Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-20 12:53

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/oklart-om-internutredning-pa-esf-radet/

Sverige

Oklart om internutredning på ESF-rådet

Generaldirektör Lars Lööw på ESF-rådets huvudkontor i Gävle. Foto: Julia Mård

ESF-rådets generaldirektör Lars Lööw säger att myndigheten ska gå till botten med regelbrotten som framkommit i DN:s granskning. Men internrevisorn som fått uppdraget vet fortfarande inte vad han ska göra, och säger att det är tveksamt om det är lämpligt att han granskar vem som är ansvarig.

Rätta artikel
EU-valet 2019

DN har i flera artiklar granskat Svenska ESF-rådet, en myndighet som kontrollerar och delar ut flera miljarder kronor i EU-bidrag till projekt som ska skapa fler jobb i Sverige. I granskningen framgår hur myndigheten brutit mot flera regler när den delat ut flera miljoner kronor i förskott till sitt egna EU-projekt, pengar som sedan gått till att finansiera olika kommunikationskampanjer. 

– Jag tycker att det är extra olyckligt när det är ett av våra egna projekt. Vi ska ställa större krav på oss själva än såhär, säger generaldirektören Lars Lööw.

I en intervju med DN medger han att flera allvarliga fel har begåtts och säger att han därför har tillsatt en internutredning som ska gå till botten med det inträffade.

Uppdraget har gått till myndighetens internrevisor Mikael Boo. När DN kontaktar honom för att höra mer om vad utredningen innebär visar det sig att han fick uppdraget för en vecka sedan, samma dag som DN bokade intervju med Lars Lööw, och att han fortfarande inte vet vad uppdraget innebär.

– Första steget är att jag fått i uppdrag att sondera en uppdragsbeskrivning om vad det här särskilda uppdraget skulle omfatta. Jag har inte diskuterat det med Lars än. Jag skulle återkomma till honom under den här veckan, säger Mikael Boo. 

Läs mer: EU-bidrag gick till filmer som ingen såg 

Generaldirektören Lars Lööw har lagt ett stort ansvar för det inträffade på en högt uppsatt chef som sedan dess lämnat myndigheten. Den tidigare chefen har tillbakavisat det, och sagt att det är hela myndigheten och dess högsta chef Lars Lööw som bär ansvaret för eventuella fel. Lars Lööw var även den som undertecknade avtalet som låg till grund för det upplägg som DN granskat. 

ESF-rådets generaldirektör Lars Lööw har tillsatt en internutredning till följd av DN:s granskning. Foto: Julia Mård

Internrevisorn Mikael Boo säger att han exempelvis kan komma att granska vilka interna brister det finns i styrningen och kontrollen av myndigheten som möjliggjort de fel som avslöjats. Men om granskningen i stället fokuserar på att utreda misstankar om oegentligheter, och generaldirektören är en av de som pekas ut som ansvarig, så kan det uppstå problem för internrevisorn som lyder direkt under generaldirektören. 

– Lars Lööw är ju min chef. När det gäller uppdragsgivaren går det aldrig att ha ett hundraprocentigt oberoende, säger Mikael Boo.

Om du är underställd honom kan du göra en revision som pekar ut honom som ansvarig för felaktigheter?

– Ja det är ju såklart ett dilemma som man måste fråga sig, om det är lämpligt att jag granskar eller om det kanske är någon annan som borde granska istället. Jag vet att det ibland funnits liknande företeelser på andra myndigheter, då har man anlitat en annan myndighets internrevision istället just på grund av den här problematiken, säger han.

Mikael Boo poängterar att internrevisionen inte ska ”utföra rena brottsutredningar” utan säger att det är rättsväsendets uppgift. 

Vet du mer? – tipsa reportrarna bakom granskningen 

Utöver internutredningen har ESF-rådet även anmält ärendet till Konkurrensverket, informerat EU-revisorerna och överväger en anmälan till Ekobrottsmyndigheten. Även regeringskansliet har informerats genom arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons (S) statssekreterare som säger att det är myndighetens ansvar att vidta lämpliga åtgärder.

”Det är viktigt att lagar och andra regelverk följs”, skriver hon i en kommentar till DN.

EU-bidragen som ESF-rådet tagit del av har gått till flera olika kommunikationsinsatser. Generaldirektören har försvarat det och sagt att det är en viktig del av myndighetens verksamhet att informera om de olika EU-projekten och deras resultat. DN:s granskning har visat att flera av de köpta tjänsterna aldrig utvärderats ordentligt, trots att ESF-rådet själv ställer höga krav på just resultatuppföljning. En genomgång visar att miljonbelopp har gått till en podd, generaldirektörens egen videoblogg och filmklipp som ingen tittat på.