Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-09-24 13:04

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/msb-fortydligande-om-samhallsviktiga-sektorer-klart-i-nasta-vecka/

SVERIGE

MSB: Förtydligande om samhällsviktiga sektorer klart i nästa vecka

På torsdagens presskonferens meddelades av 12 samhällssektorer kommer att få stöd med barnomsorg om skolorna stänger.
Foto: Mickan Palmqvist

I början av nästa vecka ska förtydligandet av vilka samhällssektorer som anses samhällsviktiga vara klar.

– Man skulle kunna få in väldigt mycket i de här 12 områdena, men då skulle det inte ha så stor effekt, säger Annika Elmgart, enhetschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Om Sverige, likt flera andra länder, fattar beslut om att stänga för- och grundskolor, ska människor i vissa samhällssektorer få hjälp med barnomsorg. Vilka dessa skulle bli har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fått i uppgift att precisera.

Regeringen har redan pekat ut 12 sektorer som samhällsviktiga. MSB ska nu ta fram en föreskrift där det mer i detalj framgår vilka som avses.

Annika Elmgart är enhetschef för enheten för försörjningsberedskap på myndigheten. Hon säger att sedan uppdraget kom under fredagen har många hört av sig och undrat över de kommande föreskrifterna.

– Det är många som har hört av sig och undrar om de är samhällsviktiga och vill säga att de är det.

I arbetet med att ta fram förtydligandet förs en dialog med bland annat Sveriges kommuner och regioner (SKR), Skolverket och andra myndigheter samt länsstyrelser och näringsliv.

Det finns i dagsläget inga begränsningar på hur många personer som skulle kunna omfattas av föreskriften.

– Vi kommer att bryta ner det till subsektorer. Vi kommer också lägga till allmänna råd där vi förtydligar ytterligare. Det kan vara både privata och offentliga aktörer som utför de här uppgifterna, säger Annika Elmgart.

Fakta.12 sektorer

Arbetare inom tolv olika samhällssektorer ska få hjälp med barnomsorg i händelse av att grund- och förskolor stängs, enligt regeringens förordning.

• Energiförsörjning

• Finansiella tjänster

• Handel och industri

• Hälso- och sjukvård samt omsorg

• Information och kommunikation

• Kommunalteknisk försörjning

• Livsmedel,

• Militärt försvar

• Offentlig förvaltning

• Skydd och säkerhet

• Socialförsäkringar

• Transporter

Kan det bli aktuellt med fler samhällssektorer än de 12 som pekats ut?

– Det kan jag inte svara på. Men i bemyndigandet till MSB är det tydligt att vi kan lägga till fler samhällssektorer.

I framtagandet av föreskriften studerar MSB bland annat från myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser och vad de har för alternativa handlingsplaner i pressade situationer. De har också tittat på hur andra länder utformat liknande listor.

– Detta handlar om vilka sektorer som upprätthåller en samhällsviktig verksamhet i just det här läget, men det betyder inte att det som specificeras nu nödvändigtvis skulle vara samhällsviktigt i en annan situation, säger Annika Elmgart.

Hur långt har ni kommit?

– Det är omöjligt att svara på. Vi jobbar på för fullt.

Annika Elmgart säger att arbetet är mycket komplext.

– Man skulle kunna få in väldigt mycket i de här 12 områdena, men då skulle det inte ha så stor effekt. Samtidigt är det inte så enkelt som att en samhällsviktig verksamhet som exempelvis sjukvården står för sig själv, utan där finns det behov av till exempel underleverantörer eller leveranser.

När kommer det vara klart?

– Jag vågar inte säga vilken dag, men jag skulle gissa på första halvan av nästa vecka.