Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Sverige

Rekordmånga ångrar sin asylansökan

Sedan den historiska omsvängningen av asylpolitiken kommer nu få flyktingar till Sverige.

Rekordmånga har också dragit tillbaka sin asylansökan, visar DN:s genomgång. Bland irakier tar fler tillbaka sin ansökan än lämnar in en ny.

0På två höstmånader kom förra året närmare 80.000 flyktingar till Sverige. När året gick mot sitt slut summerades antalet asylansökningar till 163.000, fler än någonsin tidigare. Lika många som invånarna i Eskilstuna och Luleå tillsammans.

Men efter att ha stått för EU:s mest generösa villkor för asylsökande gjorde regeringen ett tvärt omkast.

– Det smärtar mig att Sverige inte kan ta emot asylsökande på den höga nivå vi gör i dag, sade statsminister Stefan Löfven under den presskonferens som redan skrivits in i historieböckerna.

Sedan Sverige anpassade sig till EU:s miniminivå och införde id-kontroller kommer nu dramatiskt färre flyktingar. 18.000 människor har hittills i år ansökt om asyl. Står sig den takten väntas färre asylsökande i år än år 2007, enligt Migrationsverket som nu planerar för att ta emot 30.000 under hela 2016.

Nytt är att syrierna står för en allt mindre andel av de asylsökande i Sverige. Sedan flyktvägarna från det krigshärjade landet täppts till är nu bara var femte asylsökande i Sverige syrier, jämfört med var tredje under de tre senaste åren. Det visar beräkningar som DN gjort utifrån siffror från Migrationsverket. Samma trend gäller för flyktingarna från Afghanistan, som i fjol utgjorde var fjärde asylsökande men i år endast är var tionde. Framför allt beror minskningen på att allt färre ensamkommande barn tar sig till Sverige.

Läs också: Annika Ström Melin: EU har stängt dörren för flyktingar från Syrien

Foto: Samtidigt ångrar allt fler flykten till Sverige. Den skärpta lagen och de långa väntetiderna i asylprocessen (se grafik) är två anledningar till att rekordmånga – 4.500 personer – i år har dragit tillbaka sin asylansökan, jämfört med 3.800 under hela förra året.

Bland irakier, som är den tredje största gruppen asylsökande efter syrier och afghaner, syns nu en omvänd flyktingström. I år har fler irakier – drygt 2.000 personer – dragit tillbaka sin asylansökan än antalet som ansökt om asyl.

Kristina Rännar, processledare för återvändande på Migrationsverket, utesluter inte att det kan vara en effekt av den nya, strängare asyllagen som började gälla i somras.

– Det är ju ingen hemlighet att Sverige i likhet med alla andra EU-länder nu har mycket tuffare regler på alla områden. Naturligtvis påverkas folk när de får veta att det är mycket tuffare att få uppehållstillstånd, att tillstånden är tillfälliga och att möjligheten att få hit sina anhöriga är mindre, säger hon.

Läs också: Ett år efter Alan Kurdis död – bilden som öppnade världens ögon

I förra veckan avgjordes de första ärendena enligt den nya asyllagen, som bland annat innebär att tillfälliga uppehållstillstånd blir norm. Rätten att få återförenas med sin familj försvinner för de som får uppehållstillstånd som ”alternativt skyddsbehövande”. Det gäller de allra flesta asylsökande och i regel de som flytt från en väpnad konflikt. Att lagen omfattar även barn som kommit till Sverige utan sina föräldrar har väckt stark kritik. Internationella medier uppmärksammade häromveckan att en ensamkommande 8-årig pojke inte kommer att få hit sina föräldrar.

– Det handlar främst om barn från Syrien, Afghanistan och Somalia, som enligt de nya reglerna inte har rätt till familjeåterförening, säger Catherine Johnsson, rådgivare på Rädda barnen.

Läs också: De flydde krigets Syrien – sedan skärptes asyllagen

Men för flyktingarna som redan befinner sig i Sverige fortsätter resan. Många av de som kom i höstas väntar fortfarande på besked om de får stanna. Vilka är de asylsökande? Varifrån kommer de? Och var bor de i landet?

De asylsökande bor i kommuner i hela landet, från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. I Flen, Hultsfred och Norberg är nu var tionde invånare asylsökande, i Ljusnarsberg var sjunde. I andra kommuner är de asylsökande försvinnande få. I Staffanstorp, Danderyd och Kävlinge bor det en asylsökande på cirka 600 invånare.

Se kartan – här bor de asylsökande

Fler än dubbelt så många män och pojkar som kvinnor och flickor ansökte om asyl i fjol. Närmare hälften var barn. 70.000 var under 18 år, varav hälften ensamkommande.

För många flyktingar grusas drömmen om Sverige. Endast hälften av de som ansöker om asyl väntas få besked om att de får stanna i Sverige. Syrier har störst chans att få uppehållstillstånd, medan bara 2 av 10 afghaner och 1 av 10 irakier får stanna.

Knappt ett år efter den historiska presskonferensen i höstas är målet om färre flyktingar nått. Förra veckan lämnade 545 människor in sin asylansökan i Sverige.

