Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Sverige

Personalbristen stänger tusentals vårdplatser

På många håll i landet kommer sommarstängda vårdplatser på sjukhusen inte att kunna öppna i höst på grund av sjuksköterskebrist. Omkring 5 000 vårdplatser har varit stängda i sommar och trots att semesterperioden går mot sitt slut kvarstår bemanningsproblematiken.

Det har blivit ännu en sommar med många stängda vårdplatser och rapporter om en vård i kris, där sjuksköterskor går på knäna och patientsäkerheten äventyras.

Första veckan i augusti var cirka 5 000 vårdplatser stängda på svenska sjukhus.

Det visar en enkät som DN skickat till samtliga regioner och landsting. Många landsting uppger att de haft färre vårdplatser i år än förra året. Till dem hör Norrbotten, Västerbotten, Uppsala, Region Skåne, Dalarna och Västernorrland.

För att kunna ge medarbetarna semester drar sjukhusen ned på planerad verksamhet. Men bristen på sjuksköterskor som vill arbeta på sjukhusen påverkar också stort. De flesta landstingen anger i enkäten personalbrist som en anledning till varför vårdplatser stängts.

Inför sommaren var det 84 procent av landstingen som i en enkät från Sveriges Kommuner och landsting som uppgav att bemanningssituationen var värre än 2014. Trots det är det flera landsting som nu uppger att situationen varit bättre i år än i fjol. Till dem hör bland annat Blekinge, Östergötland och Värmland. Västmanland är ett exempel på ett landsting med få stängda vårdplatser och överbeläggningar.

Från andra delar av landet kommer rapporter om en ytterst pressad situation. I enkäten uppger Västra Götaland bland annat att vårdplatsbristen har ”inneburit en hög belastning på akutsjukvården”, med många överbeläggningar. ”Överbeläggningarna i sig innebär en ökad risk för vårdskador. För att klara situationen har våra sjukhus tvingats till extraordinära åtgärder för att upprätthålla normala kvalitetskrav”.

På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg blev läget mycket svårt på framför allt medicinklinikerna i augusti, med akuta arbetsmiljöronder efter att sjuksköterskor arbetat dubbla pass.

Även i Västernorrland har personalbristen orsakat stora problem. ”Planeringen inför sommaren när det gäller tillgång/brist på sommarvikarier har bidragit till en hög stressnivå hos chefer och medarbetare”, skriver landstinget i enkäten.

Vårdförbundet beskriver en situation med mycket övertid och dubbla arbetspass i en arbetsmiljö med ständiga överbeläggningar. En dag i augusti var det rekordhöga 46 överbeläggningar på Sundsvalls sjukhus och stabsläge utlystes. Huvudskyddsombudet Åsa Holgersson från Vårdförbundet befarar att det kan bli ännu värre i höst.

– 24 av 34 narkossköterskor sade upp sig innan sommaren. Det är arbetsmiljön och lönen som gör läget svårt. Sundsvall och Västernorrland ligger i botten totalt sett. Vi är på väg mot total katastrof, säger Åsa Holgersson som precis som många andra fackligt förtroendevalda DN varit i kontakt med anser att personalbristen gör vården mindre patientsäker.

– Sjuksköterskorna säger att varenda dag händer det saker, fel eller att man glömmer saker – småsaker som kan bli allvariga missar. Många berättar att de går med en klump i magen och är oroliga för att vilken dag sker något allvarligare, säger Åsa Holgersson.

Alla landsting har erbjudit olika typer av ersättningar till sjuksköterskor som flyttar sin semester till efter sommaren, eller som går in och tar extrapass. För enskilda sjuksköterskor kan det handla om tiotusentals kronor extra i plånboken. Vad slutnotan för dessa paket blir går inte att sammanställa än, men från fackligt håll finns en oro att när semestrarna ska tas ut i höst så kommer sommarsituationen kvarstå. Risken finns också att arbetsbördan i sommar kan få konsekvenser framöver för både arbetsmiljön och patientsäkerheten, anser Vårdförbundet.

