Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-20 14:07

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/lararfacket-varnar-alla-forskolelarare-kommer-inte-kunna-fortutbildas/

Sverige

Lärarfacket varnar: Alla förskollärare kommer inte kunna fortbildas

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Lärarnas riksförbund välkomnar nyheten om tioårig grundskola. Men regeringens beräknade kostnad för satsningen är långt ifrån tillräcklig om alla lärare i förskoleklass ska vidareutbildas, enligt LR.

– Summan som regeringen har avsatt är väldigt låg för att kunna fortbilda alla som arbetar i förskolan. Det är risk att det inte får den effekt som är avsedd, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas riksförbund. 

Regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna har kommit överens om att grundskolan ska bli tioårig. Reformen innebär att dagens förskoleklass inlemmas i grundskola och att personalen ska fortbildas för att bli behöriga att undervisa i grundskolans tidiga årskurser.

I ett första skede ska 190 miljoner kronor från och med år 2021 avsättas för fortbildningsinsatserna, enligt utbildningsminister Anna Ekström (S).

Lärarnas riksförbund är positiva till beslutet om en tioårig grundskola, ett krav som LR har drivit under decennier. Men för att kunna genomföra reformen krävs mycket mer pengar än vad regeringen har avsatt. LR har beräknat kostnaden till knappt 5 miljarder om alla lärare i förskoleklass ska vidareutbildas.

Att inte satsa fullt ut vore förödande, menar fackförbundet.

– Den grundläggande läs- och skrivinlärningen är kanske det viktigaste steget för att klara skolan och skaffa sig ett bra liv som vuxen. Därför är det viktigt att det sköts av personal som har utbildning i hur det ska läras ut, säger Åsa Fahlén.

Hon anser att det är ganska stor skillnad på dagens förskoleklass och att göra det till en del i grundskolan. Samtidigt som man måste förvalta den kompetens som förskollärarna redan har måste man se till att personalen har adekvat utbildning. 

Fackförbundet ser det som en långsiktig insats som måste få kosta. 

 – Att man får regelverk på plats har viss betydelse men man måste även få rätt kompetens på plats så att man möter lärare som har det. 

Fackförbundet vill även se en ökad satsning på speciallärare och stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter. Rätten att sätta in åtgärder är inte lika stark i förskoleklass som i första klass så den behöver man förstärka redan i sexårsåldern, menar LR. 

– Vi vill se ökad rätt till insats om ökat stöd. Vi vet att det behöver satsas på speciallärare och att lärare faktiskt har tid att sitta med elever som det går lite trögare för i början, säger Åsa Fahlén. 

Sveriges elevråd är däremot kritiska och menar att regeringens reform på en obligatorisk tioårig grundskola riskerar att bli dyr och verkningslös. I stället skulle de vilja se en satsning på andra områden.

– Just nu skär flera kommuner ner på skolan vilket leder till väldigt många utmaningar och då tycker vi att det är en felprioritering att förlänga grundskolan neråt. Vi ser att det finns en massa andra utmaningar som man måste ta tag i omgående, som att få in fler behöriga lärare och sätta in bättre resurser för läsa-skriva-räkna garantin som börjar gälla den här terminen, säger Leo Gerdén, ordförande i Sveriges elevråd.  

Enligt Sveriges elevråd finns det heller inget stöd i den internationella forskningen för att den som börjar i skolan tidigare får förbättrade kunskaper för exempelvis matematik eller läsförståelse när man slutar.

– Skillnaderna är marginella och har helt suddats ut när man går ut grundskolan, säger Leo Gerdén.

– Däremot måste alla tillgängliga resurser sättas in från årskurs ett för att om man inte har med sig kunskaperna är det svårt att hämta upp senare i högre årskurser. Men majoriteten barn som är sex år har inte kommit in i det stadiet när de kan förstå konkret logik och då riskerar den här satsningen att bli pengar som kastas i sjön.

Elevrådet vill liksom lärarfacket se en ökad satsning på speciallärare för stödinsatser.

Läs mer: Tioårig grundskola ska göra att fler elever klarar kunskapskraven