Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-06-10 20:03

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/sa-ska-du-tanka-kring-coronaviruset-infor-hosten/

SVERIGE

Så ska du tänka kring coronaviruset inför hösten

Det råder delade meningar kring i vilken utsträckning barn bidrar till smittspridningen.
Foto: Magnus Hallgren

Hösten står för dörren men återgången till vardagen kommer inte att se ut som vanligt.

Mycket är som det varit tidigare under pandemin – rekommendationer om fysisk distansering, att stanna hemma vid sjukdom och riskgrupper kvarstår. Samtidigt finns nu större möjligheter till testning, både vid symptom och efter misstänkt smitta.

Efter en vår av mycket oro, ilska och förvirring började många svenskar under sommaren att slappna av. På turistorter syntes hemmasemesterfirare trängas på stränder, restauranger och i fjällen.

Ändå stannade smittspridningen av något och under de senaste veckorna har trenden av lägre dödstal och färre personer som vårdas inom intensivvården hållit i sig, även om smittan börjat öka bland unga vuxna.

Så länge sommarens utveckling håller i sig är det osannolikt att Sverige kommer att uppleva samma situation som i våras, menar statsepidemiolog Anders Tegnell.

Samtidigt finns det fortfarande många kunskapsluckor kring det nya coronaviruset. Otaliga studier har gjorts men ännu råder skilda meningar kring bland annat i vilken utsträckning barn bidrar till smittspridningen, om det är nödvändigt att bära munskydd eller inte, och hur länge en påvisad immunitet håller i sig.

Vad gäller inför hösten?

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, stanna hemma om du är sjuk, vara uppmärksam på covid-19-symtom, tvätta händerna ofta, inte röra vid ansiktet och undvika kontakt med riskgrupper står fast.

Fortsatt gäller även rekommendationerna om att jobba hemifrån om möjligt, särskilt för att undvika trängsel i kollektivtrafiken för dem som måste åka till sitt arbete. Även dessa personer uppmanas dock att välja andra färdmedel, eller undvika den värsta rusningstrafiken om möjligt.

– Får vi tecken på ökad trängsel och smitta får vi ta nya diskussioner om hur vi kan hålla smittan nere på låga nivåer. En smittspridning sker vad vi vet i hemmet i första hand, arbetet i andra hand. Procentuellt sett är det inte jättestor risk för en samhällsspridning i kollektivtrafiken, sade Tegnell vid en presskonferens i slutet av juli.

Tillströmningen av resenärer i kollektivtrafiken väntas öka när landets gymnasier och universitet öppnar i höst.
Foto: Alexander Mahmoud

En skillnad jämfört med före sommaren är att testkapaciteten har blivit avsevärt större i Sverige. I våras var det många som kände ovisshet kring huruvida deras förkylningssymtom berodde på covid-19 eller något annat. Nu har de allra flesta möjlighet att göra ett så kallad PCR-test och få besked om man har en pågående infektion, vilket Folkhälsomyndigheten också rekommenderar alla personer som har symtom som halsont och feber att göra.

Hur gör jag om jag vill testa mig för covid-19?

PCR-test finns tillgängligt kostnadsfritt för allmänheten i alla regioner, men hur testningen genomförs skiljer sig åt. Generellt krävs någon form av e-legitimation, främst bank-id, för att boka ett PCR-test. Den som saknar bank-id, eller som lever med skyddad identitet, uppmanas att ta kontakt med sin vårdcentral.

Flera regioner erbjuder egenprovtagning, det vill säga att man testar själv hemma. I vissa fall kan man få testet hemskickat, i andra fall får man hämta ut det på olika ombud, exempelvis ett apotek, som regionerna har listat. Viktigt är dock att det inte är den personen som själv beställt testet som hämtar ut det, utan att man skickar någon som är symtomfri. Testet ska sedan lämnas tillbaka till samma ombud som det hämtades ut hos.

Vissa regioner erbjuder testning på särskilda provtagningsplatser. Kravet är då att man kommer i bil, för att inte riskera att smitta vårdpersonal eller andra.

Kostnadsfria PCR-test gäller enbart personer som uppvisar symtom på covid-19. Den som vill ha ett friskhetsintyg, till exempel inför en resa, måste vända sig till privata aktörer.

Folkhälsomyndigheten uppmanar att man söker information på sin regions webbplats eller 1177.se för att ta reda på hur man ska gå tillväga. Samtidigt uppmanas fortfarande den som känner sig krasslig med förkylningssymtom att stanna hemma. Det gäller såväl vuxna som barn. Även i väntan på provsvar ska man stanna hemma och hålla avstånd till andra för att inte riskera att föra en eventuell smitta vidare.

När det gäller antikroppstester ser kapacitet och kostnaderna olika ut i landets regioner. I Stockholms län har man sedan i somras kunnat testa sig för antikroppar kostnadsfritt. Men i de flesta andra regioner som erbjuder antikroppstest får man betala runt 200 kronor, och kostnaden ingår inte i högkostnadsskyddet. En del regioner erbjuder enbart antikroppstester till personer om en läkare bedömt att det är medicinskt motiverat.