Källa: Migrationsverket. Grafik: Andreas Lundegård

Så många får stanna

Avgjorda ärenden 2016 (tom sista juli i år). Totalt: 54 403

Källa: Migrationsverket. Grafik: Andreas Lundegård

=-90&&a<=90)i=l(Q(h.h/ea(ka*a))),b=i+Q(a/360),bm)m=a.labelLength}),m>h&&m>j.h?i.rotation=this.labelRotation:this.labelRotation=0;else if(g&&(l={width:h+"px"},!k)){l.textOverflow="clip";for(n=c.length;!f&&n--;)if(o=c[n],h=d[o].label)if(h.styles.textOverflow==="ellipsis"?h.css({textOverflow:"clip"}): d[o].labelLength>g&&h.css({width:g+"px"}),h.getBBox().height>this.len/c.length-(j.h-j.f))h.specCss={textOverflow:"ellipsis"}}if(i.rotation&&(l={width:(m>a.chartHeight*0.5?a.chartHeight*0.33:a.chartHeight)+"px"},!k))l.textOverflow="ellipsis";if(this.labelAlign=e.align||this.autoLabelAlign(this.labelRotation))i.align=this.labelAlign;q(c,function(a){var b=(a=d[a])&&a.label;if(b)b.attr(i),l&&b.css(E(l,b.specCss)),delete b.specCss,a.rotation=i.rotation});this.tickRotCorr=b.rotCorr(j.b,this.labelRotation|| 0,this.side!==0)},hasData:function(){return this.hasVisibleSeries||s(this.min)&&s(this.max)&&!!this.tickPositions},getOffset:function(){var a=this,b=a.chart,c=b.renderer,d=a.options,e=a.tickPositions,f=a.ticks,g=a.horiz,h=a.side,i=b.inverted?[1,0,3,2][h]:h,j,k,l=0,m,n=0,o=d.title,z=d.labels,r=0,G=a.opposite,w=b.axisOffset,b=b.clipOffset,v=[-1,1,1,-1][h],x,u=a.axisParent,ba=this.tickSize("tick");j=a.hasData();a.showAxis=k=j||p(d.showEmpty,!0);a.staggerLines=a.horiz&&z.staggerLines;if(!a.axisGroup)a.gridGroup= c.g("grid").attr({zIndex:d.gridZIndex||1}).add(u),a.axisGroup=c.g("axis").attr({zIndex:d.zIndex||2}).add(u),a.labelGroup=c.g("axis-labels").attr({zIndex:z.zIndex||7}).addClass("highcharts-"+a.coll.toLowerCase()+"-labels").add(u);if(j||a.isLinked){if(q(e,function(b){f[b]?f[b].addLabel():f[b]=new Xa(a,b)}),a.renderUnsquish(),z.reserveSpace!==!1&&(h===0||h===2||{1:"left",3:"right"}[h]===a.labelAlign||a.labelAlign==="center")&&q(e,function(a){r=t(f[a].getLabelSize(),r)}),a.staggerLines)r*=a.staggerLines, a.labelOffset=r*(a.opposite?-1:1)}else for(x in f)f[x].destroy(),delete f[x];if(o&&o.text&&o.enabled!==!1){if(!a.axisTitle)(x=o.textAlign)||(x=(g?{low:"left",middle:"center",high:"right"}:{low:G?"right":"left",middle:"center",high:G?"left":"right"})[o.align]),a.axisTitle=c.text(o.text,0,0,o.useHTML).attr({zIndex:7,rotation:o.rotation||0,align:x}).addClass("highcharts-"+this.coll.toLowerCase()+"-title").css(o.style).add(a.axisGroup),a.axisTitle.isNew=!0;if(k)l=a.axisTitle.getBBox()[g?"height":"width"], m=o.offset,n=s(m)?0:p(o.margin,g?5:10);a.axisTitle[k?"show":"hide"](!0)}a.offset=v*p(d.offset,w[h]);a.tickRotCorr=a.tickRotCorr||{x:0,y:0};c=h===0?-a.labelMetrics().h:h===2?a.tickRotCorr.y:0;n=Math.abs(r)+n;r&&(n-=c,n+=v*(g?p(z.y,a.tickRotCorr.y+v*8):z.x));a.axisTitleMargin=p(m,n);w[h]=t(w[h],a.axisTitleMargin+l+v*a.offset,n,j&&e.length&&ba?ba[0]:0);d=d.offset?0:V(d.lineWidth/2)*2;b[i]=t(b[i],d)},getLinePath:function(a){var b=this.chart,c=this.opposite,d=this.offset,e=this.horiz,f=this.left+(c?this.width: 0)+d,d=b.chartHeight-this.bottom-(c?this.height:0)+d;c&&(a*=-1);return b.renderer.crispLine([X,e?this.left:f,e?d:this.top,S,e?b.chartWidth-this.right:f,e?d:b.chartHeight-this.bottom],a)},getTitlePosition:function(){var a=this.horiz,b=this.left,c=this.top,d=this.len,e=this.options.title,f=a?b:c,g=this.opposite,h=this.offset,i=e.x||0,j=e.y||0,k=this.chart.renderer.fontMetrics(e.style.fontSize).f,d={low:f+(a?0:d),middle:f+d/2,high:f+(a?d:0)}[e.align],b=(a?c+this.height:b)+(a?1:-1)*(g?-1:1)*this.axisTitleMargin+ (this.side===2?k:0);return{x:a?d+i:b+(g?this.width:0)+h+i,y:a?b+j-(g?this.height:0)+h:d+j}},render:function(){var a=this,b=a.chart,c=b.renderer,d=a.options,e=a.isLog,f=a.lin2log,g=a.isLinked,h=a.tickPositions,i=a.axisTitle,j=a.ticks,k=a.minorTicks,l=a.alternateBands,m=d.stackLabels,n=d.alternateGridColor,o=a.tickmarkOffset,z=d.lineWidth,r,p=b.hasRendered&&J(a.oldMin),w=a.showAxis,v=bb(c.globalAnimation),t,s;a.labelEdge.length=0;a.overlap=!1;q([j,k,l],function(a){for(var b in a)a[b].isActive=!1}); if(a.hasData()||g){a.minorTickInterval&&!a.categories&&q(a.getMinorTickPositions(),function(b){k[b]||(k[b]=new Xa(a,b,"minor"));p&&k[b].isNew&&k[b].render(null,!0);k[b].render(null,!1,1)});if(h.length&&(q(h,function(b,c){if(!g||b>=a.min&&b<=a.max)j[b]||(j[b]=new Xa(a,b)),p&&j[b].isNew&&j[b].render(c,!0,0.1),j[b].render(c)}),o&&(a.min===0||a.single)))j[-1]||(j[-1]=new Xa(a,-1,null,!0)),j[-1].render(-1);n&&q(h,function(c,d){s=h[d+1]!==A?h[d+1]+o:a.max-o;if(d%2===0&&c=H.second?0:k*V(i.getMilliseconds()/k));if(j>=H.second)i[Ib](j>=H.minute?0:k*V(i.getSeconds()/k));if(j>=H.minute)i[Jb](j>=H.hour?0:k*V(i[wb]()/k));if(j>=H.hour)i[Kb](j>=H.day?0:k*V(i[xb]()/k));if(j>=H.day)i[mb](j>=H.month?1:k*V(i[Wa]()/k));j>=H.month&&(i[zb](j>=H.year?0:k*V(i[cb]()/k)),h=i[db]());j>=H.year&&(h-=h%k,i[Ab](h));if(j===H.week)i[mb](i[Wa]()-i[yb]()+p(d,1));b=1;if(tb||ab)i=i.getTime(),i=new ma(i+ $a(i));h=i[db]();for(var d=i.getTime(),l=i[cb](),m=i[Wa](),n=!g||!!ab,o=(H.day+(g?$a(i):i.getTimezoneOffset()*6E4))%H.day;d=0.5)a=C(a),i=this.getLinearTickPositions(a,b,c);else if(a>=0.08)for(var f=V(b),j,k,l,m,n,e=a>0.3?[1,2,4]:a>0.15?[1,2,4,6,8]:[1,2,3,4,5,6,7,8,9];fb&&(!d||m<=c)&&m!==A&&i.push(m),m>c&&(n=!0),m=l}else if(b=g(b),c=g(c),a=e[d?"minorTickInterval":"tickInterval"],a=p(a==="auto"?null:a,this._minorAutoInterval,(c-b)*(e.tickPixelInterval/(d?5:1))/((d?f/this.tickPositions.length:f)||1)),a= vb(a,null,ub(a)),i=Da(this.getLinearTickPositions(a,b,c),h),!d)this._minorAutoInterval=a/5;if(!d)this.tickInterval=a;return i};ia.prototype.log2lin=function(a){return Z.log(a)/Z.LN10};ia.prototype.lin2log=function(a){return Z.pow(10,a)};var Qb=u.Tooltip=function(){this.init.apply(this,arguments)};Qb.prototype={init:function(a,b){var c=b.borderWidth,d=b.style,e=B(d.padding);this.chart=a;this.options=b;this.crosshairs=[];this.now={x:0,y:0};this.isHidden=!0;this.label=a.renderer.label("",0,0,b.shape|| "callout",null,null,b.useHTML,null,"tooltip").attr({padding:e,fill:b.backgroundColor,"stroke-width":c,r:b.borderRadius,zIndex:8}).css(d).css({padding:0}).add().attr({y:-9E9});la||this.label.shadow(b.shadow);this.shared=b.shared},destroy:function(){if(this.label)this.label=this.label.destroy();clearTimeout(this.hideTimer);clearTimeout(this.tooltipTimeout)},move:function(a,b,c,d){var e=this,f=e.now,g=e.options.animation!==!1&&!e.isHidden&&(Q(a-f.x)>1||Q(b-f.y)>1),h=e.followPointer||e.len>1;x(f,{x:g? (2*f.x+a)/3:a,y:g?(f.y+b)/2:b,anchorX:h?A:g?(2*f.anchorX+c)/3:c,anchorY:h?A:g?(f.anchorY+d)/2:d});e.label.attr(f);if(g)clearTimeout(this.tooltipTimeout),this.tooltipTimeout=setTimeout(function(){e&&e.move(a,b,c,d)},32)},hide:function(a){var b=this;clearTimeout(this.hideTimer);a=p(a,this.options.hideDelay,500);if(!this.isHidden)this.hideTimer=Ra(function(){b.label[a?"fadeOut":"hide"]();b.isHidden=!0},a)},getAnchor:function(a,b){var c,d=this.chart,e=d.inverted,f=d.plotTop,g=d.plotLeft,h=0,i=0,j,k,a= ua(a);c=a[0].tooltipPos;this.followPointer&&b&&(b.chartX===A&&(b=d.pointer.normalize(b)),c=[b.chartX-d.plotLeft,b.chartY-f]);c||(q(a,function(a){j=a.series.yAxis;k=a.series.xAxis;h+=a.plotX+(!e&&k?k.left-g:0);i+=(a.plotLow?(a.plotLow+a.plotHigh)/2:a.plotY)+(!e&&j?j.top-f:0)}),h/=a.length,i/=a.length,c=[e?d.plotWidth-i:h,this.shared&&!e&&a.length>1&&b?b.chartY-f:e?d.plotHeight-h:i]);return Da(c,C)},getPosition:function(a,b,c){var d=this.chart,e=this.distance,f={},g=c.h||0,h,i=["y",d.chartHeight,b, c.plotY+d.plotTop,d.plotTop,d.plotTop+d.plotHeight],j=["x",d.chartWidth,a,c.plotX+d.plotLeft,d.plotLeft,d.plotLeft+d.plotWidth],k=!this.followPointer&&p(c.ttBelow,!d.inverted===!!c.negative),l=function(a,b,c,d,h,i){var j=cb?d:d+g);else return!1},m=function(a,b,c,d){var g;db-e?g=!1:f[a]=db-c/2?b-c-2:d-c/2;return g},n=function(a){var b=i;i=j;j=b;h=a},o=function(){l.apply(0, i)!==!1?m.apply(0,j)===!1&&!h&&(n(!0),o()):h?f.x=f.y=0:(n(!0),o())};(d.inverted||this.len>1)&&n();o();return f},defaultFormatter:function(a){var b=this.points||ua(this),c;c=[a.tooltipFooterHeaderFormatter(b[0])];c=c.concat(a.bodyFormatter(b));c.push(a.tooltipFooterHeaderFormatter(b[0],!0));return c.join("")},refresh:function(a,b){var c=this.chart,d=this.label,e=this.options,f,g,h,i={},j,k=[];j=e.formatter||this.defaultFormatter;var i=c.hoverPoints,l,m=this.shared;clearTimeout(this.hideTimer);this.followPointer= ua(a)[0].series.tooltipOptions.followPointer;h=this.getAnchor(a,b);f=h[0];g=h[1];m&&(!a.series||!a.series.noSharedTooltip)?(c.hoverPoints=a,i&&q(i,function(a){a.setState()}),q(a,function(a){a.setState("hover");k.push(a.getLabelConfig())}),i={x:a[0].category,y:a[0].y},i.points=k,this.len=k.length,a=a[0]):i=a.getLabelConfig();j=j.call(i,this);i=a.series;this.distance=p(i.tooltipOptions.distance,16);j===!1?this.hide():(this.isHidden&&(Ka(d),d.attr("opacity",1).show()),d.attr({text:j}),l=e.borderColor|| a.color||i.color||"#606060",d.attr({stroke:l}),this.updatePosition({plotX:f,plotY:g,negative:a.negative,ttBelow:a.ttBelow,h:h[2]||0}),this.isHidden=!1);I(c,"tooltipRefresh",{text:j,x:f+c.plotLeft,y:g+c.plotTop,borderColor:l})},updatePosition:function(a){var b=this.chart,c=this.label,c=(this.options.positioner||this.getPosition).call(this,c.width,c.height,a);this.move(C(c.x),C(c.y||0),a.plotX+b.plotLeft,a.plotY+b.plotTop)},getXDateFormat:function(a,b,c){var d,b=b.dateTimeLabelFormats,e=c&&c.closestPointRange, f,g={millisecond:15,second:12,minute:9,hour:6,day:3},h,i="millisecond";if(e){h=Sa("%m-%d %H:%M:%S.%L",a.x);for(f in H){if(e===H.week&&+Sa("%w",a.x)===c.options.startOfWeek&&h.substr(6)==="00:00:00.000"){f="week";break}if(H[f]>e){f=i;break}if(g[f]&&h.substr(g[f])!=="01-01 00:00:00.000".substr(g[f]))break;f!=="week"&&(i=f)}f&&(d=b[f])}else d=b.day;return d||b.year},tooltipFooterHeaderFormatter:function(a,b){var c=b?"footer":"header",d=a.series,e=d.tooltipOptions,f=e.xDateFormat,g=d.xAxis,h=g&&g.options.type=== "datetime"&&J(a.key),c=e[c+"Format"];h&&!f&&(f=this.getXDateFormat(a,e,g));h&&f&&(c=c.replace("{point.key}","{point.key:"+f+"}"));return Na(c,{point:a,series:d})},bodyFormatter:function(a){return Da(a,function(a){var c=a.series.tooltipOptions;return(c.pointFormatter||a.point.tooltipFormatter).call(a.point,c.pointFormat)})}};var ja;fb=y&&y.documentElement.ontouchstart!==A;var Za=u.Pointer=function(a,b){this.init(a,b)};Za.prototype={init:function(a,b){var c=b.chart,d=c.events,e=la?"":c.zoomType,c=a.inverted, f;this.options=b;this.chart=a;this.zoomX=f=/x/.test(e);this.zoomY=e=/y/.test(e);this.zoomHor=f&&!c||e&&c;this.zoomVert=e&&!c||f&&c;this.hasZoom=f||e;this.runChartClick=d&&!!d.click;this.pinchDown=[];this.lastValidTouch={};if(u.Tooltip&&b.tooltip.enabled)a.tooltip=new Qb(a,b.tooltip),this.followTouchMove=p(b.tooltip.followTouchMove,!0);this.setDOMEvents()},normalize:function(a,b){var c,d,a=a||D.event;if(!a.target)a.target=a.srcElement;d=a.touches?a.touches.length?a.touches.item(0):a.changedTouches[0]: a;if(!b)this.chartPosition=b=Cb(this.chart.container);d.pageX===A?