Hoppa till innehållet

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2020-05-26 11:47

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-matning-smittrutiner-i-aldreomsorgen-brast-i-vart-tredje-fall/

Sverige

Ny mätning: Smittrutiner i äldreomsorgen brast i vart tredje fall

Det är stor skillnad mellan hur olika yrkesgrupper följer hygienreglerna inom äldreomsorgen, enligt Socialstyrelsens rapport.
Det är stor skillnad mellan hur olika yrkesgrupper följer hygienreglerna inom äldreomsorgen, enligt Socialstyrelsens rapport. Foto: Fredrik Sandberg/TT

När Sveriges kommuner och regioner i mars mätte hur sjukvårdspersonal inom äldreomsorgen följde hygienrutinerna brast det i en tredjedel av fallen.

Professor Ingmar Skoog anser att det innebär en stor risk för coronasmitta.

– Det är extremt oroväckande, säger han.

I mars släppte Socialstyrelsen sin lägesrapport Vård och omsorg om äldre. Där står att det är viktigt att personal som har fysisk kontakt med vårdtagare inom äldreomsorgen följer basala hygienrutiner och klädregler för att undvika vårdrelaterade infektioner. 

Samtidigt visar nya siffror från Sveriges kommuner och regioner att sjukvårdspersonalen i en betydande del av fallen inte följer föreskrifterna fullt ut. 

I en mätning, med 7.840 observationer av anställda som utförde sjukvårdande insatser, följdes samtliga kläd- och hygienregler i 59 procent av fallen. I 66 procent av observationerna fick personalen godkänt på alla hygienkrav medan siffran för klädregler låg på 86 procent. 

Det handlar om saker som desinfektion av händerna, byte av handskar, användning av engångsförkläden samt att händer och underarmar ska vara fria från ringar, klockor, armbandbandage och stödskenor. Det som drar ned betyget mest är desinficering av händer innan hantering av patienter.

Men det är stor skillnad mellan hur olika yrkesgrupper efterlever hygienrutinerna. Bland sjuksköterskor är siffran 78 procent, följt av undersköterskor (66 procent) medan vårdbiträden hamnar längre ned (57 procent). 

Emma Spak, sektionschef hälso- och sjukvård på SKR, menar att undersökningen ställer hårda krav.

– Mätningen går till som så att man observeras av en kollega i samband med patientnära arbete. Om man fallerar på ett av de åtta momenten har man inte uppnått kraven. 

Mätningen är gjord i mitten av mars, vecka 11–12, då coronautbrottet redan hade startat. Stockholm, som hittills har varit värst drabbat av smitta, har dock inte deltagit. Totalt är bara en fjärdedel, 71 av 290 kommuner, med i den frivilliga mätningen som syftar till att sätta fokus på Socialstyrelsens hygienföreskrifter. SKR kan inte svara på varför siffran är så låg.

– Att en kommun inte är representerad i just den här undersökningen betyder inte att man inte mäter följsamheten till klädregler och hygienrutiner. Det görs flera lokala mätningar inom detta och andra patientsäkerhetsområden, säger Emma Spak.

Professor och överläkare Ingmar Skoog, som är föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa på Göteborgs universitet, anser att bristerna innebär en enorm risk för smittspridning.

– Om man inte sköter hygienen måste det ju öka risken för smitta. Man får hoppas att de har infört bättre hygienrutiner efter coronautbrottet, men det är extremt oroväckande att man inte sköter hygienen i vanliga fall, säger han.

Äldre med demenssjukdomar är sårbara för coronasmitta.
Äldre med demenssjukdomar är sårbara för coronasmitta. Foto: Pontus Lundahl/TT

Han hävdar att siffrorna sannolikt inte ger en korrekt bild av verkligheten, eftersom personalen vet om att de är observerade.

– De flesta arbetar säkert samvetsgrant, men i en vanlig stressad arbetssituation är det ju lättare att det blir slarv.

Enligt Ingmar Skoog har en stor majoritet av personerna på äldreboenden en demenssjukdom, vilket gör att de är särskilt känsliga för infektionssjukdomar och har stor risk för att dö om de blir smittade av coronaviruset. Orsaken är att många av de system i hjärnan som styr vår överlevnad kan vara skadade med försämrat immunförsvar, dålig näringstillförsel och sämre lungfunktion som följd. 

– Med tanke på omsättningen på personal inom äldrevården är äldre de som kanske träffar flest olika människor. Om hygienen inte sköts innebär det en ännu större risk.

Han tycker att den dåliga svarsfrekvensen är nästan lika oroande som resultatet av undersökningen.

– Det innebär ju troligen att de som inte svarar har sämre hygienrutiner.

Det saknas arbetskläder och skyddsutrustning inom äldreomsorgen, enligt Kommunal.
Det saknas arbetskläder och skyddsutrustning inom äldreomsorgen, enligt Kommunal. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Fackförbundet Kommunals förbundsombudsman Ann Georgsson säger att det här är första utredningen som verkligen visar hur läget ser ut sedan Socialstyrelsen införde basala hygienrutiner om handhygien, arbetskläder och skyddskläder inom äldreomsorgen 2016. 

Hon hävdar att det inte är medlemmarnas fel att hygienrutinerna inte följs. 

– Arbetsgivaren är huvudansvarig och måste se till att hygienrutinerna följs och att det ges förutsättningar för att följa föreskrifterna. Men det är inte alltid det finns tillräckligt med arbetskläder, skyddsutrustning och tillgång till handsprit i de fall man inte har möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten.

Saken kompliceras av att en stor del av personalen inom äldreomsorgen inte har fast anställning, menar hon. 

– Hur lätt är det att ställa krav som visstidsanställd om det inte finns arbetskläder att byta om till och arbetsgivare säger att det inte är så viktigt? Om de inte har förutsättningar för att följa föreskrifterna ökar ju risken för smittspridning. 

Tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg uppger att de precis har genomfört en tillsyn av ett tusental verksamheter inom äldreomsorgen, både boenden och hemtjänst. Just nu håller de på och analyserar innehållet och kan ännu inte uttala sig om vad som framkommit.

– Men indikationerna vi har fått genom vår tipstjänst är att hygienrutiner brister, säger avdelningschef Maria Björklund. 

Läs mer: 

Heléns pappa avled på anmält äldreboende

Örebro kommun förbjöd anställda att tala med medier