Vad gäller kring de olika testsvaren?

Om man testar positivt för covid-19 gäller lite olika förhållningsregler i olika regioner. För samtliga gäller dock att man ska stanna hemma från arbete, skola eller förskola. I vissa regioner kan läkare kräva att man kommer på återbesök.

Får man förkylningssymtom på nytt efter några veckor, och tidigare har testat negativt för covid-19, bör man göra ett nytt test. Har man däremot haft en påvisad infektion, antingen via ett PCR-test, eller ett antikroppstest, behöver man som regel inte testas igen om man insjuknar inom sex månader. Det finns inte heller några rekommendationer om att de som fått ett positivt svar på ett antikroppstest ska testa sig igen efter sex månader i dagsläget.

Än så länge vet man inte säkert hur länge påvisade antikroppar håller i sig, och syftet med antikroppstesterna är omdiskuterade. Flera personer har testat positivt för pågående infektion men inte för antikroppar. En av förklaringarna som Folkhälsomyndigheten har gett är att de som blev lindrigt sjuka i mars eller april hade tappat sina antikroppar i juni eller juli. Det kan också vara så att de inte utvecklade antikroppar alls, utan att viruset bekämpades med hjälp av andra delar av immunförsvaret. Det har även diskuterats om smittade utvecklat ett så kallat t-cellsvar mot viruset.

I dagsläget är den generella hållningen, åtminstone i Sverige, att den som har haft en infektion sannolikt har någon form av skydd, även utan påvisade antikroppar. Enligt Folkhälsomyndigheten har man hittills inte sett någon person som insjuknat två gånger i covid-19.

Däremot har flera personer vittnat om långvariga symtom, som återkommande feber under flera månader, trots att viruset bara finns kvar i näsa och svalg i högst två veckor. Experter har gett olika förklaringar till vad det kan bero på.

Personal visar hur ett covid-19-test tas i svalget med hjälp av en provtagningspinne i tältet utanför Skånes Universitetssjukhus i Lund.
Foto: Johan Nilsson/TT

Den som exponerats för infektionen, till exempel via en familjemedlem eller en kollega som testat positivt för covid-19, bör tänka på att man kan vara smittad och vara uppmärksam på tidiga och milda symtom under hela inkubationstiden, som är mellan två och fjorton dagar.

Barn som är helt symtomfria kan gå till förskola eller skola, däremot måste hämtning och lämning ske enligt de förhållningsregler som Folkhälsomyndigheten gett.

När kommer ett vaccin mot covid-19?

I hela världen pågår just nu febrilt arbetet med att ta fram ett vaccin mot covid-19. EU-kommissionen har precis kommit överens med bolaget Astra Zeneca om att köpa ett vaccin som – om det visar sig vara godkänt och effektivt – ska kunna börja distribueras i slutet av året, enligt Astra Zeneca. EU-kommissionen förhandlar även med flera andra bolag om att köpa in vaccin.

Folkhälsomyndigheten är dock tveksamma till läkemedelsbolagets tidsplan. Anders Tegnell tror snarare att ett vaccin kan vara på plats under första halvan av 2021.

Han har även uttryckt en osäkerhet kring ett vaccins verkan på riskgrupper.

– De har ju ett nedsatt immunsystem så det är svårt att få fram vaccin som skyddar dem väl, sade Tegnell tidigare i somras.

Vilka grupper som kommer att få ta del av vilket vaccin när de väl är på plats är inte bestämt ännu. Enligt Sveriges nationella vaccinsamordnare Richard Bergström är det upp till Folkhälsomyndigheten att avgöra vilka patientgrupper som ska erbjudas de olika vaccinen.

Fakta.Smittspridning av covid-19

Covid-19 smittar genom så kallas dropp- och kontaktsmittade, vilket innebär när en person nyser eller hostar till exempel. När dropparna har fallit ned på ytor eller föremål kan smittämnen föras vidare därifrån, oftast via händerna.

Tiden från det att du smittas till du blir sjuk varierar mellan två och fjorton dagar, det vanligaste är cirka fem dagar.

Enligt Folkhälsomyndigheten är du inte längre smittsam när det gått minst sju dagar sedan du insjuknade och du varit feberfri under två dygn. Om du provtagits fast du inte hade några symtom gäller sju dagar från provtagningsdagen. Utvecklar du symtom efter provtagningen gäller samma riktlinjer som ovan.

Om du efter denna tid har kvar symtom som rethosta och försämrat luft- och smaksinne bedöms du ändå inte vara smittsam.

Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom som lyder under smittskyddslagen. Det innebär att du för att förhindra att du smittar andra måste följa förhållningsregler under den smittsamma perioden.

Källa: Folkhälsomyndigheten.