Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Sverige

Löfven på DN Debatt: Strategi mot åtta hot mot Sverige

Foto: Emil Langvad / TT

Sveriges fred, frihet och säkerhet ska värnas. Staten har ingen viktigare uppgift än denna. Det skriver statsminister Stefan Löfven på DN Debatt och pekar ut ”åtta primära hot”.

Enligt statsministern är det han kallar det nya säkerhetsläget, de till­tagande maktpolitiska rivaliteterna, och den bredare säkerhetspolitiska utvecklingen faktorer som ställer nya krav på ”statens kapacitet att värna säkerheten för Sveriges invånare”. För att nå dit menar han att det krävs bättre förståelse av säkerhetsutvecklingen, både i Sveriges omvärld och inom landet.

Stefan Löfven nämner bland annat det säkerhetspolitiskt försämrade läget i Sveriges närområde, ”särskilt efter Rysslands olagliga annektering av Krim”, den internationella terrorismen, klimatförändringarna och Sveriges känslighet för störningar i viktiga samhällsfunktioner som exempelvis elnät och järnvägar, när hans resonemang leder fram till strategin mot de åtta hoten. Regeringen presenterar förslaget inför Folk och försvars rikskonferens i Sälen (öppning på söndagen).

1 Militära hot. Sverige stärker nu sitt försvar efter många års avveckling. Vi skapar en modern och sammanhållen totalförsvarsplanering, inklusive ett psykologiskt försvar anpassat efter dagens förhållanden, när kriser och incidenter som inbegriper militära maktmedel aldrig kan uteslutas.

2 Informations- och cybersäkerhet. Även Sverige kan bli föremål för påverkansförsök liknande de som USA nyligen utsatts för. Vi ska utveckla vår kapacitet att minska sårbarheter, motstå försök till påverkan, och stärka vår informations- och cybersäkerhet.

3 Terrorism och våldsbejakande extremism. Precis som för alla Europas länder är terrorismen ett överhängande hot mot Sverige. Polisen och andra myndigheter ska ha ordentliga resurser för att avvärja terroristhot.

4 Organiserad brottslighet. Den organiserade brottsligheten blir grövre, större och mer hotfull. Arbetet för att motverka förekomsten av illegala vapen och explosiva varor ska fortsätta. I de särskilt brottsutsatta områdena krävs extra uthålliga insatser.

5 Hot mot energiförsörjning. Sverige satsar på ett tryggt och robust energisystem som ska bygga på en diversifierad energimix, säkra transporter och välfungerande energimarknader.

6 Hot mot transporter och infrastruktur. Vitala delar av transportinfrastrukturen i Sverige ska få ett bättre skalskydd.

7 Hälsohot. Sverige behöver beredskapsplaner som övas, och resurser för hantering av olika typer av hälsohot som exempelvis influensapandemier.

8 Klimatförändringar. Sverige ska stärka sin ledande roll i det internationella samarbetet för ett hejda klimatförändringarna. Den förstärks av vår egen nationella politik för minskade fossila utsläpp.

För att de åtta punkterna ska kunna genomföras ”behöver hela det svenska samhället engageras”, skriver statsministern. Såväl myndigheter som enskilda individer, näringsliv och civilsamhälle manas att delta.

Stefan Löfven tror på en bred politisk samling i arbetet med att förverkliga innehållet i strategin.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.