– Jag tror att det är stor risk att folk går in i väggen, får kroppsliga besvär eller gör felaktiga saker på grund av att man är trött, säger Tina Matscheko, vice ordförande Vårdförbundet i Kalmar län.

Det står redan nu klart att ett antal av de sommarstängda vårdplatserna inte kommer att öppna i höst. Många landsting anger att det är fortsatta bemanningsproblem. Till dem hör bland annat Stockholm, Östergötland, Västernorrland och Jönköping. I Sörmland, Blekinge, Östergötland och Örebro konstaterar man redan nu att det kommer att leda till stängda vårdplatser.

Ny avdelning lindrar bristen

Karlstad. Flera svenska sjukhus har genomlidit en krisartad sommar. Men på Centralsjukhuset i Värmland har man klarat svårigheterna bättre än väntat.

DN besökte årets nya lösning – en sommaravdelning.

May Linder, 90, fördriver tid med att läsa veckotidningar. Utanför sjukhussalens fönster är det augustisommar över Karlstad.

– Tiden går långsamt men skvaller kan vara intressant. Det blir en extra stjärna över dagen eftersom min sonsonson kommer på besök, säger hon och ler.

May Linder opererades nyligen för en höftskada. Om ett par dagar skrivs hon ut.

Situationen är densamma för samtliga patienter på sommaravdelningen på Centralsjukhuset. De väntar på att få komma hem.

– Det har inte varit mycket sommarkänsla, men hjälp har jag fått. Personalen är otroligt fina, men stundvis är de lite stressade, säger Kerstin Helgesson, 75, som skadat ryggen.

Sent i våras inleddes arbetet med att förbereda sommaravdelningen. Syftet var att snabbt hitta en lösning som kunde frigöra sängar på akutvårdsavdelningar. Patienter flyttas hit när de är medicinskt färdigbehandlade.

212 patienter har varit här sedan midsommar. Åtta av tio har skrivits ut inom tre dagar. Personalen som DN pratar med är överens: Det har varit slitsamt – men sommaren har gått bättre än förväntat.

– Sommaravdelningen kan vara en pusselbit. Men patientflödet har sannolikt varit mindre. Vi hade kunnat stupa snabbt om sommaren varit varm och många äldre sökt vård, säger Thomas Eriksson, förtroendevald för Vårdförbundet på division medicin på Centralsjukhuset.

Landstinget i Värmland har, likt många andra regioner, under många år haft problem med att klara av sommarsjukvården. I tider av sjuksköterskebrist måste man trixa med att kalla personal, stänga vårdplatser och tajta till schemaläggning.

– I den bästa av världar finns det kompetenta vikarier som gör något annat tio månader om året – men det finns inte, säger Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdschef i landstinget i Värmland.

På sommaravdelningen har en ensam sjuksköterska arbetat ett 24-timmarspass (sovande jour nattetid). Vid sidan av arbetar undersköterskor och vårdbiträden, som i första hand är medicinska studenter.

När DN är på besök tjänstgör sjuksköterskan Lillemor Frykholm Olsson, som gick i pension för två år sedan.

– Visst är det väldigt jobbigt vissa dagar med många in- och utskrivningar. Men jag har inte känt att jag gått på knäna, säger Lillemor Frykholm Olsson och förbereder ett blodprov.

Sommaravdelningen är inne på sina sista öppna dagar. Centralsjukhuset ska inom kort återgå till ordinarie verksamhet. Avdelningschefen Anders Karlsson ser möjligheter för en liknande lösning nästa sommar.

– Det är klart att det finns en stor förbättringspotential. Men det är en förutsättning att man törs ta nya vägar för att klara läget i dagens sjukvård, säger han.

Foto i text: Lotta Härdelin

Fakta. Så har landstingen lockat sjuksköterskor

Några exempel på sommarerbjudanden till sjuksköterskor:

Skåne: Stimulansbidrag för personal som gått in på vårdplatser som behövs öppnas. Höjda ingångslöner och mindre helgtjänstgöring för sjuksköterskor.

