar när flyget nu ska ingå i handeln med utsläpps­rätter inom EU.

Kristdemokraterna
Säger nej till nationella skatter på flyg. Vill i stället satsa på utbyggd järnväg för att minska flygandet.
Poängterar individens ansvar att minska sitt flygresande.

Sverigedemokraterna
Ser inte ökat flygande som ett problem.
Litar på teknikutveckling för att minska utsläppen.
Vill enbart beskatta flyg om andra länder samtidigt gör detsamma.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.