(c=t(a.x,a.clientX-b.left),d=a.y):(c=d.pageX-b.left,d=d.pageY-b.top);return x(a,{chartX:C(c),chartY:C(d)})},getCoordinates:function(a){var b={xAxis:[],yAxis:[]};q(this.chart.axes,function(c){b[c.isXAxis?"xAxis":"yAxis"].push({axis:c,value:c.toValue(a[c.horiz?"chartX":"chartY"])})});return b},runPointActions:function(a){var b=this.chart,c=b.series,d=b.tooltip,e=d?d.shared:!1,f=b.hoverPoint,g=b.hoverSeries,h,i=[Number.MAX_VALUE,Number.MAX_VALUE], j,k,l=[],m=[],n;if(!e&&!g)for(h=0;h=m[c].series.group.zIndex;if(a[b]h+j&&(d=h+j),ei+k&&(e=i+k),this.hasDragged=Math.sqrt(Math.pow(n-d,2)+Math.pow(o-e,2)),this.hasDragged>10){l=b.isInsidePlot(n-h,o-i);if(b.hasCartesianSeries&&(this.zoomX||this.zoomY)&&l&&!p&&!m)this.selectionMarker=m=b.renderer.rect(h,i,f?1:j,g?1:k,0).attr({fill:c.selectionMarkerFill||"rgba(69,114,167,0.25)",zIndex:7}).add();m&&f&&(d-=n,m.attr({width:Q(d),x:(d>0?0:d)+n}));m&&g&&(d=e-o,m.attr({height:Q(d),y:(d>0?0:d)+o}));l&&!m&&c.panning&& b.pan(a,c.panning)}},drop:function(a){var b=this,c=this.chart,d=this.hasPinched;if(this.selectionMarker){var e={originalEvent:a,xAxis:[],yAxis:[]},f=this.selectionMarker,g=f.attr?f.attr("x"):f.x,h=f.attr?f.attr("y"):f.y,i=f.attr?f.attr("width"):f.width,j=f.attr?f.attr("height"):f.height,k;if(this.hasDragged||d)q(c.axes,function(c){if(c.zoomEnabled&&s(c.min)&&(d||b[{xAxis:"zoomX",yAxis:"zoomY"}[c.coll]])){var f=c.horiz,n=a.type==="touchend"?c.minPixelPadding:0,o=c.toValue((f?g:h)+n),f=c.toValue((f? g+i:h+j)-n);e[c.coll].push({axis:c,min:F(o,f),max:t(o,f)});k=!0}}),k&&I(c,"selection",e,function(a){c.zoom(x(a,d?{animation:!1}:null))});this.selectionMarker=this.selectionMarker.destroy();d&&this.scaleGroups()}if(c)M(c.container,{cursor:c._cursor}),c.cancelClick=this.hasDragged>10,c.mouseIsDown=this.hasDragged=this.hasPinched=!1,this.pinchDown=[]},onContainerMouseDown:function(a){a=this.normalize(a);a.preventDefault&&a.preventDefault();this.dragStart(a)},onDocumentMouseUp:function(a){T[ja]&&T[ja].pointer.drop(a)}, onDocumentMouseMove:function(a){var b=this.chart,c=this.chartPosition,a=this.normalize(a,c);c&&!this.inClass(a.target,"highcharts-tracker")&&!b.isInsidePlot(a.chartX-b.plotLeft,a.chartY-b.plotTop)&&this.reset()},onContainerMouseLeave:function(a){var b=T[ja];if(b&&(a.relatedTarget||a.toElement))b.pointer.reset(),b.pointer.chartPosition=null},onContainerMouseMove:function(a){var b=this.chart;if(!s(ja)||!T[ja]||!T[ja].mouseIsDown)ja=b.index;a=this.normalize(a);a.returnValue=!1;b.mouseIsDown==="mousedown"&& this.drag(a);(this.inClass(a.target,"highcharts-tracker")||b.isInsidePlot(a.chartX-b.plotLeft,a.chartY-b.plotTop))&&!b.openMenu&&this.runPointActions(a)},inClass:function(a,b){for(var c;a;){if(c=P(a,"class")){if(c.indexOf(b)!==-1)return!0;if(c.indexOf("highcharts-container")!==-1)return!1}a=a.parentNode}},onTrackerMouseOut:function(a){var b=this.chart.hoverSeries,a=a.relatedTarget||a.toElement;if(b&&a&&!b.options.stickyTracking&&!this.inClass(a,"highcharts-tooltip")&&!this.inClass(a,"highcharts-series-"+ b.index))b.onMouseOut()},onContainerClick:function(a){var b=this.chart,c=b.hoverPoint,d=b.plotLeft,e=b.plotTop,a=this.normalize(a);b.cancelClick||(c&&this.inClass(a.target,"highcharts-tracker")?(I(c.series,"click",x(a,{point:c})),b.hoverPoint&&c.firePointEvent("click",a)):(x(a,this.getCoordinates(a)),b.isInsidePlot(a.chartX-d,a.chartY-e)&&I(b,"click",a)))},setDOMEvents:function(){var a=this,b=a.chart.container;b.onmousedown=function(b){a.onContainerMouseDown(b)};b.onmousemove=function(b){a.onContainerMouseMove(b)}; b.onclick=function(b){a.onContainerClick(b)};N(b,"mouseleave",a.onContainerMouseLeave);gb===1&&N(y,"mouseup",a.onDocumentMouseUp);if(fb)b.ontouchstart=function(b){a.onContainerTouchStart(b)},b.ontouchmove=function(b){a.onContainerTouchMove(b)},gb===1&&N(y,"touchend",a.onDocumentTouchEnd)},destroy:function(){var a;Y(this.chart.container,"mouseleave",this.onContainerMouseLeave);gb||(Y(y,"mouseup",this.onDocumentMouseUp),Y(y,"touchend",this.onDocumentTouchEnd));clearInterval(this.tooltipTimeout);for(a in this)this[a]= null}};x(u.Pointer.prototype,{pinchTranslate:function(a,b,c,d,e,f){(this.zoomHor||this.pinchHor)&&this.pinchTranslateDirection(!0,a,b,c,d,e,f);(this.zoomVert||this.pinchVert)&&this.pinchTranslateDirection(!1,a,b,c,d,e,f)},pinchTranslateDirection:function(a,b,c,d,e,f,g,h){var i=this.chart,j=a?"x":"y",k=a?"X":"Y",l="chart"+k,m=a?"width":"height",n=i["plot"+(a?"Left":"Top")],o,p,r=h||1,q=i.inverted,w=i.bounds[a?"h":"v"],v=b.length===1,s=b[0][l],t=c[0][l],x=!v&&b[1][l],u=!v&&c[1][l],C,c=function(){!v&& Q(s-x)>20&&(r=h||Q(t-u)/Q(s-x));p=(n-t)/r+s;o=i["plot"+(a?"Width":"Height")]/r};c();b=p;bw.max&&(b=w.max-o,C=!0);C?(t-=0.8*(t-g[j][0]),v||(u-=0.8*(u-g[j][1])),c()):g[j]=[t,u];q||(f[j]=p-n,f[m]=o);f=q?1/r:r;e[m]=o;e[j]=b;d[q?a?"scaleY":"scaleX":"scale"+k]=r;d["translate"+k]=f*n+(t-f*s)},pinch:function(a){var b=this,c=b.chart,d=b.pinchDown,e=a.touches,f=e.length,g=b.lastValidTouch,h=b.hasZoom,i=b.selectionMarker,j={},k=f===1&&(b.inClass(a.target,"highcharts-tracker")&&c.runTrackerClick|| b.runChartClick),l={};if(f>1)b.initiated=!0;h&&b.initiated&&!k&&a.preventDefault();Da(e,function(a){return b.normalize(a)});if(a.type==="touchstart")q(e,function(a,b){d[b]={chartX:a.chartX,chartY:a.chartY}}),g.x=[d[0].chartX,d[1]&&d[1].chartX],g.y=[d[0].chartY,d[1]&&d[1].chartY],q(c.axes,function(a){if(a.zoomEnabled){var b=c.bounds[a.horiz?"h":"v"],d=a.minPixelPadding,e=a.toPixels(p(a.options.min,a.dataMin)),f=a.toPixels(p(a.options.max,a.dataMax)),g=F(e,f),e=t(e,f);b.min=F(a.pos,g-d);b.max=t(a.pos+ a.len,e+d)}}),b.res=!0;else if(d.length){if(!i)b.selectionMarker=i=x({destroy:Ba,touch:!0},c.plotBox);b.pinchTranslate(d,e,j,i,l,g);b.hasPinched=h;b.scaleGroups(j,l);if(!h&&b.followTouchMove&&f===1)this.runPointActions(b.normalize(a));else if(b.res)b.res=!1,this.reset(!1,0)}},touch:function(a,b){var c=this.chart,d;ja=c.index;if(a.touches.length===1)if(a=this.normalize(a),c.isInsidePlot(a.chartX-c.plotLeft,a.chartY-c.plotTop)&&!c.openMenu){b&&this.runPointActions(a);if(a.type==="touchmove")c=this.pinchDown, d=c[0]?Math.sqrt(Math.pow(c[0].chartX-a.chartX,2)+Math.pow(c[0].chartY-a.chartY,2))>=4:!1;p(d,!0)&&this.pinch(a)}else b&&this.reset();else a.touches.length===2&&this.pinch(a)},onContainerTouchStart:function(a){this.touch(a,!0)},onContainerTouchMove:function(a){this.touch(a)},onDocumentTouchEnd:function(a){T[ja]&&T[ja].pointer.drop(a)}});if(D.PointerEvent||D.MSPointerEvent){var wa={},Eb=!!D.PointerEvent,Tb=function(){var a,b=[];b.item=function(a){return this[a]};for(a in wa)wa.hasOwnProperty(a)&&b.push({pageX:wa[a].pageX, pageY:wa[a].pageY,target:wa[a].target});return b},Fb=function(a,b,c,d){if((a.pointerType==="touch"||a.pointerType===a.MSPOINTER_TYPE_TOUCH)&&T[ja])d(a),d=T[ja].pointer,d[b]({type:c,target:a.currentTarget,preventDefault:Ba,touches:Tb()})};x(Za.prototype,{onContainerPointerDown:function(a){Fb(a,"onContainerTouchStart","touchstart",function(a){wa[a.pointerId]={pageX:a.pageX,pageY:a.pageY,target:a.currentTarget}})},onContainerPointerMove:function(a){Fb(a,"onContainerTouchMove","touchmove",function(a){wa[a.pointerId]= {pageX:a.pageX,pageY:a.pageY};if(!wa[a.pointerId].target)wa[a.pointerId].target=a.currentTarget})},onDocumentPointerUp:function(a){Fb(a,"onDocumentTouchEnd","touchend",function(a){delete wa[a.pointerId]})},batchMSEvents:function(a){a(this.chart.container,Eb?"pointerdown":"MSPointerDown",this.onContainerPointerDown);a(this.chart.container,Eb?"pointermove":"MSPointerMove",this.onContainerPointerMove);a(y,Eb?"pointerup":"MSPointerUp",this.onDocumentPointerUp)}});hb(Za.prototype,"init",function(a,b,c){a.call(this, b,c);this.hasZoom&&M(b.container,{"-ms-touch-action":"none","touch-action":"none"})});hb(Za.prototype,"setDOMEvents",function(a){a.apply(this);(this.hasZoom||this.followTouchMove)&&this.batchMSEvents(N)});hb(Za.prototype,"destroy",function(a){this.batchMSEvents(Y);a.call(this)})}var rb=u.Legend=function(a,b){this.init(a,b)};rb.prototype={init:function(a,b){var c=this,d=b.itemStyle,e=b.itemMarginTop||0;this.options=b;if(b.enabled)c.itemStyle=d,c.itemHiddenStyle=E(d,b.itemHiddenStyle),c.itemMarginTop= e,c.padding=d=p(b.padding,8),c.initialItemX=d,c.initialItemY=d-5,c.maxItemWidth=0,c.chart=a,c.itemHeight=0,c.symbolWidth=p(b.symbolWidth,16),c.pages=[],c.render(),N(c.chart,"endResize",function(){c.positionCheckboxes()})},colorizeItem:function(a,b){var c=this.options,d=a.legendItem,e=a.legendLine,f=a.legendSymbol,g=this.itemHiddenStyle.color,c=b?c.itemStyle.color:g,h=b?a.legendColor||a.color||"#CCC":g,g=a.options&&a.options.marker,i={fill:h},j;d&&d.css({fill:c,color:c});e&&e.attr({stroke:h});if(f){if(g&& f.isMarker)for(j in i.stroke=h,g=a.convertAttribs(g),g)d=g[j],d!==A&&(i[j]=d);f.attr(i)}},positionItem:function(a){var b=this.options,c=b.symbolPadding,b=!b.rtl,d=a._legendItemPos,e=d[0],d=d[1],f=a.checkbox;(a=a.legendGroup)&&a.element&&a.translate(b?e:this.legendWidth-e-2*c-4,d);if(f)f.x=e,f.y=d},destroyItem:function(a){var b=a.checkbox;q(["legendItem","legendLine","legendSymbol","legendGroup"],function(b){a[b]&&(a[b]=a[b].destroy())});b&&Ua(a.checkbox)},destroy:function(){var a=this.group,b=this.box; if(b)this.box=b.destroy();if(a)this.group=a.destroy()},positionCheckboxes:function(a){var b=this.group.alignAttr,c,d=this.clipHeight||this.legendHeight,e=this.titleHeight;if(b)c=b.translateY,q(this.allItems,function(f){var g=f.checkbox,h;g&&(h=c+e+g.y+(a||0)+3,M(g,{left:b.translateX+f.checkboxOffset+g.x-20+"px",top:h+"px",display:h>c-6&&h(m||b.chartWidth-2*j-z-d.x))this.itemX=z,this.itemY+=o+this.lastLineHeight+n,this.lastLineHeight= 0;this.maxItemWidth=t(this.maxItemWidth,f);this.lastItemY=o+this.itemY+n;this.lastLineHeight=t(g,this.lastLineHeight);a._legendItemPos=[this.itemX,this.itemY];e?this.itemX+=f:(this.itemY+=o+g+n,this.lastLineHeight=g);this.offsetWidth=m||t((e?this.itemX-z-k:f)+j,this.offsetWidth)},getAllItems:function(){var a=[];q(this.chart.series,function(b){var c=b.options;if(p(c.showInLegend,!s(c.linkedTo)?A:!1,!0))a=a.concat(b.legendItems||(c.legendType==="point"?b.data:b))});return a},adjustMargins:function(a, b){var c=this.chart,d=this.options,e=d.align.charAt(0)+d.verticalAlign.charAt(0)+d.layout.charAt(0);d.floating||q([/(lth|ct|rth)/,/(rtv|rm|rbv)/,/(rbh|cb|lbh)/,/(lbv|lm|ltv)/],function(f,g){f.test(e)&&!s(a[g])&&(c[pb[g]]=t(c[pb[g]],c.legend[(g+1)%2?"legendHeight":"legendWidth"]+[1,-1,-1,1][g]*d[g%2?"x":"y"]+p(d.margin,12)+b[g]))})},render:function(){var a=this,b=a.chart,c=b.renderer,d=a.group,e,f,g,h,i=a.box,j=a.options,k=a.padding,l=j.borderWidth,m=j.backgroundColor;a.itemX=a.initialItemX;a.itemY= a.initialItemY;a.offsetWidth=0;a.lastItemY=0;if(!d)a.group=d=c.g("legend").attr({zIndex:7}).add(),a.contentGroup=c.g().attr({zIndex:1}).add(d),a.scrollGroup=c.g().add(a.contentGroup);a.renderTitle();e=a.getAllItems();jb(e,function(a,b){return(a.options&&a.options.legendIndex||0)-(b.options&&b.options.legendIndex||0)});j.reversed&&e.reverse();a.allItems=e;a.display=f=!!e.length;a.lastLineHeight=0;q(e,function(b){a.renderItem(b)});g=(j.width||a.offsetWidth)+k;h=a.lastItemY+a.lastLineHeight+a.titleHeight; h=a.handleOverflow(h);h+=k;if(l||m){if(i){if(g>0&&h>0)i[i.isNew?"attr":"animate"](i.crisp({width:g,height:h})),i.isNew=!1}else a.box=i=c.rect(0,0,g,h,j.borderRadius,l||0).attr({stroke:j.borderColor,"stroke-width":l||0,fill:m||"none"}).add(d).shadow(j.shadow),i.isNew=!0;i[f?"show":"hide"]()}a.legendWidth=g;a.legendHeight=h;q(e,function(b){a.positionItem(b)});f&&d.align(x({width:g,height:h},j),!0,"spacingBox");b.isResizing||this.positionCheckboxes()},handleOverflow:function(a){var b=this,c=this.chart, d=c.renderer,e=this.options,f=e.y,f=c.spacingBox.height+(e.verticalAlign==="top"?