Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Sverige

Ökande fusk oroar högskolorna

”Fusket måste stävjas, men det får inte bli så hårda kontroller att studenterna känner sig hämmade”, tycker Elma Durakovic (th), här tillsammans med högskolestudenten Robert Backlund.
”Fusket måste stävjas, men det får inte bli så hårda kontroller att studenterna känner sig hämmade”, tycker Elma Durakovic (th), här tillsammans med högskolestudenten Robert Backlund. Foto: Nicklas Thegerström
Fusket på högskolorna ökar lavinartat. Nu överväger flera lärosäten att införa obligatorisk granskning av alla uppsatser och andra självständiga uppgifter.

– Plagiat är det största problemet, konstaterar Pontus Kyrk, jurist på Högskoleverket.

Efter en nedgång under 2009 visar nya siffror från Högskoleverket att den positiva trenden har brutits. Antalet fall där studenter stängdes av från undervisningen upp till sex månader på grund av fusk ökade under 2010 med 56 procent.

Plagiat var orsaken till 343 av de 591 avstängningarna under förra året.

Många lärosäten använder webbaserade tjänster som hjälper dem att avslöja studenter som kopierar andras texter.

– Vi måste angripa problemen tidigare. Studenterna tillhör en generation som lärt sig att hämta information på internet och vi måste prata mer med dem om var gränsen går mellan att låna en tanke och att kopiera den, säger Södertörns högskolas rektor Moira von Wright.

Södertörns högskola är ett av flera lärosäten som nu funderar på att införa en obligatorisk användning av webbtjänster, som till exempel Urkund.

De tekniska förutsättningarna för att upptäcka fusk är bättre nu än tidigare, men ändrades inte så mycket mellan 2009 och 2010, menar Pontus Kyrk, jurist på Högskoleverket, HSV.

– Det förklarar inte varför det har blivit en så stor ökning av antalet disciplinärenden, säger han.

Högskoleverket har i uppdrag av regeringen att ta reda på hur lärosätena arbetar för att få bukt med fusket.

DN har tagit del av de enkätsvar som Högskoleverket just nu sammanställer och av dem framgår att flera högskolor förklarar ökningen med att det fortfarande brister i informationen till studenterna.

Med något enstaka undantag säger lärosätena nej till skärpta regler och hårdare straff.

Alla studenter som stängs av har inte plagierat. En del har använt otillåtna hjälpmedel vid tentor eller samarbetat på ett sätt som strider mot reglerna.

Utöver avstängningarna blev också 159 studenter varnade av lärosätenas disciplinnämnder för lindrigare former av plagiat och annat fusk.

Manliga studenter fuskar mest. De utgör bara 41 procent av det totala antalet studenter, men 58 procent av fuskarna.

Lars Carlsson, rektor för Högskolan Kristianstad, konstaterar att problemen med fusk också är en fråga om resurser.

– Har du mindre grupper och en personlig kontakt med studenterna kan du ha andra former för examinering. På muntliga tentor går det inte att fuska, säger han.

Mobiler i skrivsalarna ställer ­ibland till bekymmer.

– Studenter kan gå in på toaletten och använda mobilerna som datorer. Vi skulle kunna installera avkänningssystem, men är det en sådan högskola vi vill ha? säger Lars Carlsson.

Alf Grafström är chefsjurist vid Luleå tekniska universitet och sitter i lärosätets disciplinnämnd. Han betonar vikten av att studenter som fällts för fusk snabbt får hjälp att komma i kontakt med studievägledningen.

– Vi måste ge dem råd och stöd så att de kommer upp på banan igen, säger han.

 

Disciplinnämnd avgör om avstängning

• Vid alla universitet och högskolor finns en disciplinnämnd som kan stänga av eller varna studenter som fuskar, stör verksamheten eller utsätter någon för sexuella trakasserier.

• Avstängningen kan vara upp till ett halvår och innebär bland annat att studenten inte får delta i undervisning eller examinationer.

• Studenten måste också betala tillbaka sina studiemedel för perioden.

• En anställd vid högskolan som misstänker fusk ska anmäla det till rektor, som avgör om ärendet ska skickas vidare till disciplinnämnden. Rektor kan på egen hand avskriva ärendet eller utdela en varning.

• Rektor är ordförande i disciplinnämnden, där det också måste sitta minst en lagfaren ledamot och en företrädare för lärarna. Studenterna har rätt att vara representerade med två ledamöter.

• Beslut om avstängning kan överklagas till förvaltningsrätten.

Källa: Sveriges förenade studentkårer, SFS

Så fuskade studenterna

De 750 studenter som fälldes för fusk förra året (591 avstängda och 159 varnade) fördelade sig på följande kategorier:

Fusk och otillåtna hjälpmedel: 158 avstängda, 35 varnade.

Plagiat och fabrikation: 343 avstängda, 63 varnade.

Otillåtet samarbete: 66 avstängda, 19 varnade.

Förfalskning av dokument: 14 avstängda, 9 varnade.

Störande av undervisningen: 8 avstängda, 33 varnade.

Sexuella trakasserier: 2 avstängda.

• Fuskarna utgör 0,24 procent av antalet helårsstudenter.

Källa: Högskoleverket

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.