Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Sverige

Så mycket – eller lite – har Löfvens ministrar uträttat

Stefan Löfvens regering.
Stefan Löfvens regering. Foto: Magnus Hallgren

Här är ministrarna som har fått minst uträttat sedan regeringen tillträdde i höstas. Framtidsminister Kristina Persson (S) och gymnasieminister Aida Hadzialic (S) hamnar sist i DN:s kartläggning. ”Det är olyckligt för regeringen om ministrarna inte kommer ut med sina budskap”, säger statsvetarprofessorn Tommy Möller.

När Stefan Löfven presenterade sin regering den 3 oktober förra året var det sammanlagt 24 statsråd som radade upp sig för den traditionella fotograferingen på Lejonbacken utanför slottet. Det är lika många ministrar som i Fredrik Reinfeldts avgående ministär – ett antal som innebar att Sverige hade Europas största regering.

Då kritiserade ledande socialdemokrater storleken på regeringen med att den riskerar att leda till urvattnade och otydliga ministerposter.

DN:s granskning visar att det låg något i de farhågorna. Så här långt är det stor skillnad hur mycket var och en av ministrarna i den rödgröna regeringen har fått uträttat. Det är också stor skillnad hur mycket de olika ministrarna har synts i medierna.

DN har vägt samman en rad olika faktorer för att få fram en bild av hur aktiva de olika ministrarna har varit hittills. Vi har bland annat tittat på hur många propositioner de har lagt fram, hur flitiga de har varit i debatten och vilket intresse medier har visat för dem.

Två ministrar utmärker sig framför de andra när det gäller aktivitet. Den ena är utrikesminister Margot Wallström (S) som synts mycket både i medierna och i riksdagen. Den andra är finansminister Magdalena Andersson (S) som förutom stort utrymme i medierna också varit flitigast med propositioner och med att debattera i riksdagen. Magdalena Andersson har besvarat totalt 140 interpellationer sedan den 3 oktober. Näst flest interpellationer, 60 stycken, har ställts till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

I andra änden av DN:s lista finns gymnasieminister Aida Hadzialic (S) och framtidsminister Kristina Persson (S). Båda två utmärker sig genom svagt intresse från medierna. Kristina Persson har heller inte levererat någon enda proposition eller några direktiv till utredningar.

– Om jag får säga det själv så har jag varit oerhört aktiv. Men jag vet samtidigt att det inte syns i de här formella sammanhangen. Det hänger samman med att jag inte har något eget ansvarsområde. Man skulle kunna uttrycka det som att jag inte har ansvar för någonting, samtidigt som jag har ansvar för allt, säger Kristina Persson.

Man skulle kunna uttrycka det som att jag inte har ansvar för någonting, samtidigt som jag har ansvar för allt.

Hon tycker därför att det är naturligt att hon inte levererat några propositioner eller utredningar.

– Min roll i regeringskansliet är att verka i det fördolda och påverka mina kolleger och statsministern. Jag jobbar i huvudsak internt, säger Kristina Persson.

Tommy Möller, professor i statsvetenskap, tycker att det finns goda skäl för att ha en framtidsminister. Men en sådan bör även ägna sig åt opinionsbildning, anser han.

– Det ingår i hennes uppdrag att synas på den offentliga arenan. Även om hon inte lägger propositioner så bör hon vara en central­figur i den politiska debatten, säger han.

Tommy Möller konstaterar samtidigt att storleken på regeringen leder till att vissa ministerportföljer blir tämligen smala. Det leder i sin tur till att vissa ministrar riskerar att hamna i anonymitet.

– Det är olyckligt för regeringen om ministrarna inte kommer ut med sina budskap. En av ett statsråds viktigaste uppgifter är att vara synlig. Det är att betrakta som problematiskt om man inte syns, säger Tommy Möller.

DN:s sammanställning tar inte hänsyn till att flera av ministrarna ägnat mycket tid åt uppgörelser som inte ger avtryck i statistiken. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) har till exempel förhandlat fram två blocköverskridande uppgörelser. Dels handlar det om bromsen i pensionssystemet och dels om en extra pappamånad i föräldraförsäkringen. Det avspeglar sig i att medieintresset för Annika Strandhäll varit ganska stort medan produktionen av rättsdokument varit mager.

Några andra exempel:

• Energiminister Ibrahim Baylan (S) har inte synts mycket i medierna och har heller inte fått ur sig många dokument men har ägnat mycket tid åt den blocköverskridande energikommissionen.

• Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) har varit flitig i debatten men även visat politisk handlingskraft genom att riva upp det gamla filmavtalet och stoppa Sveriges Radios övergång till digital radio.

• Även utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) har förhandlat fram en uppgörelse över blockgränsen – om betygssystemet. I övrigt har varken han eller de övriga statsråden på utbildningsdepartementet hittills åstadkommit några stora politiska avtryck. Att Fridolin hamnar högt i DN:s sammanställning beror på att han i egenskap av språkrör varit välbevakad av medierna.

DN:s sammanställning: Det har ministrarna uträttat

1. Margot Wallström (S) utrikesminister

Foto: Lotta Härdelin

Debattartiklar 25
Pressmeddelande 66
Propostioner 3
Kommittédirektiv 0
Interpellationer 41
Skriftliga frågor 87
Mediebevakning 1083

SUMMA 1305

Kommentar: Har placerat sig i centrum genom erkännandet av Palestina och en tuff ton mot både Saudiarabien och Ryssland.

2. Magdalena Andersson (S) finansminister

Foto: Roger Turesson

Debattartiklar 7
Pressmeddelande 81
Propositioner 23
Kommittédirektiv 9
Interpellationer 140
Skriftliga frågor 62
Mediebevakning 897

SUMMA 1219

Kommentar: Finansministerposten kräver alltid handling. Dessutom har budgetstriderna i riksdagen satt extra ljus på Andersson.

3. Åsa Romson (MP) miljöminister

Debattartiklar 8
Pressmeddelande 77
Propositioner 3
Kommittédirektiv 3
Interpellationer 33
Skriftliga frågor 29
Mediebevakning 541

SUMMA 694

Kommentar: Antalet propositioner och direktiv är inte stort men som grönt språkrör hamnar Romson ändå högt.

4. Gustav Fridolin (MP) utbildningsminister

Foto: Jonas Lindkvist

Debattartiklar 9
Pressmeddelande 68
Propositioner 6
Kommittédirektiv 15
Interpellationer 32
Skriftliga frågor 20
Mediebevakning 499

SUMMA 649

Kommentar: Alliansens motstånd i riksdagen begränsar utrymmet men Fridolin har lotsat en betygsuppgörelse i hamn.

5. Morgan Johansson (S) justitieminister

Foto: Pontus Lundahl/TT

Debattartiklar 10
Pressmeddelande 110
Propositioner 14
Kommittédirektiv 13
Interpellationer 60
Skriftliga frågor 61
Mediebevakning 343

SUMMA 611

Kommentar: Justitieministern har fullt upp eftersom han även ansvarar för de högaktuella migrationsfrågorna.

6. Peter Hultqvist (S) försvarsminister

Foto: Claudio Bresciani/TT

Debattartiklar 5
Pressmeddelande 24
Propositioner 2
Kommittédirektiv 3
Interpellationer 21
Skriftliga frågor 34
Mediebevakning 457

SUMMA 546

Kommentar: Hultqvists bedrift är att han rott iland en försvarsuppgörelse med tre av de borgerliga partierna.

7. Mikael Damberg (S) näringsminister

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Debattartiklar 11
Pressmeddelande 102
Propositioner 5
Kommittédirektiv 3
Interpellationer 38
Skriftliga frågor 26
Mediebevakning 333

SUMMA 518

Kommentar: Som ansvarig för statsministerns hjärtefråga, näringspolitiken, har Damberg hårt tryck på sig att leverera.

8. Ylva Johansson (S) arbetsmarknadsminister

Foto: Roger Turesson

Debattartiklar 13
Pressmeddelande 83
Propositioner 1
Kommittédirektiv 5
Interpellationer 58
Skriftliga frågor 29
Mediebevakning 314

SUMMA 503

Kommentar: Har en nyckelroll i jobbpolitiken. Hittills har det mest blivit samtal med kommuner och arbetsmarknadens parter.

9. Anders Ygeman (S) inrikesminister

Foto: Magnus Hallgren

Debattartiklar 3
Pressmeddelande 83
Propositioner 7
Kommittédirektiv 6
Interpellationer 52
Skriftliga frågor 35
Mediebevakning 310

SUMMA 496

Kommentar: Terrorhotet från IS har tvingat Ygeman, som ansvarar för polisen, att både agera och debattera.

