Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Sverige

Osäkra metoder avgör de ungas ålder

Foto: Johan Eklund

Migrationsverket bedömer åldern på asyl­sökande tonåringar på ett sätt som strider mot Socialstyrelsens rekommendationer. Samtidigt har just åldern blivit ännu viktigare för de tusentals tonåringar som söker asyl i Sverige, efter en färsk dom från EU-domstolen.

I en liten lägenhet i Hagfors bor fyra killar, som enligt myndig­heterna, är lika gamla: minst 19,2 år.

– Dessutom känner jag ett par killar till här i Hagfors, som har fått veta att de är 19,2 år, säger Ali Shafai.

– Det är konstigt, säger han.

Förklaringen är att svenska myndigheter försöker få ett exakt svar på frågan om de afghanska ungdomarna i Hagfors har fyllt 18 år eller inte – utifrån osäkra röntgenmetoder.
Migrationsverkets metoder för att slå fast om den asylsökande tonåringen har passerat den livsavgörande 18-årsdagen strider mot de rekommendationer som Social­styrelsen utfärdade förra sommaren.

Enligt rekommendationerna ska en medicinsk åldersundersökning ledas av en barnläkare, som tolkar röntgenbilderna tillsammans med sin egen bedömning av den asyl­sökandes ålder.

Men hittills har inte några barnläkare varit med i bedömningen. I stället är det Migrationsverkets tjänstemän som gör egna tolkningar och fattar beslut efter utlåtanden från röntgenläkare, som skattar åldern med en felmarginal på mellan två och fyra år.

Socialstyrelsen menar därför att det är olyckligt att Migrationsverket nyligen har rapporterat till regeringen att man har gjort ”medicins­ka åldersbedömningar” i 6 procent av alla ärenden.

– Vi har påtalat för Migrationsverket att det är fel att kalla dagens bedömningar medicinska. Det är olyckligt att det framställts i medierna som att det nu finns en säker metod. Vi arbetar fortfarande med att få fram en ordning där åldersbedömningarna kan göras så vetenskapligt och rättssäkert som det går, säger Elis Envall, utredare på Socialstyrelsen.

Ali Shafai i Hagfors hävdar bestämt att han är sexton och ett halvt år.

– Det har mina föräldrar sagt, och det står i ”taskeran”, mitt afghanska födelsebevis, säger han.

I Migrationsverkets beslut står det att den tjänsteman, som tog emot asylansökan, tyckte att den ålder som Ali Shafai uppgav verkade rimlig.

Sedan var det, enligt beslutet, en annan tjänsteman som ”noterade rynkor” under Ali Shafais ögon. Rynkorna och det faktum att Ali Shafai hade ett moget sätt att resonera gjorde att han fick röntga sina tänder och handleder.

I beslutet står det att utifrån tandutvecklingen är den ”troligaste skattningen” att Ali Shafai är ”minst 19,2 år”. Men – ”det finns 16 procent möjlighet att du ännu inte uppnått 18,2 års ålder eller möjligen 2,5 procent möjlighet att du ännu inte uppnått 17,2 års ålder”. De märkliga decimalerna har ingenting med Al Shafais ålder att göra, det är bara standardiserade mått från ett tabellverk.

Migrationsverket lät även göra en skelettröntgen, enligt vilken Ali Shafai sannolikt har fyllt 19 år.

Elis Envall på Socialstyrelsen sä­ger:

– Vi får många samtal från läkare, och från ungdomarnas gode män och lärare. De är upprörda över att Migrationsverket bestämt att de asylsökande är vuxna och ofta just 19,2 år.

Tidigare har problemet varit det motsatta.

– Då fick vi samtal från socialtjänsten och personal i boenden om att uppenbart vuxna hade bedömts som under 18 år, och placerats i boenden för minderåriga, säger Elis Envall.

De europiska myndigheterna har länge efterfrågat ett exakt verktyg för att kunna avgöra om den asylsökande har fyllt 18 år.

Varje år tar sig närmare 10 000 ungdomar på egen hand till Europa för att söka asyl. Många kommer från Afghanistan och Somalia, där myndigheterna efter decennier av krig inte utfärdar handlingar som godkänns här.

Förra året tog Sverige emot 3 500 ensamkommande flyktingbarn, och är sedan ett par år det EU-land dit flest söker sig.

Den som är under 18 år har oftast lättare att få uppehållstillstånd och har dessutom fler rättigheter, enligt de internationella konventionerna.

Nu kommer åldersbedömningarna dessutom att bli fler – och än mer avgörande.

I början av juni kom en dom från EU-domstolen som säger att minderåriga i vissa fall ska få sin asylansökan prövad i det land där de befinner sig. Tidigare har alla skickats tillbaka, enligt den så kallade Dublinförordningen, till det första EU-land där myndigheterna tagit deras fingeravtryck.

– Det vore önskvärt om vi fick tillgång till barnläkare som träffar de asylsökande. I dag har vi inte det. Men som myndighet kan vi inte avvakta med att fatta beslut även om underlaget är sämre än vad det borde, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

Fakta: Så bedöms åldern

En handläggare med särskild barnkompetens har utrednings­samtal med den asylsökande.
Om den asylsökande inte kan styrka sin ålder med ID-handlingar, och om handläggaren har uppfattningen att han eller hon är äldre erbjuds röntgenundersökningar.

Därefter gör handläggaren en samlad bedömning. Enligt Socialstyrelsen får i dag ålderskattningarna utifrån röntgenbilderna en alltför stor tyngd. Det visar även de beslut som DN har tagit del av.

Sveriges tandläkarförbund anser att det definitivt är fel att fatta beslut enbart utifrån tandröntgen eftersom osäkerheten är väldigt stor för personer över 15 år. Resultatet av en tandröntgen skattar dessutom bara sannolikheten för att en person uppnått en viss ålder.

Handledsröntgen säger inte heller något om när en person är född, menar Sveriges barnläkarförening.

Metoden, där röntgenbilderna av den asylsökandes hand och handled jämförs med bilder från 1930-talet på skelettmognaden hos vita medel­klassungdomar, togs fram för att mäta skelettets tillväxt hos en person med känd ålder. Inte för att slå fast ett födelsedatum för en person med okänd ålder. Tidpunkten för när skelettet vuxit färdigt påverkas av puberteten, som varierar mellan olika individer.

Så borde den göras:

Enligt Socialstyrelsens rekommendationer ska en objektiv, vetenskaplig och rättssäker åldersbedömning gå till så här:

Den asylsökande ska först undersökas av en barnläkare. Därefter kan bedömningen kompletteras med röntgen.

Beräkningen av sannolikheten att en person är över 18 år ska göras med 95 procents sannolikhet.

Bedömningar och utlåtanden ska dokumenteras på samma sätt.

DN

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.