Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-02-18 05:27

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/pappa-misshandlade-sina-barn-far-hela-vardnaden/

Sverige

Pappa misshandlade sina barn – får hela vårdnaden

En pappa, som är dömd för barnmisshandel, har nu fått ensam vårdnad om sina två barn. 

Domstolen anser att mamman ”har motarbetat deras rätt och möjlighet till en god relation till sin pappa”. 

– Det är väldigt märkligt att man på barnens bekostnad tar den risken, säger advokaten Thomas Bodström som är mammans nya ombud. 

Rätta artikel

En då 44-årig man i Sydsverige dömdes 2014 för misshandel av sina två barn samt en före detta flickvän. 

Barnen, som vid tillfället var sju och fyra år gamla, ska enligt egen utsago ha blivit slagna av sin pappa vid upprepade tillfällen. 

Domstolen lade dock särskild vikt vid ett tillfälle 2013 då pappan drog den minsta pojken i armarna samt utdelade flera slag mot hans kropp, enligt domen. 

Shantu Wahlgren företräder pappan i rätten och ger en annan bild. 

– Det finns en dom på att han vid ett tillfälle på vardera barn har utdelat slag och det kan man säga att visst, det är misshandel för att det är ett barn. Det ena fallet hade han fått en spark i skrevet och gav barnet en örfil, vilket var en ren reflex som han ångrar. Det andra har han förnekat, säger ombudet Shantu Wahlgren. 

Pappan drog också sin före detta flickvän i handlederna så att det uppstod skador. Flickvännen kunde även hon styrka barnens berättelse om slagen från pappan.

44-åringen dömdes för misshandel i tre fall och fick betala skadestånd till alla tre målsäganden samt avtjäna ett fängelsestraff om tre månader. 

Sedan dess har barnen bott med sin mamma och endast träffat sin pappa vid enstaka tillfällen. Barnen själva har uppgett att de inte vill träffa sin pappa. 

2017 ville pappan ha delad vårdnad om parets två barn. Han ville ha dem varannan helg   samt vissa högtider och under en sammanhängande period på sommarlovet. Mamman har å sin sida velat ha fortsatt ensam vårdnad om barnen. 

Pappans önskemål om delad vårdnad har tidigare avslagits i tingrätten varpå han överklagade till hovrätten. Hovrätten har kunnat urskilja två risker för barnen i deras boendesituation: ”Risk för att barnen utsätts för våld eller kränkning” ... och risken för att mamman utesluter pappan från barnens liv. 

Hovrätten bedömer risken att barnen skulle utsättas för våld som ”begränsad” och anser inte att det faktum att pappan tidigare dömts för misshandel av barnen ska tillmätas ”avgörande betydelse för bedömningen” om pappan är en bra omsorgsperson för barnen. 

Däremot anser inte hovrätten att mamman har ”gjort allt hon kunnat för att förmå barnen att umgås” med pappan. Mamman ska ha hänvisat till att barnen själva har sagt att de inte vill träffa sin pappa, men enligt hovrätten är det inte möjligt att överlåta på barnen att bestämma detta. 

Mamman ska heller inte ha informerat pappan om information ur barnens liv, exempelvis saker som rör deras hälsa. 

Familjerätten har gjort en vårdnadsutredning av familjen. I den slås det fast att det som talar emot gemensam vårdnad för barnen, inte är att pappan skulle vara olämplig som förälder utan att samarbetet mellan föräldrarna inte fungerar. Utredarna har bedömt att pappan inte kommer att utsätta barnen för våld igen samt att han är den som på bästa sätt skulle ”tillgodose barnens rätt till kontakt med båda föräldrarna”. 

Därmed slog hovrätten fast att pappan ska få ensam vårdnad om båda pojkarna. 

– Det är ju väldigt viktigt att man har tillgång till båda föräldrarna, men samtidigt har man misshandlat barnen, så har man ju själv det ansvaret. Det innebär inte att man för all framtid ska berövas umgänge tycker jag men det är väldigt märkligt att man får hela vårdnaden, säger mammans nya ombud Thomas Bodström.

Pappans ombud Shantu Wahlgren tycker tvärtom att hovrättens beslut är rimligt. 

– Man måste få en chans att bättra sig. Man kan inte bara döma någon för resten av livet och sedan ska det aldrig kunna ske någon ändring. Det är därför barn som blir slagna av sina föräldrar behöver samtal, kanske samtal tillsammans med föräldrarna för att kunna förstå för att få bearbeta, säger hon. 

Wahlgren berättar att hon och pappan har lagt fram bevisningen under rättegången där de menar att barnens negativa bild av sin pappa har präglats av mamman. 

– Nu kommer det nog vara hur de har färgats och vad de har hört att mamma har sagt, det har varit mycket sånt i det här fallet och kanske inte så mycket av vad pojkarna själva har upplevt och kommer ihåg, säger Shantu Wahlgren. 

Mammans ombud, Thomas Bodström håller inte med. 

– Att barnen har en negativ bild beror ju framför allt på att han misshandlat dem. Skulle han inte ha misshandlat sina egna barn skulle han ha samma rätt till umgänge och vårdnad som alla andra pappor har, säger han. 

Domen kommer att överklagas till Högsta domstolen.