-f:f)-this.padding,g=e.maxHeight,h,i=this.clipRect,j=e.navigation,k=p(j.animation,!0),l=j.arrowSize||12,m=this.nav,n=this.pages,o=this.padding,z,r=this.allItems,s=function(a){i.attr({height:a});if(b.contentGroup.div)b.contentGroup.div.style.clip="rect("+o+"px,9999px,"+(o+a)+"px,0)"};e.layout==="horizontal"&&(f/=2);g&&(f=F(f,g));n.length=0;if(a>f&&j.enabled!==!1){this.clipHeight=h=t(f-20-this.titleHeight-o,0);this.currentPage= p(this.currentPage,1);this.fullHeight=a;q(r,function(a,b){var c=a._legendItemPos[1],d=C(a.legendItem.getBBox().height),e=n.length;if(!e||c-n[e-1]>h&&(z||c)!==n[e-1])n.push(z||c),e++;b===r.length-1&&c+d-n[e-1]>h&&n.push(c);c!==z&&(z=c)});if(!i)i=b.clipRect=d.clipRect(0,o,9999,0),b.contentGroup.clip(i);s(h);if(!m)this.nav=m=d.g().attr({zIndex:1}).add(this.group),this.up=d.symbol("triangle",0,0,l,l).on("click",function(){b.scroll(-1,k)}).add(m),this.pager=d.text("",15,10).css(j.style).add(m),this.down= d.symbol("triangle-down",0,0,l,l).on("click",function(){b.scroll(1,k)}).add(m);b.scroll(0);a=f}else if(m)s(c.chartHeight),m.hide(),this.scrollGroup.attr({translateY:1}),this.clipHeight=0;return a},scroll:function(a,b){var c=this.pages,d=c.length,e=this.currentPage+a,f=this.clipHeight,g=this.options.navigation,h=g.activeColor,g=g.inactiveColor,i=this.pager,j=this.padding;e>d&&(e=d);if(e>0)b!==A&&Va(b,this.chart),this.nav.attr({translateX:j,translateY:f+this.padding+7+this.titleHeight,visibility:"visible"}), this.up.attr({fill:e===1?g:h}).css({cursor:e===1?"default":"pointer"}),i.attr({text:e+"/"+d}),this.down.attr({x:18+this.pager.getBBox().width,fill:e===d?g:h}).css({cursor:e===d?"default":"pointer"}),c=-c[e-1]+this.initialItemY,this.scrollGroup.animate({translateY:c}),this.currentPage=e,this.positionCheckboxes(c)}};K=u.LegendSymbolMixin={drawRectangle:function(a,b){var c=a.options.symbolHeight||a.fontMetrics.f;b.legendSymbol=this.chart.renderer.rect(0,a.baseline-c+1,a.symbolWidth,c,a.options.symbolRadius|| 0).attr({zIndex:3}).add(b.legendGroup)},drawLineMarker:function(a){var b=this.options,c=b.marker,d=a.symbolWidth,e=this.chart.renderer,f=this.legendGroup,a=a.baseline-C(a.fontMetrics.b*0.3),g;if(b.lineWidth){g={"stroke-width":b.lineWidth};if(b.dashStyle)g.dashstyle=b.dashStyle;this.legendLine=e.path([X,0,a,S,d,a]).attr(g).add(f)}if(c&&c.enabled!==!1)b=c.radius,this.legendSymbol=c=e.symbol(this.symbol,d/2-b,a-b,2*b,2*b,c).add(f),c.isMarker=!0}};(/Trident\/7\.0/.test(Aa)||Qa)&&hb(rb.prototype,"positionItem", function(a,b){var c=this,d=function(){b._legendItemPos&&a.call(c,b)};d();setTimeout(d)});var ib=u.Chart=function(){this.getArgs.apply(this,arguments)};u.chart=function(a,b,c){return new ib(a,b,c)};ib.prototype={callbacks:[],getArgs:function(){var a=[].slice.call(arguments);if(ya(a[0])||a[0].nodeName)this.renderTo=a.shift();this.init(a[0],a[1])},init:function(a,b){var c,d=a.series;a.series=null;c=E(U,a);c.series=a.series=d;this.userOptions=a;d=c.chart;this.margin=this.splashArray("margin",d);this.spacing= this.splashArray("spacing",d);var e=d.events;this.bounds={h:{},v:{}};this.callback=b;this.isResizing=0;this.options=c;this.axes=[];this.series=[];this.hasCartesianSeries=d.showAxes;var f=this,g;f.index=T.length;T.push(f);gb++;d.reflow!==!1&&N(f,"load",function(){f.initReflow()});if(e)for(g in e)N(f,g,e[g]);f.xAxis=[];f.yAxis=[];f.animation=la?!1:p(d.animation,!0);f.pointCount=f.colorCounter=f.symbolCounter=0;f.firstRender()},initSeries:function(a){var b=this.options.chart;(b=L[a.type||b.type||b.defaultSeriesType])|| ca(17,!0);b=new b;b.init(this,a);return b},isInsidePlot:function(a,b,c){var d=c?b:a,a=c?a:b;return d>=0&&d<=this.plotWidth&&a>=0&&a<=this.plotHeight},redraw:function(a){var b=this.axes,c=this.series,d=this.pointer,e=this.legend,f=this.isDirtyLegend,g,h,i=this.hasCartesianSeries,j=this.isDirtyBox,k=c.length,l=k,m=this.renderer,n=m.isHidden(),o=[];Va(a,this);n&&this.cloneRenderTo();for(this.layOutTitles();l--;)if(a=c[l],a.options.stacking&&(g=!0,a.isDirty)){h=!0;break}if(h)for(l=k;l--;)if(a=c[l],a.options.stacking)a.isDirty= !0;q(c,function(a){a.isDirty&&a.options.legendType==="point"&&(a.updateTotals&&a.updateTotals(),f=!0);a.isDirtyData&&I(a,"updatedData")});if(f&&e.options.enabled)e.render(),this.isDirtyLegend=!1;g&&this.getStacks();if(i&&!this.isResizing)this.maxTicks=null,q(b,function(a){a.setScale()});this.getMargins();i&&(q(b,function(a){a.isDirty&&(j=!0)}),q(b,function(a){var b=a.min+","+a.max;if(a.extKey!==b)a.extKey=b,o.push(function(){I(a,"afterSetExtremes",x(a.eventArgs,a.getExtremes()));delete a.eventArgs}); (j||g)&&a.redraw()}));j&&this.drawChartBox();q(c,function(a){a.isDirty&&a.visible&&(!a.isCartesian||a.xAxis)&&a.redraw()});d&&d.reset(!0);m.draw();I(this,"redraw");n&&this.cloneRenderTo(!0);q(o,function(a){a.call()})},get:function(a){var b=this.axes,c=this.series,d,e;for(d=0;d19?this.containerHeight:400))},cloneRenderTo:function(a){var b=this.renderToClone,c=this.container;a?b&&(this.renderTo.appendChild(c),Ua(b),delete this.renderToClone):(c&&c.parentNode===this.renderTo&&this.renderTo.removeChild(c),this.renderToClone=b=this.renderTo.cloneNode(0),M(b,{position:"absolute",top:"-9999px",display:"block"}), b.style.setProperty&&b.style.setProperty("display","block","important"),y.body.appendChild(b),c&&b.appendChild(c))},getContainer:function(){var a,b=this.options,c=b.chart,d,e;a=this.renderTo;var f="highcharts-"+Bb++;if(!a)this.renderTo=a=c.renderTo;if(ya(a))this.renderTo=a=y.getElementById(a);a||ca(13,!0);d=B(P(a,"data-highcharts-chart"));J(d)&&T[d]&&T[d].hasRendered&&T[d].destroy();P(a,"data-highcharts-chart",this.index);a.innerHTML="";!c.skipClone&&!a.offsetWidth&&this.cloneRenderTo();this.getChartSize(); d=this.chartWidth;e=this.chartHeight;this.container=a=da(Pa,{className:"highcharts-container"+(c.className?" "+c.className:""),id:f},x({position:"relative",overflow:"hidden",width:d+"px",height:e+"px",textAlign:"left",lineHeight:"normal",zIndex:0,"-webkit-tap-highlight-color":"rgba(0,0,0,0)"},c.style),this.renderToClone||a);this._cursor=a.style.cursor;this.renderer=new (u[c.renderer]||eb)(a,d,e,c.style,c.forExport,b.exporting&&b.exporting.allowHTML);la&&this.renderer.create(this,a,d,e);this.renderer.chartIndex= this.index},getMargins:function(a){var b=this.spacing,c=this.margin,d=this.titleOffset;this.resetMargins();if(d&&!s(c[0]))this.plotTop=t(this.plotTop,d+this.options.title.margin+b[0]);this.legend.display&&this.legend.adjustMargins(c,b);this.extraBottomMargin&&(this.marginBottom+=this.extraBottomMargin);this.extraTopMargin&&(this.plotTop+=this.extraTopMargin);a||this.getAxisMargins()},getAxisMargins:function(){var a=this,b=a.axisOffset=[0,0,0,0],c=a.margin;a.hasCartesianSeries&&q(a.axes,function(a){a.visible&& a.getOffset()});q(pb,function(d,e){s(c[e])||(a[d]+=b[e])});a.setChartSize()},reflow:function(a){var b=this,c=b.options.chart,d=b.renderTo,e=s(c.width),f=c.width||oa(d,"width"),c=c.height||oa(d,"height"),d=a?a.target:D;if(!e&&!b.isPrinting&&f&&c&&(d===D||d===y)){if(f!==b.containerWidth||c!==b.containerHeight)clearTimeout(b.reflowTimeout),b.reflowTimeout=Ra(function(){b.container&&b.setSize(void 0,void 0,!1)},a?100:0);b.containerWidth=f;b.containerHeight=c}},initReflow:function(){var a=this,b=function(b){a.reflow(b)}; N(D,"resize",b);N(a,"destroy",function(){Y(D,"resize",b)})},setSize:function(a,b,c){var d=this,e=d.renderer;d.isResizing+=1;Va(c,d);d.oldChartHeight=d.chartHeight;d.oldChartWidth=d.chartWidth;if(a!==void 0)d.options.chart.width=a;if(b!==void 0)d.options.chart.height=b;d.getChartSize();a=e.globalAnimation;(a?Ya:M)(d.container,{width:d.chartWidth+"px",height:d.chartHeight+"px"},a);d.setChartSize(!0);e.setSize(d.chartWidth,d.chartHeight,c);d.maxTicks=null;q(d.axes,function(a){a.isDirty=!0;a.setScale()}); q(d.series,function(a){a.isDirty=!0});d.isDirtyLegend=!0;d.isDirtyBox=!0;d.layOutTitles();d.getMargins();d.redraw(c);d.oldChartHeight=null;I(d,"resize");Ra(function(){d&&I(d,"endResize",null,function(){d.isResizing-=1})},bb(a).duration)},setChartSize:function(a){var b=this.inverted,c=this.renderer,d=this.chartWidth,e=this.chartHeight,f=this.options.chart,g=this.spacing,h=this.clipOffset,i,j,k,l;this.plotLeft=i=C(this.plotLeft);this.plotTop=j=C(this.plotTop);this.plotWidth=k=t(0,C(d-i-this.marginRight)); this.plotHeight=l=t(0,C(e-j-this.marginBottom));this.plotSizeX=b?l:k;this.plotSizeY=b?k:l;this.plotBorderWidth=f.plotBorderWidth||0;this.spacingBox=c.spacingBox={x:g[3],y:g[0],width:d-g[3]-g[1],height:e-g[0]-g[2]};this.plotBox=c.plotBox={x:i,y:j,width:k,height:l};d=2*V(this.plotBorderWidth/2);b=va(t(d,h[3])/2);c=va(t(d,h[0])/2);this.clipBox={x:b,y:c,width:V(this.plotSizeX-t(d,h[1])/2-b),height:t(0,V(this.plotSizeY-t(d,h[2])/2-c))};a||q(this.axes,function(a){a.setAxisSize();a.setAxisTranslation()})}, resetMargins:function(){var a=this;q(pb,function(b,c){a[b]=p(a.margin[c],a.spacing[c])});a.axisOffset=[0,0,0,0];a.clipOffset=[0,0,0,0]},drawChartBox:function(){var a=this.options.chart,b=this.renderer,c=this.chartWidth,d=this.chartHeight,e=this.chartBackground,f=this.plotBackground,g=this.plotBorder,h=this.plotBGImage,i=a.borderWidth||0,j=a.backgroundColor,k=a.plotBackgroundColor,l=a.plotBackgroundImage,m=a.plotBorderWidth||0,n,o=this.plotLeft,p=this.plotTop,r=this.plotWidth,q=this.plotHeight,w=this.plotBox, v=this.clipRect,s=this.clipBox;n=i+(a.shadow?8:0);if(i||j)if(e)e.animate(e.crisp({width:c-n,height:d-n}));else{e={fill:j||"none"};if(i)e.stroke=a.borderColor,e["stroke-width"]=i;this.chartBackground=b.rect(n/2,n/2,c-n,d-n,a.borderRadius,i).attr(e).addClass("highcharts-background").add().shadow(a.shadow)}if(k)f?f.animate(w):this.plotBackground=b.rect(o,p,r,q,0).attr({fill:k}).add().shadow(a.plotShadow);if(l)h?h.animate(w):this.plotBGImage=b.image(l,o,p,r,q).add();v?v.animate({width:s.width,height:s.height}): this.clipRect=b.clipRect(s);if(m)g?