Norrbotten: Upp till 21 000 kronor för flyttad semester. 700 kronor per extrapass plus kvalificerad övertidsersättning.

Västra Götaland: 5 500 kronor per flyttad semestervecka.

Jönköping: 10 000 kr per semestervecka som sjuksköterska avstår på arbetsgivarens begäran. Tre gånger timlönen vid extrapass eller avbruten semester. Två gånger timlönen för föräldralediga som går in och arbetar.

Halland: Vårdpersonal som arbetar hela sommaren får upp till 30 000 kr extra.

Gävleborg: Sommarmorot på 30 000 kronor till dem som endast tar ut 14 dagars semester. 3 000 kronor för enstaka pass på vissa enheter.

Fakta. Andra sommarlösningar

Örebro: 36 externa vårdplatser upphandlade av privat bolag för utskrivningsklara patienter. Har enligt landstinget lett till förbättrad situation. Anställt extra servicepersonal, som transport, städ- och kökstjänster, för att avlasta vård­personal.

Jönköping: Äldresamordnare i primärvården för att följa upp nyutskrivna patienter. Länssjukhuset Ryhov anställde undersköterskor som kan anlitas som extravak.

Gotland: Beslut inför sommaren att hålla alla vårdplatser öppna. Förlängda öppettider inom primärvården.

Blekinge: Tillfälliga avdelningar på två sjukhus. Fler undersköterskor för att täcka upp sjuksköterskebrist.

Sommarläget – landsting för landsting

Antal vårdplatser och överbeläggningar avser vecka 32 om inget annat anges. Viss olikhet i mätmetoder och redovisning gör att alla siffror inte är direkt jämförbara.

Stockholm

Cirka 1 000 av drygt 4 100 (jämförelsetal från april) vårdplatser stängda inom akutsjukvård och geriatrik. 28 procent.

Överbeläggningar: Ej sammanställt

Jämfört med 2014: Sammantaget ungefär som 2014. Mycket intensivt på flera akutsjukhus.

Stor utmaning att bemanna och kompetensförsörja inför hösten.

Uppsala

256 av 931 vårdplatser stängda i snitt på vardagar i Uppsala, 27 procent. Enköping: 13 av 74 platser. 18 procent.

Överbeläggningar: 3 procent (Uppsala)

Jämfört med 2014: Färre vårdplatser i år, men beläggningsgrad och överbeläggningar minskade.

Sörmland

180 av 518 vårdplatser stängda. 35 procent.

Överbeläggningar: 10 per 100 disponibla vårdplatser.

Jämfört med 2014: Sämre förutsättningar att få vikarier i år. Pressad situation i sommar.

Ett antal ofrivilligt stängda vårdplatser i höst på grund av bemanningsproblem.

Östergötland

262 av 1 013 vårdplatser stängda. 26 procent.

Överbeläggningar: Fåtal.

Jämfört med 2014: Bättre vårdplatssituation i år.

Några avdelningar kommer sannolikt inte kunna öppnas i normal utsträckning i höst på grund av sjuksköterskebrist.

Jönköping

Omkring 190 av 890 vårdplatser stängda. 21 procent.

Överbeläggningar: 77.

Jämfört med 2014: Svårare rekryteringssituation i år, men sett till vårdtyngd bättre än 2014, framför allt på medicinklinikerna.

Sjuksköterskor saknas på länets alla tre sjukhus inför hösten.

Kronoberg

106 av 415 vårdplatser stängda (exklusive psykiatri). 25 procent.

Överbeläggningar: Ej sammanställt.

Jämfört med 2014: Ej sammanställt.

Kalmar

175 av 568 vårdplatser stängda. 31 procent.

Överbeläggningar: Ej fullständiga uppgifter.

Jämfört med 2014: Något bättre i Kalmar i år, även om vissa kliniker haft ansträngande till och från. På övriga sjukhus ungefär lika som 2014.

Sjuksköterskebrist i Västervik i höst.

