Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-16 11:57

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/nastan-var-tredje-har-sagt-upp-sig-fran-barnombudsmannen/

Sverige

Nästan var tredje har sagt upp sig från Barnombudsmannen

Foto: Jonas Ekströmer/TT

8 av 26 fastanställda på Barnombudsmannen har sagt upp sig det senaste året. Det sker samtidigt som myndigheten står inför stor press när barnkonventionen snart blir svensk lag. 

191008 klockan 18.15: Artikeln har tillfogats en rättelse. 

Just nu är Barnombudsmannen inne i ett intensivt skede inför att FN:s barnkonvention blir svensk lag den 1 januari 2020.

Det var inte ett självklart beslut för regeringen att fatta och flera tunga instanser, som till exempel Lagrådet, avrådde. Motiveringen löd bland annat: ”De flesta av konventionens artiklar är allmänt hållna och utformade så att de inte passar för en direkt tillämpning i enskilda fall”.

Men regeringen sa ja ändå.

BO kommer att spela en central roll efter årsskiftet, eftersom myndigheten är regeringens expertmyndighet i frågor som gäller barnkonventionen. Redan nu har Barnombudsmannen i uppdrag från regeringen att stötta flera andra myndigheter i arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i myndigheternas verksamhet.

Men det senaste året har många slutat på myndigheten och sedan Elisabeth Dahlin tillträdde som generaldirektör och ny barnombudsman i september 2018 har åtta av de då 26 fast anställda sagt upp sig – nästan var tredje anställd. På avdelningen för förvaltning och verksamhetsstöd har tre av sex anställda sagt upp sig senaste året. Fyra personer av 14 har slutat på juridikavdelningen.

– Jag kan inte kommentera procentsatserna för det har vi inte räknat på, men det stämmer att många har slutat och en hög personalomsättning är aldrig bra för verksamheten, säger Elisabeth Dahlin.

Många av de som lämnat myndigheten det senaste året har lång erfarenhet av barnrättsfrågor. Flera personer uppger att de är oroliga för hur myndigheten ska klara av att agera expertmyndighet när barnkonventionen blir lag. 

– Kompetenstappet är allvarligt, säger en uppgiftslämnare.

Elisabeth Dahlin är inte orolig.

– Vi har väldigt god kompetens när det gäller barnrättsfrågor. Vi har fantastisk personal och vi har duktiga utredare hos oss och vi har rekryterat ännu fler. Barnrättsfrågor är vårt grunduppdrag, vårt DNA, säger hon.

– Jag känner mig trygg med den kompetens vi har. Hela vårt fokus på verksamheten är ju att barnkonventionen blir lag och att vi ska kunna bidra med kunskapsöverföring men också utbildning.

När DN varit i kontakt med flera som slutat målas olika anledningar upp till att personal valt att säga upp sig. Två personer berättar att de sagt upp sig eftersom det länge varit dålig arbetsmiljö på myndigheten.

– Det var stökigt när det kom in nytt folk hela tiden, säger en person.

Siffrorna visar att många slutade på myndigheten även året innan Elisabeth Dahlin började. När Publikt, fackförbundet ST:s tidning, gick igenom myndigheters personalomsättning toppade Barnombudsmannen listan 2017–2018. Då hade 61 procent slutat på myndigheten, vilket i artikeln förklaras med att myndigheten är uppdragsfinansierad och därför haft många visstidsanställningar.

– Historiskt har den här myndigheten haft många visstidsanställningar. Det har påverkat personalomsättningen mycket och det är min ambition som chef att ändra det här. Vi ska ha fler fasta anställda och färre visstidsanställda, säger Elisabeth Dahlin.

– Jag tycker att vi har ett gott samarbete på myndigheten och många är engagerade i det här förändringsarbetet.

Flera av de som slutat upplevde att det blev betydligt sämre arbetsmiljö när Elisabeth Dahlin började. DN har tagit del av fackets underlag till ett MBL-möte i mars 2019.

”Fler än hälften av myndighetens medarbetare har kontaktat skyddsombudet med oro för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön på myndigheten”, står det i dokumentet.

”Vissa uttrycker att de själva mår dåligt, att de har en oro inför att gå till arbetet eller att de mår så dåligt att de överväger en sjukskrivning”.

Skyddsombudet på Barnombudsmannen vill inte kommentera läget på myndigheten för DN. För ett par månader sedan tog Elisabeth Dahlin in en organisationspsykolog för att förbättra arbetsmiljön.

En tidigare chef på myndigheten har framfört klagomål till arbetsmarknadsdepartementet om Elisabeth Dahlin sätt att leda Barnombudsmannen, bland annat att hon är inne i ”allas sakområden” och att hennes ledarstil påverkar personalen negativt.

– Jag vet inte vad som ligger bakom de påståendena. Jag reagerar med förvåning, vi har haft ett gott samarbete i ledningsgruppen, säger Elisabeth Dahlin. 

En av dem som lämnat barnombudsmannen under 2019 är tidigare kommunikationschefen Eva-Li Littorin. Men hon säger att det inte har med arbetsmiljön att göra och att hon inte känner igen bilden som målas upp av DN:s uppgiftslämnare.

– Nej, det känner jag inte alls igen. Jag har trivts och har haft ett fint samarbete med medarbetare och kollegor, sade hon innan hon slutade.

– Jag fick ett annat erbjudande jag inte kunde tacka nej till helt enkelt.

Rättelse: Artikeln har uppdaterats med den korrekta siffran att åtta av tjugosex fastanställda på Barnombudsmannen har sagt upp sig efter att Elisabeth Dahlin tillträdde som generaldirektör samt tillfogats ett förtydligande om att myndigheten i dagsläget inte har mandat att ge expertutlåtanden i domstolar.