Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Sverige

Kritiken mot FRA – hela listan

Tillsynsmyndigheten Siun har kritiserat FRA flera gånger. Delar av besluten är sekretessbelagda varför det i vissa fall är oklart exakt vad som hänt.

19 juni 2013

Uppgifter som samlats in för att användas i tester och utvecklingsarbete har senare placerats i den riktiga databasen för analyser.

Siun påpekar att detta inte är tillåtet och att lagen om vilka uppgifter som får användas ska tolkas restriktivt.

28 maj 2013

FRA blir påkomna med att behandla personuppgifter i strid med lagen. De uppmanas att förbättra rutinerna för gallring och att beslut om varför vissa uppgifter sparas ska dokumenteras och motiveras.

17 oktober 2012

FRA uppmanas att utforma interna styrdokument så att det går att se vilka delar av regeringens instruktioner som ligger till grund för underrättelseverksamheten. Enligt Siun är det annars svårt att kontrollera att verksamheten verkligen följer regeringens intentioner.

14 december 2011

FRA uppmanas införa interna regler om att uppgifter som enligt lag ska förstöras inte heller får återskapas. Uppgifter om bikt och själavård, journalisters kontakter med källor eller en misstänkts kommunikation med sin försvare är exempel på uppgifter som FRA måste radera. Vad som framgick vid granskningen är hemligt, men Siun påpekar att det enligt lagen är förbjudet att återskapa informationen.

14 december 2011

FRA får kritik för att de samlat in och sparat uppgifter om en person utan att det varit förenligt med lagen. Siun granskade FRA:s rapporter mellan den 23 mars 2011 och 21 oktober 2011. Vid granskningen upptäcktes att FRA vidarebefordrat överskottsinformation som inte behövdes i försvarsunderrättelseverksamheten till Säkerhetspolisen. Vilket inte var tillåtet.

21 september 2011

FRA uppmanas säkerställa att inga andra personuppgifter behandlas än de uppgifter som har anknytning till den bestämda inriktningen på verksamheten. När Siun kontrollsöker i databaserna upptäcker de att uppgifter om personer sparats på oklara grunder.

19 maj 2011

I rapporter till Säkerhetspolisen har FRA bifogat uppgifter om privatpersoner som de inte haft tillstånd till. FRA uppmanas att följa lagen och att förbättra dokumentationen så att det går att kontrollera.

17 november 2010

Stora delar av protokollet är hemliga men det framgår att Siun har upptäckt otillåten användning av sökbegrepp och att FRA:s sätt att dokumentera arbetet försvårar kontrollen.

23 oktober 2009

FRA uppmanas förbättra redovisningen av vilka tillstånd som legat till grund för varje enskild rapport.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.