Gotland

Alla vårdplatser öppna inom somatiska vården (118 platser). Psykiatri: 3 av 15 platser stängda.

Överbeläggningar: 4.

Jämfört med 2014: Högre belastning på akuten och sjukvården på grund av många patienter med alkohol- och drogförgiftningar. Bättre läge för sluten- och primärvård.

Fortsatt svårt att bemanna med sjuksköterskor inför hösten

Blekinge

61 av 364 vårdplatser stängda. 17 procent.

Överbeläggningar: 8 i medeltal/dygn.

Jämfört med 2014: Något bättre i år.

Sjuksköterskebrist gör att en vårdavdelning i Karlshamn inte kan öppna förrän i november.

Region Skåne

531 av 3022 (medeltal, maj) vårdplatser stängda i juli, jämfört med maj. 18 procent.

Överbeläggningar: 105 (medeltal, juli).

Jämfört med 2014: Färre vårdplatser i år på grund av resursbrist.

Region Halland

126 av 580 vårdplatser stängda. 22 procent.

Överbeläggningar: 118.

Jämfört med 2014: För tidigt att bedöma.

Västra Götalandsregionen

984 av 4166 (medeltal, maj) vårdplatser stängda. 24 procent.

Överbeläggningar: många överbeläggningar och utlokaliseringar, exakta siffror saknas ännu.

Jämfört med 2014: Ungefär samma.

Värmland

108 av 581 (jämförelsetal vecka 23) vårdplatser stängda. 19 procent.

Överbeläggningar: Inga.

Jämfört med 2014: Större brist på sjuksköterskor än tidigare. Varit en lugnare sommar än på förhand förväntat.

Region Örebro län

172 av 706 vårdplatser stängda. 24 procent.

Överbeläggningar: 38.

Jämfört med 2014: Ungefär lika, relativt gott läge trots hårt tryck i verksamheten.

Rekrytering av sjuksköterskor en utmaning. Kommer att påverka antalet öppna vårdplatser i höst.

Västmanland

72 av 508 vårdplatser stängda. 14 procent.

Överbeläggningar: Lediga platser på alla sjukhus.

Jämfört med 2014: Generell bild att sommaren varit bra i år

Dalarna

155 av 691 vårdplatser stängda. 22 procent.

Överbeläggningar: 19-25 platser.

Jämfört med 2014: Fler stängda vårdplatser i år.

Vissa stängda vårdplatser kan öppna i höst tack vare framgångsrik rekrytering.

Gävleborg

54 av 555 vårdplatser stängda. 10 procent.

Överbeläggningar: 145.

Jämfört med 2014: Överlag bättre i år, fler lediga vårdplatser. Vissa enheter haft ansträngd situation.

Inför hösten: Finns enheter där det finns utmaningar på olika sätt.

Västernorrland

149 av 587 vårdplatser stängda (inkl psykiatri). 25 procent.

Överbeläggningar: 137 (exklusive psykiatri).

Jämfört med 2014: Färre vårdplatser i år på grund av sjuksköterskebrist. Hög stressnivå hos chefer och medarbetare.

Andelen vakanta sjukskötersketjänster fortsatt hög inför hösten.

Jämtland/Härjedalen

70 av 363 vårdplatser stängda. 19 procent.

Överbeläggningar: uppgift saknas.

Jämfört med 2014: Ungefär lika.

Brist på sjuksköterskor och medicinska sekreterare inför hösten.

Västerbotten

En tredjedel av vårdplatserna stängda (generellt i sommar). Totalt 567 vårdplatser.

Överbeläggningar: 100.

Jämfört med 2014: cirka 50 färre vårdplatser i år, hårt tryck men totalt ändå bättre läge.

Bemanningsproblem inför hösten.

Norrbotten

Omkring 160 stängda vårdplatser jämfört med vårens omkring 660 platser.

Överbeläggningar: Periodvis problem på bland annat Sunderby sjukhus.

Jämfört med 2014: 50 färre vårdplatser i år.

Listan baseras på skriftliga svar från de 21 landstingen/regionerna.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.