10. Gabriel Wikström (S) sjukvårdsminister

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Debattartiklar 18
Pressmeddelande 95
Propositioner 8
Kommittédirektiv 3
Interpellationer 39
Skriftliga frågor 42
Mediebevakning 263

SUMMA 468

Kommentar: Wikströms första tid som statsråd solkas av att lagrådet underkände hans förslag om valfriheten i vården.

11. Alice Bah Kuhnke (MP) kultur- och demokratiminister

Foto: Stig Åke Jönsson

Debattartiklar 15
Pressmeddelande 62
Propositioner 4
Kommittédirektiv 8
Interpellationer 19
Skriftliga frågor 17
Mediebevakning 317

SUMMA 442

Kommentar: Efter en skakig start har Bah Kuhnke hunnit att både riva upp filmavtalet och stoppat satsningen på digitalradio.

12. Per Bolund (MP) finansmarknadsminister

Foto: Erich Stering

Debattartiklar 10
Pressmeddelande 79
Propositioner 4
Kommittédirektiv 8
Interpellationer 9
Skriftliga frågor 23
Mediebevakning 309

SUMMA 442

Kommentar: Lever i skuggan av finansministern men driver den tunga frågan om amorteringskrav på bolån.

13. Anna Johansson (S) infrastrukturminister

Foto: Roger Turesson

Debattartiklar 9
Pressmeddelande 90
Propositioner 6
Kommittédirektiv 1
Interpellationer 38
Skriftliga frågor 26
Mediebevakning 174

SUMMA 344

Kommentar: Har fått utrymme i budgeten för ökat järnvägsunderhåll. Stora testet blir infrastrukturpropositionen nästa år.

14. Mehmet Kaplan (MP) bostads-, it- och stadsutvecklingsminister

Foto: Jonas Eriksson

Debattartiklar 3
Pressmeddelande 104
Propositioner 1
Kommittédirektiv 3
Interpellationer 27
Skriftliga frågor 15
Mediebevakning 181

SUMMA 334

Kommentar: Lanseras hårt inom det egna partiet. Finansministern har gått med på den största bostadssatsningen på länge.

15. Åsa Regnér (S) barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Foto: Bertil Ericson/TT

Debattartiklar 20
Pressmeddelande 98
Propositioner 1
Kommittédirektiv 4
Interpellationer 18
Skriftliga frågor 27
Mediebevakning 161

SUMMA 329

Kommentar: Ansvarsområdet är spretigt. Har synts i debatten om tiggare och slutit ett avtal om romerna med Rumänien.

16. Annika Strandhäll (S) socialförsäkringsminister

Foto: Nicklas Thegerström

Debattartiklar 6
Pressmeddelande 47
Propositioner 5
Kommittédirektiv 2
Interpellationer 22
Skriftliga frågor 17
Mediebevakning 199

SUMMA 298

Kommentar: Arkitekt bakom två uppgörelser över blockgränsen, om pensionerna och föräldraförsäkringen.

17. Helene Hellmark Knutsson (S) minister för högre utbildning och forskning

Foto: Fredrik Persson/TT

Debattartiklar 46
Pressmeddelande 83
Propositioner 11
Kommittédirektiv 22
Interpellationer 8
Skriftliga frågor 18
Mediebevakning 105

SUMMA 293

Kommentar: En minister med svagt genomslag i medierna. Utbyggd högskola är dock ingen oviktig del i Löfvens jobbpolitik.

18. Sven-Erik Bucht (S) landsbygdsminister

Foto: Fredrik Persson/TT

Debattartiklar 2
Pressmeddelande 102
Propositioner 1
Kommittédirektiv 2
Interpellationer 28
Skriftliga frågor 36
Mediebevakning 113

SUMMA 284

Kommentar: Har tillsatt en landsbygdskommitté och fått hantera vargfrågan och krisen för mjölkbönderna.

19. Ardalan Shekarabi (S) civilminister

Foto: Meli Petersson Ellafi

Debattartiklar 8
Pressmeddelande 59
Propositioner 2
Kommittédirektiv 5
Interpellationer 19
Skriftliga frågor 17
Mediebevakning 159

SUMMA 269

Kommentar: Har ansvar för att ordna fram en lösning på hur vinsterna i välfärden ska hanteras.

20. Isabella Lövin (MP) biståndsminister

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debattartiklar 26
Pressmeddelande 65
Propositioner 1
Kommittédirektiv 0
Interpellationer 7
Skriftliga frågor 23
Mediebevakning 126

SUMMA 248

Kommentar: Pressas hårt av att biståndspengar används till att finansiera det ökade flyktingmottagandet.

