Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-03-25 23:34

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/naturvardsverket-skarpa-och-snabba-atgarder-kravs-for-att-na-klimatmal/

Sverige

Naturvårdsverket: Skarpa och snabba åtgärder krävs för att nå klimatmål

Foto: Pontus Lundahl/TT

Ska Sverige klara klimatmålen krävs fler skarpa åtgärder snabbt. De som redan finns är långt ifrån tillräckliga, konstaterar Naturvårdsverket i en ny rapport. Transporter, industrins utsläpp och möjlighet att fånga in och lagra koldioxid pekas ut som nyckelområden.

Rätta artikel

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, och efter det ha negativa utsläpp enligt klimatmålen. Målen går att nå men befintliga beslut och åtgärder räcker inte, de måste både skärpas och kompletteras, enligt Naturvårdsverket.

– Det viktigaste budskapet är att det här går, vi kan fixa det. De tekniska förutsättningarna finns, eller finns åtminstone runt hörnet, men det krävs politiskt ledarskap och styrmedel om vi ska kunna använda de här tekniska framstegen, säger Stefan Nyström, chef för klimatavdelningen på Naturvårdsverket.

Rapporten är framtagen som ett underlag till den klimatpolitiska handlingsplan som regeringen ska ta fram under året. 

Enligt beräkningarna räcker nuvarande åtgärder bara halvvägs. När det gäller de totala utsläppen inom landets gränser så måste de år 2045 vara minst 85 procent lägre än 1990 enligt målen. De styrmedel som är beslutade i dag räcker knappt halvvägs, de bedöms resultera i en minskning med mellan 34 och 41 procent under perioden.

Tre nyckelområden pekas ut som avgörande för att få ner utsläppen.

• Transportsystemet måste ställas om, bli mer effektivt och övergå till förnybara drivmedel.

• Industrins utsläpp måste minska till nära noll genom ny teknik, energieffektivisering och ersättning av fossila bränslen.

• Förutsättningar för att avskilja, fånga in och lagra koldioxid måste tas fram för att göra det möjligt att uppnå negativa utsläpp och minska utsläppen från industrin utsläpp.

– Det viktigaste nu är att vi får bukt med utsläppen från basproduktion och transporter. Klarar vi inte att tillverka stål och cement utan alltför stora utsläpp blir det svårt eftersom de i sin tur är grunden till att vi ska bli kvitt utsläppen. Det är svårt att bygga fundament av trä till vindkraft, säger Stefan Nyström.

Ökad produktion av förnybar el är nödvändigt. Elförbrukningen kommer att öka och förnybar el är en förutsättning för att få till såväl fossilfri industri- och transportsektor. De är Sveriges största utsläppsområden, tillsammans står de för två tredjedelar av de svenska utsläppen av växthusgaser.

– På transportsidan gäller det att stödja introduktionen av elbilar och bygga laddinfrastruktur. Branschen räknar med att redan till 2023 så kommer hälften av bilarna som säljs att ha sladd. Det handlar kanske om tvåhundratusen bilar, då gäller det att vi har en uppbyggd laddstruktur.

– För den tunga trafiken kanske vi väljer att installera elvägar, man har gjort beräkningar som visar att man kan minska utsläppen från tunga transporter med 80 procent om man elektrifierar 10 procent av vägarna.

Industrins utsläpp står för en tredjedel av de inhemska utsläppen, större delen av dessa, fyra femtedelar eller 80 procent, kommer från basindustrin. Det handlar om ett fåtal källor främst från järn- och stålindustrin, cementindustrin och raffinaderier.

Där krävs teknikskiften för att få ner utsläppen. Ett projekt där stat och företag samarbetar ska en teknik där vätgas används för att få till fossilfri järn- och stålproduktion. 

Teknik för att avskilja, fånga in och lagra koldioxid, så kallad CCS-teknik, är enligt utredningen central för att komma utsläppen från exempelvis cementindustrin och för att nå målet om nettonollutsläpp till 2045.

– Eftersom vi har så stora utsläpp från processindustrin där det saknas fossilfria alternativ måste vi ha teknik för att avskilja koldioxid och det är också nödvändigt för att skapa negativa utsläpp, säger Stefan Nyström.

– Men det är ingenting som händer av sig själv, det kräver politiska beslut och politiskt ledarskap.

Överlag konstaterar rapporten att de tekniska förutsättningarna för en genomgripande omställning är goda. Den framhåller att lösningar utvecklas i snabb takt och att svenskt näringsliv har visat en vilja att ställa om, bland annat genom att ta fram färdplaner mot låga utsläpp inom initiativet Fossilfritt Sverige.

– Det är otroligt viktigt att vi gör det här, då kan andra länder ta efter. Om vi visar vägen till koldioxidfritt stål blir det en förebild. Vi kan visa att det går att kombinera fossilfrihet med ekonomisk utveckling.