(g.strokeWidth=-m,g.animate(g.crisp({x:o,y:p,width:r,height:q}))):this.plotBorder=b.rect(o,p,r,q,0,-m).attr({stroke:a.plotBorderColor,"stroke-width":m,fill:"none",zIndex:1}).add();this.isDirtyBox=!1},propFromSeries:function(){var a=this,b=a.options.chart,c,d=a.options.series,e,f;q(["inverted","angular","polar"],function(g){c=L[b.type||b.defaultSeriesType];f=a[g]||b[g]||c&&c.prototype[g];for(e=d&&d.length;!f&&e--;)(c=L[d[e].type])&&c.prototype[g]&&(f=!0);a[g]=f})}, linkSeries:function(){var a=this,b=a.series;q(b,function(a){a.linkedSeries.length=0});q(b,function(b){var d=b.options.linkedTo;if(ya(d)&&(d=d===":previous"?a.series[b.index-1]:a.get(d)))d.linkedSeries.push(b),b.linkedParent=d,b.visible=p(b.options.visible,d.options.visible,b.visible)})},renderSeries:function(){q(this.series,function(a){a.translate();a.render()})},renderLabels:function(){var a=this,b=a.options.labels;b.items&&q(b.items,function(c){var d=x(b.style,c.style),e=B(d.left)+a.plotLeft,f= B(d.top)+a.plotTop+12;delete d.left;delete d.top;a.renderer.text(c.html,e,f).attr({zIndex:2}).css(d).add()})},render:function(){var a=this.axes,b=this.renderer,c=this.options,d,e,f,g;this.setTitle();this.legend=new rb(this,c.legend);this.getStacks&&this.getStacks();this.getMargins(!0);this.setChartSize();d=this.plotWidth;e=this.plotHeight-=21;q(a,function(a){a.setScale()});this.getAxisMargins();f=d/this.plotWidth>1.1;g=e/this.plotHeight>1.05;if(f||g)this.maxTicks=null,q(a,function(a){(a.horiz&&f|| !a.horiz&&g)&&a.setTickInterval(!0)}),this.getMargins();this.drawChartBox();this.hasCartesianSeries&&q(a,function(a){a.visible&&a.render()});if(!this.seriesGroup)this.seriesGroup=b.g("series-group").attr({zIndex:3}).add();this.renderSeries();this.renderLabels();this.showCredits(c.credits);this.hasRendered=!0},showCredits:function(a){if(a.enabled&&!this.credits)this.credits=this.renderer.text(a.text,0,0).on("click",function(){if(a.href)D.location.href=a.href}).attr({align:a.position.align,zIndex:8}).css(a.style).add().align(a.position)}, destroy:function(){var a=this,b=a.axes,c=a.series,d=a.container,e,f=d&&d.parentNode;I(a,"destroy");T[a.index]=A;gb--;a.renderTo.removeAttribute("data-highcharts-chart");Y(a);for(e=b.length;e--;)b[e]=b[e].destroy();for(e=c.length;e--;)c[e]=c[e].destroy();q("title,subtitle,chartBackground,plotBackground,plotBGImage,plotBorder,seriesGroup,clipRect,credits,pointer,scroller,rangeSelector,legend,resetZoomButton,tooltip,renderer".split(","),function(b){var c=a[b];c&&c.destroy&&(a[b]=c.destroy())});if(d)d.innerHTML= "",Y(d),f&&Ua(d);for(e in a)delete a[e]},isReadyToRender:function(){var a=this;return!ga&&D==D.top&&y.readyState!=="complete"||la&&!D.canvg?(la?Pb.push(function(){a.firstRender()},a.options.global.canvasToolsURL):y.attachEvent("onreadystatechange",function(){y.detachEvent("onreadystatechange",a.firstRender);y.readyState==="complete"&&a.firstRender()}),!1):!0},firstRender:function(){var a=this,b=a.options;if(a.isReadyToRender()){a.getContainer();I(a,"init");a.resetMargins();a.setChartSize();a.propFromSeries(); a.getAxes();q(b.series||[],function(b){a.initSeries(b)});a.linkSeries();I(a,"beforeRender");if(u.Pointer)a.pointer=new Za(a,b);a.render();a.renderer.draw();if(!a.renderer.imgCount&&a.onload)a.onload();a.cloneRenderTo(!0)}},onload:function(){var a=this;q([this.callback].concat(this.callbacks),function(b){b&&a.index!==void 0&&b.apply(a,[a])});I(a,"load");this.onload=null},splashArray:function(a,b){var c=b[a],c=$(c)?c:[c,c,c,c];return[p(b[a+"Top"],c[0]),p(b[a+"Right"],c[1]),p(b[a+"Bottom"],c[2]),p(b[a+ "Left"],c[3])]}};var Db=u.CenteredSeriesMixin={getCenter:function(){var a=this.options,b=this.chart,c=2*(a.slicedOffset||0),d=b.plotWidth-2*c,b=b.plotHeight-2*c,e=a.center,e=[p(e[0],"50%"),p(e[1],"50%"),a.size||"100%",a.innerSize||0],f=F(d,b),g,h;for(g=0;g<4;++g)h=e[g],a=g<2||g===2&&/%$/.test(h),e[g]=(/%$/.test(h)?[d,b,f,e[2]][g]*parseFloat(h)/100:parseFloat(h))+(a?c:0);e[3]>e[2]&&(e[3]=e[2]);return e}},Ma=function(){};Ma.prototype={init:function(a,b,c){this.series=a;this.color=a.color;this.applyOptions(b, c);this.pointAttr={};if(a.options.colorByPoint&&(b=a.options.colors||a.chart.options.colors,this.color=this.color||b[a.colorCounter++],a.colorCounter===b.length))a.colorCounter=0;a.chart.pointCount++;return this},applyOptions:function(a,b){var c=this.series,d=c.options.pointValKey||c.pointValKey,a=Ma.prototype.optionsToObject.call(this,a);x(this,a);this.options=this.options?x(this.options,a):a;if(d)this.y=this[d];this.isNull=this.x===null||!J(this.y,!0);if(this.x===void 0&&c)this.x=b===void 0?c.autoIncrement(this): b;if(c.xAxis&&c.xAxis.names)c.xAxis.names[this.x]=this.name;return this},optionsToObject:function(a){var b={},c=this.series,d=c.options.keys,e=d||c.pointArrayMap||["y"],f=e.length,g=0,h=0;if(J(a)||a===null)b[e[0]]=a;else if(Fa(a)){if(!d&&a.length>f){c=typeof a[0];if(c==="string")b.name=a[0];else if(c==="number")b.x=a[0];g++}for(;hm){for(c=0;k===null&&ci||this.forceCrop))if(b[d-1]o)b=[],c=[];else if(b[0]o)e=this.cropData(this.xData,this.yData,n,o),b=e.xData,c=e.yData,e=e.start,f=!0;for(i=b.length||1;--i;)d=m?j(b[i])-j(b[i- 1]):b[i]-b[i-1],d>0&&(g===A||d=c){f=t(0,i-h);break}for(c=i;cd){g=c+h;break}return{xData:a.slice(f,g),yData:b.slice(f,g),start:f,end:g}},generatePoints:function(){var a=this.options.data,b=this.data,c,d=this.processedXData,e=this.processedYData, f=this.pointClass,g=d.length,h=this.cropStart||0,i,j=this.hasGroupedData,k,l=[],m;if(!b&&!j)b=[],b.length=a.length,b=this.data=b;for(m=0;m0),j=this.getExtremesFromAll||this.options.getExtremesFromAll||this.cropped||(c[l+1]||j)>=g&&(c[l-1]||j)<=h,i&&j)if(i=k.length)for(;i--;)k[i]!==null&&(e[f++]=k[i]);else e[f++]=k;this.dataMin=Oa(e);this.dataMax=Ha(e)},translate:function(){this.processedXData||this.processData();this.generatePoints();for(var a= this.options,b=a.stacking,c=this.xAxis,d=c.categories,e=this.yAxis,f=this.points,g=f.length,h=!!this.modifyValue,i=a.pointPlacement,j=i==="between"||J(i),k=a.threshold,l=a.startFromThreshold?k:0,m,n,o,q,r=Number.MAX_VALUE,a=0;a=0&&n<=e.len&&m>=0&&m<=c.len;G.clientX=j?aa(c.translate(w,0,0,0,1)):m;G.negative=G.y< (k||0);G.category=d&&d[G.x]!==A?d[G.x]:G.x;G.isNull||(o!==void 0&&(r=F(r,Q(m-o))),o=m)}this.closestPointRangePx=r},getValidPoints:function(a,b){var c=this.chart;return Ca(a||this.points||[],function(a){return b&&!c.isInsidePlot(a.plotX,a.plotY,c.inverted)?!1:!a.isNull})},setClip:function(a){var b=this.chart,c=this.options,d=b.renderer,e=b.inverted,f=this.clipBox,g=f||b.clipBox,h=this.sharedClipKey||["_sharedClip",a&&a.duration,a&&a.easing,g.height,c.xAxis,c.yAxis].join(","),i=b[h],j=b[h+"m"];if(!i){if(a)g.width= 0,b[h+"m"]=j=d.clipRect(-99,e?-b.plotLeft:-b.plotTop,99,e?b.chartWidth:b.chartHeight);b[h]=i=d.clipRect(g);i.count={length:0}}a&&!i.count[this.index]&&(i.count[this.index]=!0,i.count.length+=1);if(c.clip!==!1)this.group.clip(a||f?i:b.clipRect),this.markerGroup.clip(j),this.sharedClipKey=h;a||(i.count[this.index]&&(delete i.count[this.index],i.count.length-=1),i.count.length===0&&h&&b[h]&&(f||(b[h]=b[h].destroy()),b[h+"m"]&&(b[h+"m"]=b[h+"m"].destroy())))},animate:function(a){var b=this.chart,c=this.options.animation, d;if(c&&!$(c))c=fa[this.type].animation;a?this.setClip(c):(d=this.sharedClipKey,(a=b[d])&&a.animate({width:b.plotSizeX},c),b[d+"m"]&&b[d+"m"].animate({width:b.plotSizeX+99},c),this.animate=null)},afterAnimate:function(){this.setClip();I(this,"afterAnimate")},drawPoints:function(){var a,b=this.points,c=this.chart,d,e,f,g,h,i,j,k,l=this.options.marker,m=this.pointAttr[""],n,o,q,r=this.markerGroup,s=p(l.enabled,this.xAxis.isRadial,this.closestPointRangePx>2*l.radius);if(l.enabled!==!1||this._hasPointMarkers)for(f= b.length;f--;)if(g=b[f],d=V(g.plotX),e=g.plotY,k=g.graphic,n=g.marker||{},o=!!g.marker,a=s&&n.enabled===A||n.enabled,q=g.isInside,a&&J(e)&&g.y!==null)if(a=g.pointAttr[g.selected?"select":""]||m,h=a.r,i=p(n.symbol,this.symbol),j=i.indexOf("url")===0,k)k[q?"show":"hide"](!0).attr(a).animate(x({x:d-h,y:e-h},k.symbolName?{width:2*h,height:2*h}:{}));else{if(q&&(h>0||j))g.graphic=c.renderer.symbol(i,d-h,e-h,2*h,2*h,o?n:l).attr(a).add(r)}else if(k)g.graphic=k.destroy()},convertAttribs:function(a,b,c,d){var e= this.pointAttrToOptions,f,g,h={},a=a||{},b=b||{},c=c||{},d=d||{};for(f in e)g=e[f],h[f]=p(a[g],b[f],c[f],d[f]);return h},getAttribs:function(){var a=this,b=a.options,c=fa[a.type].marker?b.marker:b,d=c.states,e=d.hover,f,g=a.color,h=a.options.negativeColor,i={stroke:g,fill:g},j=a.points||[],k,l=[],m,n=a.pointAttrToOptions;f=a.hasPointSpecificOptions;var o=c.lineColor,z=c.fillColor;k=b.turboThreshold;var r=a.zones,t=a.zoneAxis||"y",w,v;b.marker?(e.radius=+e.radius||+c.radius+ +e.radiusPlus,e.lineWidth= e.lineWidth||c.lineWidth+e.lineWidthPlus):(e.color=e.color||na(e.color||g).brighten(e.brightness).get(),e.negativeColor=e.negativeColor||na(e.negativeColor||h).brighten(e.brightness).get());l[""]=a.convertAttribs(c,i);q(["hover","select"],function(b){l[b]=a.convertAttribs(d[b],l[""])});a.pointAttr=l;g=j.length;if(!k||g=i.value;)i=r[++f];k.color=k.fillColor=i=p(i.color, a.color)}f=b.colorByPoint||k.color;if(k.options)for(v in n)s(c[n[v]])&&(f=!0);if(f){c=c||{};m=[];d=c.states||{};f=d.hover=d.hover||{};if(!b.marker||k.negative&&!f.fillColor&&!e.fillColor)f[a.pointAttrToOptions.fill]=f.color||!k.options.color&&e[k.negative&&h?"negativeColor":"color"]||na(k.color).brighten(f.brightness||e.brightness).get();w={color:k.color};if(!z)w.fillColor=k.color;if(!o)w.lineColor=k.color;c.hasOwnProperty("color")&&!c.color&&delete c.color;if(i&&!e.fillColor)f.fillColor=i;m[""]= a.convertAttribs(x(w,c),l[""]);m.hover=a.convertAttribs(d.hover,l.hover,m[""]);m.select=a.convertAttribs(d.select,l.select,m[""])}else m=l;k.pointAttr=m}},destroy:function(){var a=this,b=a.chart,c=/AppleWebKit\/533/.test(Aa),d,e=a.data||[],f,g,h;I(a,"destroy");Y(a);q(a.axisTypes||[],function(b){if(h=a[b])ra(h.series,a),h.isDirty=h.forceRedraw=!0});a.legendItem&&a.chart.legend.destroyItem(a);for(d=e.length;d--;)(f=e[d])&&f.destroy&&f.destroy();a.points=null;clearTimeout(a.animationTimeout);for(g in a)a[g]instanceof O&&!a[g].survive&&(d=c&&g==="group"?"hide":"destroy",a[g][d]());if(b.hoverSeries===a)b.hoverSeries=null;ra(b.series,a);for(g in a)delete a[g]},getGraphPath:function(a,b,c){var d=this,e=d.options,f=e.step,g,h=[],i=[],j,a=a||d.points;(g=a.reversed)&&a.reverse();(f={right:1,center:2}[f]||f&&3)&&g&&(f=4-f);e.connectNulls&&!b&&!c&&(a=this.getValidPoints(a));q(a,function(g,l){var m=g.plotX,n=g.plotY,o=a[l-1];if((g.leftCliff||o&&o.rightCliff)&&!c)j=!0;g.isNull&&!s(b)&&l>0?j=!e.connectNulls:g.isNull&&!b? j=!0:(l===0||j?o=[X,g.plotX,g.plotY]:d.getPointSpline?o=d.getPointSpline(a,g,l):f?(o=f===1?[S,o.plotX,n]:f===2?[S,(o.plotX+m)/2,o.plotY,S,(o.plotX+m)/2,n]:[S,m,o.plotY],o.push(S,m,n)):o=[S,m,n],i.push(g.x),f&&i.push(g.x),h.push.apply(h,o),j=!1)});h.xMap=i;return d.graphPath=h},drawGraph:function(){var a=this,b=this.options,c=[["graph",b.lineColor||this.color,b.dashStyle]],d=b.lineWidth,e=b.linecap!