Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Sverige

Över tusen barn med i olaglig kartläggning

  Svensk polis har upprättat ett olagligt register över romer. Totalt innehåller det 4.029 människor spridda över hela landet. Registret anses värdefullt av polisen, används i polisarbetet och är öppet för ett stort antal anställda.
  Över tusen av de registrerade är barn. Det finns exempelvis 52 tvååringar i polisens romska register. Anledningen till att de förts in där: de har fötts i romska familjer.
  Registret visar inte brottslighet. Många vuxna som hamnat där är ostraffade. Det handlar om en kartläggning av släktband: ett biologiskt baserat register.

  ”Kringresande”. Så heter mappen i Skånepolisens datorsystem. I mappen ”Kringresande” finns en stor datorfil som getts namnet ­”Total”.

  Det är registret. En sorts släktträd med totalt 4.029 människor i olika delar av Sverige (alla registrerade är dock inte släkt med varandra).

  Varje man eller pojke representeras i registret av en blåfärgad figur, medan kvinnor och flickor representeras av röda figurer. Uppgifter som personnummer och folkbokföringsadress är noga bokförda vid varje individ. Mellan figurerna går pilar som visar släktbanden. Enligt uppgifter till DN har polisens ambition varit att skapa ett sökbart register över Sveriges romer.

  De äldsta människorna i registret har hunnit dö. De är födda i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Här finns Josef Taikumer, född 1894. Olga Demeter, född 1901. Georg Taikon, född 1909.

  Barn utgör över en fjärdedel av hela registret. De yngsta i registret är två år gamla och lades in när de var några månader gamla, år 2011. Av de över tusen barnen i registret är 842 födda på 2000-talet. Att de inte är straffmyndiga spelar ingen roll: de har inte hamnat i registret för att de begått kriminella handlingar.

  Polisen har registrerat dem eftersom de är barn till romer. Eftersom de är barn till romer och därmed själva romer, lyder polisens logik, så finns det anledning att hålla koll på dem i framtiden.

  Registret över romer har upprättats av polisen i Lund och hanteras av polismyndigheten i Skåne. Även Rikskriminalen i Stockholm, länskriminalen i Skåne och kriminal­underrättelsetjänster i flera städer har tillgång till registret.

  Enligt uppgifter till DN kan minst ett 70-tal anställda vid polisen fritt slå i filen ”Total” – men troligen har långt fler fri tillgång till registret. Dessutom har den stora registerfilen delats via mail inom polismyndigheten till anställda som själva inte har tillåtelse att söka i det.

  Registret innehåller många helt ostraffade människor. Här finns samhällsdebattörer som Erland Kaldaras i Malmö, ordförande i Romska ungdomsförbundet. Här finns kulturpersonligheter, idrottare och fritidspolitiker.

  Och massor av helt vanliga familjer med romska rötter, som familjen Håkansson i Skarpnäck som intervjuas på nästa uppslag.

  Den gemensamma nämnaren för de registrerade är att de är romer eller har en relation med en rom.

  Den geografiska spridningen på de registrerade personerna är stor. I registret finns 528 personer med postadress i Stockholms kommun. 380 från Göteborg. 733 från Malmö. 165 från Lund. 103 från Helsingborg.

  Registret samlar romska barn i de flesta svenska mellanstora städer. En tvåårig kille i Linköping och hans fyraåriga storasyster. Två treåriga flickor i Västerås. En nioårig flicka i Växjö.

  I Jönköping finns fyra barn kartlagda: en tvåårig pojke, två åtta­åriga flickor, en tioårig flicka.

  I Borås finns en femårig flicka registrerad.

  I Kristianstad finns en tioårig flicka, en sjuårig pojke och en fyraårig flicka registrerade.

  I Norrköping bor två treåringar, en femåring, en sjuåring och en nioåring som alla återfinns i registret.

  I Södertälje lever tre registrerade tvååringar, en treåring, en fyra­åring, en femåring och en sjuåring.

  Polisens stora romska släktträd är ingen bortglömd kvarleva från en svunnen tid. Det är ett dokument som används i polisens verksamhet i dag. Enligt uppgifter i polisens eget datasystem skapades registret år 2012 – men troligen har personuppgifterna till det omfattande registret samlats in under många år.

  Registret över romer brukas av poliser som en sorts uppslagsverk, ett referensmaterial. I en utredning där det finns romska misstänkta kanske någon polis vill veta vem som är släkt med vem. Då kan han eller hon gå in i datormappen ”Kringresande” och slå i registret ”Total”.

  Det är förbjudet att upprätta etniskt baserade register i Sverige. Enligt jurister som DN talat med bryter polisens registrering av romer mot flera lagar, bland dem polis­datalagen och lagen om polisens allmänna spaningsregister.

  Dessutom kan den omfattande registreringen av släktband, hemadresser och personuppgifter vara ett brott mot Europakonventionens artikel 8, som slår fast rätten till skydd för privat- och familjeliv.

  Den senaste veckan har DN varit i kontakt med flera människor som finns i registret. Ingen av dem har känt till att de eller deras barn registrerats. De reagerar med chock, vrede – och ibland ett sorgset igenkännande.

  – Det var så här Hitler gjorde. Först registrerar man oss. Sedan så ska vi bort, säger 44-årige Marcello Demeter i Skarpnäck, vars barn och barnbarn registrerats.

  Polisens romska register är olagligt

  I polisdatalagens Kap 2 §10, om behandling av känsliga personupp­gifter, står:
  ”Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.”
  Europakonventionens artikel 8 slår fast:
  ”1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.
  2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter.”

  Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.