21. Ibrahim Baylan (S) energiminister

Foto: Fredrik Persson/TT

Debattartiklar 4
Pressmeddelande 72
Propositioner 4
Kommittédirektiv 1
Interpellationer 8
Skriftliga frågor 4
Mediebevakning 99

SUMMA 192

Kommentar: Politisk veteran med uppgift att ordna blocköverskridande samarbete om energipolitiken.

22. Aida Hadzialic (S) gymnasie- och kunskapslyftsminister

Foto: Lotta Svensson

Debattartiklar 2
Pressmeddelande 35
Propositioner 13
Kommittédirektiv 26
Interpellationer 13
Skriftliga frågor 4
Mediebevakning 95

SUMMA 188

Kommentar: Regeringens yngsta minister med ansvar gör gymnasieskolan. Få skarpa förslag så här långt.

23. Kristina Persson (S) framtidsminister

Foto: Magnus Hallgren

Debattartiklar 3
Pressmeddelande 29
Propositioner 0
Kommittédirektiv 0
Interpellationer 7
Skriftliga frågor 10
Mediebevakning 80

SUMMA 129

Kommentar: Osynlig minister som saknar eget ansvarsområde. Sitter på samma våning som Stefan Löfven i Rosenbad.

Statsministern: Stefan Löfven ingår inte i DN:s jämförelse eftersom han inte har något eget ansvarsområde utan är ansvarig för hela regeringens arbete.

Det händer i Almedalen i dag

Tisdag 30 juni

Kristdemokraternas dag

DN.TV (programledare Mats J Larsson):

09.00: God morgon, Almedalen!

Gäster: Hans Olsson, politikreporter DN, Andreas Carlson (KD), gruppledare, Penilla Gunther (KD), riksdagsledamot, Ewa Stenberg, politisk kommentator, Hanne Kjöller, ledarskribent, och David Ahlin, opinionschef Ipsos.

10.00: De senaste opinionssiffrorna om Kristdemokraterna.

Gäst: David Ahlin, opinionschef, Ipsos.

13.00: Ungdomsduellen

Debatt mellan Kristdemokratiska ungdomsförbundets ordförande Sara Skyttedal och SSU:s förbundsstyrelseledamot Philip Botström.

14.25: Kristdemokraternas presskonferens

Direktsändning av presskonferensen med partiledaren Ebba Busch Thor med analys av DN:s politikreporter Karin Eriksson.

16.30: Extrasändning om Greklandskrisen och inför U21EM-finalen i fotboll

Gäster: Jakob Forssmed (KD), ekonomisk-politisk talesperson, Johan Schück, samhällsekonomisk krönikör DN, och rapporter från Marianne Björklund, ekonomireporter på plats i Aten, och korrespondenterna Annika Ström Melin i Bryssel och Jan Lewenhagen i Berlin. Sportreportern Lars Grimlund rapporterar från Prag inför U21EM-finalen i fotboll mellan Sverige och Portugal.

18.30-ca 20.00: God kväll, Almedalen!

Direktsändning av KD-ledaren Ebba Busch Thors tal som startar klockan 19.00.

Gäster: Acko Ankarberg Johansson (KD), partisekreterare, Ewa Stenberg, politisk kommentator DN, Peter Wolodarski, chefredaktör DN, Hanne Kjöller, ledarskribent DN, och Viktor Barth-Kron, politisk krönikör DN.

• Fler artiklar om Almedalen – till DN:s samlade rapportering

Om undersökningen. Så gjorde vi

• DN har sammanställt hur många propositioner, utredningsdirektiv, debattartiklar och pressmeddelanden som varje statsråd åstadkommit sedan den 3 oktober. I sammanställningen ingår dessutom hur många interpellationer och hur många skriftliga frågor som ställts till varje minister från riksdagsledamöterna. Uppgifterna är inhämtade under vecka 26.

• Därutöver har vi gjort en sökning i mediaarkivet Retriever under perioden 20141002-20150622 och mätt hur många träffar varje minister fått. I sökningen ingår dagstidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet, Sydsvenskan, Göteborgs-Posten och Dagens Industri. Dessutom ingår SVT:s Rapport och Aktuellt, samt Sveriges Radios morgoneko, luncheko, kvart i fem-eko samt ekonomiekot. Även TV 4:s Nyheterna och Ekonominyheterna ingår.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.