=="square",f=(this.gappedPath||this.getGraphPath).call(this);q(this.zones,function(d,e){c.push(["zoneGraph"+ e,d.color||a.color,d.dashStyle||b.dashStyle])});q(c,function(c,h){var i=c[0],j=a[i];if(j)j.endX=f.xMap,j.animate({d:f});else if(d&&f.length)j={stroke:c[1],"stroke-width":d,fill:"none",zIndex:1},c[2]?j.dashstyle=c[2]:e&&(j["stroke-linecap"]=j["stroke-linejoin"]="round"),j=a[i]=a.chart.renderer.path(f).attr(j).add(a.group).shadow(h<2&&b.shadow);if(j)j.startX=f.xMap,j.isArea=f.isArea})},applyZones:function(){var a=this,b=this.chart,c=b.renderer,d=this.zones,e,f,g=this.clips||[],h,i=this.graph,j=this.area, k=t(b.chartWidth,b.chartHeight),l=this[(this.zoneAxis||"y")+"Axis"],m,n=l.reversed,o=b.inverted,z=l.horiz,r,s,w,v=!1;if(d.length&&(i||j)&&l.min!==A)i&&i.hide(),j&&j.hide(),m=l.getExtremes(),q(d,function(d,q){e=n?z?b.plotWidth:0:z?0:l.toPixels(m.min);e=F(t(p(f,e),0),k);f=F(t(C(l.toPixels(p(d.value,m.max),!0)),0),k);v&&(e=f=l.toPixels(m.max));r=Math.abs(e-f);s=F(e,f);w=t(e,f);if(l.isXAxis){if(h={x:o?w:s,y:0,width:r,height:k},!z)h.x=b.plotHeight-h.x}else if(h={x:0,y:o?w:s,width:k,height:r},z)h.y=b.plotWidth- h.y;b.inverted&&c.isVML&&(h=l.isXAxis?{x:0,y:n?s:w,height:h.width,width:b.chartWidth}:{x:h.y-b.plotLeft-b.spacingBox.x,y:0,width:h.height,height:b.chartHeight});g[q]?g[q].animate(h):(g[q]=c.clipRect(h),i&&a["zoneGraph"+q].clip(g[q]),j&&a["zoneArea"+q].clip(g[q]));v=d.value>m.max}),this.clips=g},invertGroups:function(){function a(){var a={width:b.yAxis.len,height:b.xAxis.len};q(["group","markerGroup"],function(c){b[c]&&b[c].attr(a).invert()})}var b=this,c=b.chart;if(b.xAxis)N(c,"resize",a),N(b,"destroy", function(){Y(c,"resize",a)}),a(),b.invertGroups=a},plotGroup:function(a,b,c,d,e){var f=this[a],g=!f;g&&(this[a]=f=this.chart.renderer.g(b).attr({zIndex:d||0.1}).add(e),f.addClass("highcharts-series-"+this.index));f.attr({visibility:c})[g?"attr":"animate"](this.getPlotBox());return f},getPlotBox:function(){var a=this.chart,b=this.xAxis,c=this.yAxis;if(a.inverted)b=c,c=this.xAxis;return{translateX:b?b.left:a.plotLeft,translateY:c?c.top:a.plotTop,scaleX:1,scaleY:1}},render:function(){var a=this,b=a.chart, c,d=a.options,e=!!a.animate&&b.renderer.isSVG&&bb(d.animation).duration,f=a.visible?"inherit":"hidden",g=d.zIndex,h=a.hasRendered,i=b.seriesGroup;c=a.plotGroup("group","series",f,g,i);a.markerGroup=a.plotGroup("markerGroup","markers",f,g,i);e&&a.animate(!0);a.getAttribs();c.inverted=a.isCartesian?b.inverted:!1;a.drawGraph&&(a.drawGraph(),a.applyZones());q(a.points,function(a){a.redraw&&a.redraw()});a.drawDataLabels&&a.drawDataLabels();a.visible&&a.drawPoints();a.drawTracker&&a.options.enableMouseTracking!== !1&&a.drawTracker();b.inverted&&a.invertGroups();d.clip!==!1&&!a.sharedClipKey&&!h&&c.clip(b.clipRect);e&&a.animate();if(!h)a.animationTimeout=Ra(function(){a.afterAnimate()},e);a.isDirty=a.isDirtyData=!1;a.hasRendered=!0},redraw:function(){var a=this.chart,b=this.isDirty||this.isDirtyData,c=this.group,d=this.xAxis,e=this.yAxis;c&&(a.inverted&&c.attr({width:a.plotWidth,height:a.plotHeight}),c.animate({translateX:p(d&&d.left,a.plotLeft),translateY:p(e&&e.top,a.plotTop)}));this.translate();this.render(); b&&delete this.kdTree},kdDimensions:1,kdAxisArray:["clientX","plotY"],searchPoint:function(a,b){var c=this.xAxis,d=this.yAxis,e=this.chart.inverted;return this.searchKDTree({clientX:e?c.len-a.chartY+c.pos:a.chartX-c.pos,plotY:e?d.len-a.chartX+d.pos:a.chartY-d.pos},b)},buildKDTree:function(){function a(c,e,f){var g,h;if(h=c&&c.length)return g=b.kdAxisArray[e%f],c.sort(function(a,b){return a[g]-b[g]}),h=Math.floor(h/2),{point:c[h],left:a(c.slice(0,h),e+1,f),right:a(c.slice(h+1),e+1,f)}}var b=this,c= b.kdDimensions;delete b.kdTree;Ra(function(){b.kdTree=a(b.getValidPoints(null,!b.directTouch),c,c)},b.options.kdNow?0:1)},searchKDTree:function(a,b){function c(a,b,j,k){var l=b.point,m=d.kdAxisArray[j%k],n,o,p=l;o=s(a[e])&&s(l[e])?Math.pow(a[e]-l[e],2):null;n=s(a[f])&&s(l[f])?Math.pow(a[f]-l[f],2):null;n=(o||0)+(n||0);l.dist=s(n)?Math.sqrt(n):Number.MAX_VALUE;l.distX=s(o)?Math.sqrt(o):Number.MAX_VALUE;m=a[m]-l[m];n=m<0?"left":"right";o=m<0?"right":"left";b[n]&&(n=c(a,b[n],j+1,k),p=n[g]0&&this.singleStacks=== !1&&(r.points[x][0]=r.points[this.index+","+v+",0"][0])}e==="percent"?(q=q?i:j,k&&m[q]&&m[q][v]?(q=m[q][v],r.total=q.total=t(q.total,r.total)+Q(u)||0):r.total=aa(r.total+(Q(u)||0))):r.total=aa(r.total+(u||0));r.cum=p(r.cum,g)+(u||0);if(u!==null)r.points[x].push(r.cum),c[w]=r.cum}if(e==="percent")l.usePercentage=!0;this.stackedYData=c;l.oldStacks={}}};R.prototype.setPercentStacks=function(){var a=this,b=a.stackKey,c=a.yAxis.stacks,d=a.processedXData,e;q([b,"-"+b],function(b){var f;for(var g=d.length, h,i;g--;)if(h=d[g],e=a.getStackIndicator(e,h,a.index),f=(i=c[b]&&c[b][h])&&i.points[e.key],h=f)i=i.total?100/i.total:0,h[0]=aa(h[0]*i),h[1]=aa(h[1]*i),a.stackedYData[g]=h[1]})};R.prototype.getStackIndicator=function(a,b,c){!s(a)||a.x!==b?a={x:b,index:0}:a.index++;a.key=[c,b,a.index].join(",");return a};x(ib.prototype,{addSeries:function(a,b,c){var d,e=this;a&&(b=p(b,!0),I(e,"addSeries",{options:a},function(){d=e.initSeries(a);e.isDirtyLegend=!0;e.linkSeries();b&&e.redraw(c)}));return d},addAxis:function(a, b,c,d){var e=b?"xAxis":"yAxis",f=this.options,a=E(a,{index:this[e].length,isX:b});new ia(this,a);f[e]=ua(f[e]||{});f[e].push(a);p(c,!0)&&this.redraw(d)},showLoading:function(a){var b=this,c=b.options,d=b.loadingDiv,e=c.loading,f=function(){d&&M(d,{left:b.plotLeft+"px",top:b.plotTop+"px",width:b.plotWidth+"px",height:b.plotHeight+"px"})};if(!d)b.loadingDiv=d=da(Pa,{className:"highcharts-loading"},x(e.style,{zIndex:10,display:"none"}),b.container),b.loadingSpan=da("span",null,e.labelStyle,d),N(b,"redraw", f);b.loadingSpan.innerHTML=a||c.lang.loading;if(!b.loadingShown)M(d,{opacity:0,display:""}),Ya(d,{opacity:e.style.opacity},{duration:e.showDuration||0}),b.loadingShown=!0;f()},hideLoading:function(){var a=this.options,b=this.loadingDiv;b&&Ya(b,{opacity:0},{duration:a.loading.hideDuration||100,complete:function(){M(b,{display:"none"})}});this.loadingShown=!1}});x(Ma.prototype,{update:function(a,b,c,d){function e(){f.applyOptions(a);if(f.y===null&&h)f.graphic=h.destroy();if($(a,!0))f.redraw=function(){if(h&& h.element&&a&&a.marker&&a.marker.symbol)f.graphic=h.destroy();if(a&&a.dataLabels&&f.dataLabel)f.dataLabel=f.dataLabel.destroy();f.redraw=null};i=f.index;g.updateParallelArrays(f,i);if(l&&f.name)l[f.x]=f.name;k.data[i]=$(k.data[i],!0)?f.options:a;g.isDirty=g.isDirtyData=!0;if(!g.fixedBox&&g.hasCartesianSeries)j.isDirtyBox=!0;if(k.legendType==="point")j.isDirtyLegend=!0;b&&j.redraw(c)}var f=this,g=f.series,h=f.graphic,i,j=g.chart,k=g.options,l=g.xAxis&&g.xAxis.names,b=p(b,!0);d===!1?e():f.firePointEvent("update", {options:a},e)},remove:function(a,b){this.series.removePoint(pa(this,this.series.data),a,b)}});x(R.prototype,{addPoint:function(a,b,c,d){var e=this.options,f=this.data,g=this.chart,h=this.xAxis&&this.xAxis.names,i=e.data,j,k=this.xData,l,m;Va(d,g);b=p(b,!0);d={series:this};this.pointClass.prototype.applyOptions.apply(d,[a]);m=d.x;l=k.length;if(this.requireSorting&&mm;)l--;this.updateParallelArrays(d,"splice",l,0,0);this.updateParallelArrays(d,l);if(h&&d.name)h[m]=d.name; i.splice(l,0,a);j&&(this.data.splice(l,0,null),this.processData());e.legendType==="point"&&this.generatePoints();c&&(f[0]&&f[0].remove?f[0].remove(!1):(f.shift(),this.updateParallelArrays(d,"shift"),i.shift()));this.isDirtyData=this.isDirty=!0;b&&(this.getAttribs(),g.redraw())},removePoint:function(a,b,c){var d=this,e=d.data,f=e[a],g=d.points,h=d.chart,i=function(){g&&g.length===e.length&&g.splice(a,1);e.splice(a,1);d.options.data.splice(a,1);d.updateParallelArrays(f||{series:d},"splice",a,1);f&& f.destroy();d.isDirty=!0;d.isDirtyData=!0;b&&h.redraw()};Va(c,h);b=p(b,!0);f?f.firePointEvent("remove",null,i):i()},remove:function(a,b){var c=this,d=c.chart;I(c,"remove",null,function(){c.destroy();d.isDirtyLegend=d.isDirtyBox=!0;d.linkSeries();p(a,!0)&&d.redraw(b)})},update:function(a,b){var c=this,d=this.chart,e=this.userOptions,f=this.type,g=L[f].prototype,h=["group","markerGroup","dataLabelsGroup"],i;if(a.type&&a.type!==f||a.zIndex!==void 0)h.length=0;q(h,function(a){h[a]=c[a];delete c[a]}); a=E(e,{animation:!1,index:this.index,pointStart:this.xData[0]},{data:this.options.data},a);this.remove(!1);for(i in g)this[i]=A;x(this,L[a.type||f].prototype);q(h,function(a){c[a]=h[a]});this.init(d,a);d.linkSeries();p(b,!0)&&d.redraw(!1)}});x(ia.prototype,{update:function(a,b){var c=this.chart,a=c.options[this.coll][this.options.index]=E(this.userOptions,a);this.destroy(!0);this.init(c,x(a,{events:A}));c.isDirtyBox=!0;p(b,!0)&&c.redraw()},remove:function(a){for(var b=this.chart,c=this.coll,d=this.series, e=d.length;e--;)d[e]&&d[e].remove(!1);ra(b.axes,this);ra(b[c],this);b.options[c].splice(this.options.index,1);q(b[c],function(a,b){a.options.index=b});this.destroy();b.isDirtyBox=!0;p(a,!0)&&b.redraw()},setTitle:function(a,b){this.update({title:a},b)},setCategories:function(a,b){this.update({categories:a},b)}});var xa=sa(R);L.line=xa;fa.area=E(ha,{softThreshold:!1,threshold:0});var qa=sa(R,{type:"area",singleStacks:!1,getStackPoints:function(){var a=[],b=[],c=this.xAxis,d=this.yAxis,e=d.stacks[this.stackKey], f={},g=this.points,h=this.index,i=d.series,j=i.length,k,l=p(d.options.reversedStacks,!0)?1:-1,m,n;if(this.options.stacking){for(m=0;m=0&&m=0&&ma&&h>e?(h=t(a,e),j=2*e-h):hc&&j>e?(j=t(c,e),h=2*e-j):j0.5;b=Math.round(b)+f;d-=b;g&&d&&(b-=1,d+=1);return{x:a,y:b,width:c,height:d}},translate:function(){var a=this,b=a.chart,c=a.options,d=a.borderWidth=p(c.borderWidth,a.closestPointRange*a.xAxis.transA<2?0:1),e=a.yAxis,f=a.translatedThreshold=e.getThreshold(c.threshold),g=p(c.minPointLength,5),h=a.getColumnMetrics(),i=h.width,j=a.barW=t(i,1+2*d),k=a.pointXOffset=h.offset;b.inverted&&(f-=0.5);c.pointPadding&&(j=va(j));R.prototype.translate.apply(a);q(a.points,function(c){var d=F(p(c.yBottom, f),9E4),h=999+Q(d),h=F(t(-h,c.plotY),e.len+h),o=c.plotX+k,q=j,r=F(h,d),s,w=t(h,d)-r;Q(w)g?d-g:f-(s?g:0));c.barX=o;c.pointWidth=i;c.tooltipPos=b.inverted?[e.len+e.pos-b.plotLeft-h,a.xAxis.len-o-q/2,w]:[o+q/2,h+e.pos-b.plotTop,w];c.shapeType="rect";c.shapeArgs=a.crispCol(o,r,q,w)})},getSymbol:Ba,drawLegendSymbol:K.drawRectangle,drawGraph:Ba,drawPoints:function(){var a=this,b=this.chart,c=a.options,d=b.renderer,e=c.animationLimit|| 250,f,g;q(a.points,function(h){var i=h.graphic,j;if(J(h.plotY)&&h.y!==null)f=h.shapeArgs,j=s(a.borderWidth)?{"stroke-width":a.borderWidth}:{},g=h.pointAttr[h.selected?"select":""]||a.pointAttr[""],i?(Ka(i),i.attr(j).attr(g)[b.pointCount\u25cf {series.name}
',pointFormat:"x: {point.x}
y: {point.y}
