Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-17 00:31

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/punktligheten-pa-tagen-fortsatter-att-forbattras/

Sverige

Punktligheten på tågen fortsätter att förbättras

Foto: Magnus Hallgren

Punktligheten på tågen har hittills i år varit den bästa sedan man började mäta år 2013. Men järnvägen är hela tiden sårbar för väder och olyckor. Branden i Hässleholm drog ner statistiken för augusti rejält.

Trafikverkets siffror över tågens punktlighet under tredje kvartalet visar att förbättringen från fjolårets usla siffror fortsätter.

Månaden september var den punktligaste septembermånaden sedan mätningarna började 2013, kvartalet var det bästa tredje kvartalet och hela perioden från nyår fram till sista september var de bästa tre första kvartalen hittills.

I siffror betyder det att 91,6 procent av alla tåg kom i tid under perioden juli till september. Punktligast är lokaltågen (94,6 procent) och minst punktliga är fjärrtågen (80,2). Förra året var en bottennotering med i snitt 87,8 procent av tågen i tid under motsvarande period.

Den definition på punktlighet som används är densamma oavsett om tågen kör långt eller kort: att de ska anlända till sin destination inom fem minuter från den tid som står angiven i tidtabellen. I måttet vägs även inställda tåg in.

– Det ser positivt ut, konstaterar Roberto Maiorana, chef för verksamhetsområdet trafikledning på Trafikverket.

Ändå är det en bit kvar till de 95 procent Trafikverket siktar på att uppnå (lokalt är denna tröskel dock passerad i Storstockholm, där andelen tåg i tid ligger på 96-97 procent).

– Vi är inte på målet, det vill vi vara tydliga med. Men vi är nöjda med att åtgärderna har effekt.

Åtgärderna handlar framför allt om att ha bättre planering av de många banarbetena och att planera tågavgångarna med bättre marginaler än tidigare.

– Vi behöver ha en robusthet i planen för att den också ska kunna genomföras, säger Maiorana.

Han tycker att tågföretagen tydligare borde lyfta fram att kraven på punktlighet är strängare på järnvägen än inom flyget, där man tillåter förseningar på 15 minuter.

– Det är ett argument för tåg som branschen borde lyfta.

Oavsett åtgärder spelar yttre omständigheter alltid in, och de kan verka för eller emot punktligheten. Förra året gav den heta sommaren problem i form av bland annat bränder längs spåren. Dessa har järnvägen sluppit i år.

– Vi råkar dock alltid ut för en del extraordinära händelser. Olyckshändelserna har varit fler i år än tidigare. Och så hade vi branden i Hässleholm.

Roberto Mairoana bedömer att bara den senare händelsen sänkte siffran för augusti med någon procent – punktligheten under månaden blev 90,2 procent, jämfört med 92,6 för juli och 92,2 för september.

Trafikverket har nyligen undersökt hur viktigt tågresenärer tycker det är att tidsschemat pressas så mycket som möjligt. Det visar sig att de flesta hellre ser att man lägger på lite tid i tidtabellerna än att tågföretagen pressar schemat med risk att det blir en försening.