"}});qa=sa(R,{type:"scatter",sorted:!1,requireSorting:!1,noSharedTooltip:!0,trackerGroups:["group","markerGroup","dataLabelsGroup"],takeOrdinalPosition:!1,kdDimensions:2,drawGraph:function(){this.options.lineWidth&&R.prototype.drawGraph.call(this)}});L.scatter= qa;fa.pie=E(ha,{borderColor:"#FFFFFF",borderWidth:1,center:[null,null],clip:!1,colorByPoint:!0,dataLabels:{distance:30,enabled:!0,formatter:function(){return this.y===null?void 0:this.point.name},x:0},ignoreHiddenPoint:!0,legendType:"point",marker:null,size:null,showInLegend:!1,slicedOffset:10,states:{hover:{brightness:0.1,shadow:!1}},stickyTracking:!1,tooltip:{followPointer:!0}});ha={type:"pie",isCartesian:!1,pointClass:sa(Ma,{init:function(){Ma.prototype.init.apply(this,arguments);var a=this,b; a.name=p(a.name,"Slice");b=function(b){a.slice(b.type==="select")};N(a,"select",b);N(a,"unselect",b);return a},setVisible:function(a,b){var c=this,d=c.series,e=d.chart,f=d.options.ignoreHiddenPoint,b=p(b,f);if(a!==c.visible){c.visible=c.options.visible=a=a===A?!c.visible:a;d.options.data[pa(c,d.data)]=c.options;q(["graphic","dataLabel","connector","shadowGroup"],function(b){if(c[b])c[b][a?"show":"hide"](!0)});c.legendItem&&e.legend.colorizeItem(c,a);!a&&c.state==="hover"&&c.setState("");if(f)d.isDirty= !0;b&&e.redraw()}},slice:function(a,b,c){var d=this.series;Va(c,d.chart);p(b,!0);this.sliced=this.options.sliced=a=s(a)?a:!this.sliced;d.options.data[pa(this,d.data)]=this.options;a=a?this.slicedTranslation:{translateX:0,translateY:0};this.graphic.animate(a);this.shadowGroup&&this.shadowGroup.animate(a)},haloPath:function(a){var b=this.shapeArgs,c=this.series.chart;return this.sliced||!this.visible?[]:this.series.chart.renderer.symbols.arc(c.plotLeft+b.x,c.plotTop+b.y,b.r+a,b.r+a,{innerR:this.shapeArgs.r, start:b.start,end:b.end})}}),requireSorting:!1,directTouch:!0,noSharedTooltip:!0,trackerGroups:["group","dataLabelsGroup"],axisTypes:[],pointAttrToOptions:{stroke:"borderColor","stroke-width":"borderWidth",fill:"color"},animate:function(a){var b=this,c=b.points,d=b.startAngleRad;if(!a)q(c,function(a){var c=a.graphic,g=a.shapeArgs;c&&(c.attr({r:a.startR||b.center[3]/2,start:d,end:d}),c.animate({r:g.r,start:g.start,end:g.end},b.options.animation))}),b.animate=null},updateTotals:function(){var a,b=0, c=this.points,d=c.length,e,f=this.options.ignoreHiddenPoint;for(a=0;a0&&(e.visible||!f)?e.y/b*100:0,e.total=b},generatePoints:function(){R.prototype.generatePoints.call(this);this.updateTotals()},translate:function(a){this.generatePoints();var b=0,c=this.options,d=c.slicedOffset,e=d+c.borderWidth,f,g,h,i=c.startAngle||0,j=this.startAngleRad=ta/180*(i-90),i=(this.endAngleRad=ta/180*(p(c.endAngle, i+360)-90))-j,k=this.points,l=c.dataLabels.distance,c=c.ignoreHiddenPoint,m,n=k.length,o;if(!a)this.center=a=this.getCenter();this.getX=function(b,c){h=Z.asin(F((b-a[1])/(a[2]/2+l),1));return a[0]+(c?-1:1)*W(h)*(a[2]/2+l)};for(m=0;m1.5*ta?h-=2*ta:h<-ta/2&&(h+=2*ta);o.slicedTranslation={translateX:C(W(h)*d),translateY:C(ea(h)* d)};f=W(h)*a[2]/2;g=ea(h)*a[2]/2;o.tooltipPos=[a[0]+f*0.7,a[1]+g*0.7];o.half=h<-ta/2||h>ta/2?1:0;o.angle=h;e=F(e,l/2);o.labelPos=[a[0]+f+W(h)*l,a[1]+g+ea(h)*l,a[0]+f+W(h)*e,a[1]+g+ea(h)*e,a[0]+f,a[1]+g,l<0?"center":o.half?"right":"left",h]}},drawGraph:null,drawPoints:function(){var a=this,b=a.chart.renderer,c,d,e=a.options.shadow,f,g,h,i;if(e&&!a.shadowGroup)a.shadowGroup=b.g("shadow").add(a.group);q(a.points,function(j){if(j.y!==null){d=j.graphic;h=j.shapeArgs;f=j.shadowGroup;g=j.pointAttr[j.selected? "select":""];if(!g.stroke)g.stroke=g.fill;if(e&&!f)f=j.shadowGroup=b.g("shadow").add(a.shadowGroup);c=j.sliced?j.slicedTranslation:{translateX:0,translateY:0};f&&f.attr(c);if(d)d.setRadialReference(a.center).attr(g).animate(x(h,c));else{i={"stroke-linejoin":"round"};if(!j.visible)i.visibility="hidden";j.graphic=d=b[j.shapeType](h).setRadialReference(a.center).attr(g).attr(i).attr(c).add(a.group).shadow(e,f)}}})},searchPoint:Ba,sortByAngle:function(a,b){a.sort(function(a,d){return a.angle!==void 0&& (d.angle-a.angle)*b})},drawLegendSymbol:K.drawRectangle,getCenter:Db.getCenter,getSymbol:Ba};ha=sa(R,ha);L.pie=ha;R.prototype.drawDataLabels=function(){var a=this,b=a.options,c=b.cursor,d=b.dataLabels,e=a.points,f,g,h=a.hasRendered||0,i,j,k=p(d.defer,!0),l=a.chart.renderer;if(d.enabled||a._hasPointLabels)a.dlProcessOptions&&a.dlProcessOptions(d),j=a.plotGroup("dataLabelsGroup","data-labels",k&&!h?"hidden":"visible",d.zIndex||6),k&&(j.attr({opacity:+h}),h||N(a,"afterAnimate",function(){a.visible&& j.show(!0);j[b.animation?"animate":"attr"]({opacity:1},{duration:200})})),g=d,q(e,function(e){var h,k=e.dataLabel,q,r,t=e.connector,w=!0,v,u={};f=e.dlOptions||e.options&&e.options.dataLabels;h=p(f&&f.enabled,g.enabled)&&e.y!==null;if(k&&!h)e.dataLabel=k.destroy();else if(h){d=E(g,f);v=d.style;h=d.rotation;q=e.getLabelConfig();i=d.format?Na(d.format,q):d.formatter.call(q,d);v.color=p(d.color,v.color,a.color,"black");if(k)if(s(i))k.attr({text:i}),w=!1;else{if(e.dataLabel=k=k.destroy(),t)e.connector= t.destroy()}else if(s(i)){k={fill:d.backgroundColor,stroke:d.borderColor,"stroke-width":d.borderWidth,r:d.borderRadius||0,rotation:h,padding:d.padding,zIndex:1};if(v.color==="contrast")u.color=d.inside||d.distance<0||b.stacking?l.getContrast(e.color||a.color):"#000000";if(c)u.cursor=c;for(r in k)k[r]===A&&delete k[r];k=e.dataLabel=l[h?"text":"label"](i,0,-9999,d.shape,null,null,d.useHTML).attr(k).css(x(v,u)).add(j).shadow(d.shadow)}k&&a.alignDataLabel(e,k,d,null,w)}})};R.prototype.alignDataLabel= function(a,b,c,d,e){var f=this.chart,g=f.inverted,h=p(a.plotX,-9999),i=p(a.plotY,-9999),j=b.getBBox(),k=f.renderer.fontMetrics(c.style.fontSize).b,l=c.rotation,m=c.align,n=this.visible&&(a.series.forceDL||f.isInsidePlot(h,C(i),g)||d&&f.isInsidePlot(h,g?d.x+1:d.y+d.height-1,g)),o=p(c.overflow,"justify")==="justify";if(n)d=x({x:g?f.plotWidth-i:h,y:C(g?f.plotHeight-h:i),width:0,height:0},d),x(c,{width:j.width,height:j.height}),l?(o=!1,g=f.renderer.rotCorr(k,l),g={x:d.x+c.x+d.width/2+g.x,y:d.y+c.y+{top:0, middle:0.5,bottom:1}[c.verticalAlign]*d.height},b[e?"attr":"animate"](g).attr({align:m}),h=(l+720)%360,h=h>180&&h<360,m==="left"?g.y-=h?j.height:0:m==="center"?(g.x-=j.width/2,g.y-=j.height/2):m==="right"&&(g.x-=j.width,g.y-=h?0:j.height)):(b.align(c,null,d),g=b.alignAttr),o?this.justifyDataLabel(b,c,g,j,d,e):p(c.crop,!0)&&(n=f.isInsidePlot(g.x,g.y)&&f.isInsidePlot(g.x+j.width,g.y+j.height)),c.shape&&!l&&b.attr({anchorX:a.plotX,anchorY:a.plotY});if(!n)Ka(b),b.attr({y:-9999}),b.placed=!1};R.prototype.justifyDataLabel= function(a,b,c,d,e,f){var g=this.chart,h=b.align,i=b.verticalAlign,j,k,l=a.box?0:a.padding||0;j=c.x+l;if(j<0)h==="right"?b.align="left":b.x=-j,k=!0;j=c.x+d.width-l;if(j>g.plotWidth)h==="left"?b.align="right":b.x=g.plotWidth-j,k=!0;j=c.y+l;if(j<0)i==="bottom"?b.verticalAlign="top":b.y=-j,k=!0;j=c.y+d.height-l;if(j>g.plotHeight)i==="top"?b.verticalAlign="bottom":b.y=g.plotHeight-j,k=!0;if(k)a.placed=!f,a.align(b,null,e)};if(L.pie)L.pie.prototype.drawDataLabels=function(){var a=this,b=a.data,c,d=a.chart, e=a.options.dataLabels,f=p(e.connectorPadding,10),g=p(e.connectorWidth,1),h=d.plotWidth,i=d.plotHeight,j,k,l=p(e.softConnector,!0),m=e.distance,n=a.center,o=n[2]/2,s=n[1],r=m>0,u,w,v,x=[[],[]],A,y,D,E,B,H=[0,0,0,0],M=function(a,b){return b.y-a.y};if(a.visible&&(e.enabled||a._hasPointLabels)){R.prototype.drawDataLabels.apply(a);q(b,function(a){if(a.dataLabel&&a.visible)x[a.half].push(a),a.dataLabel._pos=null});for(E=2;E--;){var I=[],N=[],J=x[E],L=J.length,K;if(L){a.sortByAngle(J,E-0.5);for(B=b=0;!b&& J[B];)b=J[B]&&J[B].dataLabel&&(J[B].dataLabel.getBBox().height||21),B++;if(m>0){w=F(s+o+m,d.plotHeight);for(B=t(0,s-o-m);B<=w;B+=b)I.push(B);w=I.length;if(L>w){c=[].concat(J);c.sort(M);for(B=L;B--;)c[B].rank=B;for(B=L;B--;)J[B].rank>=w&&J.splice(B,1);L=J.length}for(B=0;B0){if(w=N.pop(),K=w.i,y=w.y,c>y&&I[K+1]!==null||ch-f&&(H[1]=t(C(A+w-h+f),H[1])),y-b/2<0?H[0]=t(C(-y+b/2),H[0]):y+b/2>i&&(H[2]= t(C(y+b/2-i),H[2]))}}}if(Ha(H)===0||this.verifyDataLabelOverflow(H))this.placeDataLabels(),r&&g&&q(this.points,function(b){j=b.connector;v=b.labelPos;if((u=b.dataLabel)&&u._pos&&b.visible)D=u._attr.visibility,A=u.connX,y=u.connY,k=l?[X,A+(v[6]==="left"?5:-5),y,"C",A,y,2*v[2]-v[4],2*v[3]-v[5],v[2],v[3],S,v[4],v[5]]:[X,A+(v[6]==="left"?5:-5),y,S,v[2],v[3],S,v[4],v[5]],j?(j.animate({d:k}),j.attr("visibility",D)):b.connector=j=a.chart.renderer.path(k).attr({"stroke-width":g,stroke:e.connectorColor||b.color|| "#606060",visibility:D}).add(a.dataLabelsGroup);else if(j)b.connector=j.destroy()})}},L.pie.prototype.placeDataLabels=function(){q(this.points,function(a){var b=a.dataLabel;if(b&&a.visible)(a=b._pos)?(b.attr(b._attr),b[b.moved?"animate":"attr"](a),b.moved=!0):b&&b.attr({y:-9999})})},L.pie.prototype.alignDataLabel=Ba,L.pie.prototype.verifyDataLabelOverflow=function(a){var b=this.center,c=this.options,d=c.center,e=c.minSize||80,f=e,g;d[0]!==null?f=t(b[2]-t(a[1],a[3]),e):(f=t(b[2]-a[1]-a[3],e),b[0]+= (a[3]-a[1])/2);d[1]!==null?f=t(F(f,b[2]-t(a[0],a[2])),e):(f=t(F(f,b[2]-a[0]-a[2]),e),b[1]+=(a[0]-a[2])/2);fp(this.translatedThreshold,g.yAxis.len)),j=p(c.inside, !!this.options.stacking);if(h){d=E(h);if(d.y<0)d.height+=d.y,d.y=0;h=d.y+d.height-g.yAxis.len;h>0&&(d.height-=h);f&&(d={x:g.yAxis.len-d.y-d.height,y:g.xAxis.len-d.x-d.width,width:d.height,height:d.width});if(!j)f?(d.x+=i?0:d.width,d.width=0):(d.y+=i?d.height:0,d.height=0)}c.align=p(c.align,!f||j?"center":i?"right":"left");c.verticalAlign=p(c.verticalAlign,f||j?"middle":i?"top":"bottom");R.prototype.alignDataLabel.call(this,a,b,c,d,e)};(function(a){var b=a.Chart,c=a.each,d=a.pick,e=a.addEvent;b.prototype.callbacks.push(function(a){function b(){var e= [];c(a.series,function(a){var b=a.options.dataLabels,f=a.dataLabelCollections||["dataLabel"];(b.enabled||a._hasPointLabels)&&!b.allowOverlap&&a.visible&&c(f,function(b){c(a.points,function(a){if(a[b])a[b].labelrank=d(a.labelrank,a.shapeArgs&&a.shapeArgs.height),e.push(a[b])})})});a.hideOverlappingLabels(e)}b();e(a,"redraw",b)});b.prototype.hideOverlappingLabels=function(a){var b=a.length,d,e,j,k,l,m,n,o,p;for(e=0;el.x+n.translateX+(j.width-p)||m.x+o.translateX+(k.width-p)l.y+n.translateY+(j.height-p)||m.y+o.translateY+(k.height-p)h;if(b.series.length&&(i||l>F(k.dataMin,k.min))&&(!i||j
Får stanna
27 426
Får ej stanna
26 977
', align: 'left', x: 0 }, tooltip: { useHTML: true, formatter: function(){ return "
"+this.point.extra+":
"+this.point.no+" personer
" } }, plotOptions: { pie: { allowPointSelect: false, cursor: 'pointer', startAngle: 180, dataLabels: { enabled: true, useHTML: true, formatter: function(){ if(this.point.name != "Bifall"){ return "
"+this.point.name+"
"+this.point.no+"" } }, style: { color: (Highcharts.theme && Highcharts.theme.contrastTextColor) || 'black' } } } }, series: [{ name: 'Avgjorda ärenden', data: [{ color: "#3E7BB7", name: 'Bifall', extra: 'Asylsökande som beviljas uppehållstillstånd i Sverige', y: 50.41, no: "27 426", }, { color: '#1C1C1B', name: 'Avslag', extra: 'Asylsökande som avslag om uppehållstillstånd i Sverige', y: 15.92, no: "8 663", }, { color: '#878786', name: 'Dublinärenden', extra: 'Asylsökande som utvisas till det första EU-land där personen sökt asyl', y: 14.58, no: "7 937" }, { color: '#B3B2B2', name: 'Övriga', extra: 'Övriga och asylsökande som tagit tillbaka sin ansökan', y: 19.07, no: "10 377" }] }] }); });
Fakta. Den nya, tillfälliga asyllagen i korthet

Den nya asyllagen gäller i tre år från och med den 21 juli i år.

Lagen innebär att tillfälliga uppehållstillstånd blir norm för alla skyddsbehövande utom kvotflyktingar och att anhöriginvandring försvåras.

Personer som får flyktingstatus ges tre års tillfälligt uppehållstillstånd och får rätt att ansöka om familjeåterförening.

Personer som beviljas asyl som alternativt skyddsbehövande får tillfälligt uppehållstillstånd i 13 månader. De har inte rätt att återförenas med sin familj. Det gäller majoriteten av de asylsökande.

Det tillfälliga uppehållstillståndet kan senare förlängas om skyddsbehovet består. Om personen kan försörja sig själv kan han eller hon få permanent uppehållstillstånd.

Försörjningskrav ska gälla vid anhöriginvandring.

Vuxna som fått avslag på sin asylansökan förlorar rätten till bidrag.

Källa: Migrationsverket, DN

Fakta. Så många har dragit tillbaka sin asylansökan

2016: 4542 (tom 24 augusti 2016)

2015: 3807

2014: 1456

2013: 1017

2012: 1532

Fakta. Asylsökande per år

2007 36 207

2008 24 353

2009 24 194

2010 31 819

2011 29 648

2012 43 887

2013 54 259

2014 81 301

2015 162 877

2016 17 687 (till och med sista juli i år)

Fakta. Länderna varifrån flest drar tillbaka ansökan (till och med 23 augusti i år)

Irak 2093

Afghanistan 747

Iran 435

Syrien 297

Albanien 120

Källa: Migrationsverket

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.