Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Sverige

Så ska svenskarna vaccineras

Foto: Arne Dedert / Scanpix
Landsting för landsting - DN.se har hela listan.

Hur ska ert landsting klara av vaccineringen under hösten?


Anders Nystedt bt Smittskyddsläkare i Norrbottens läns landsting:
– Tanken är att alla ska erbjudas vaccinering. Det är förstås ett problem att organisera det och är ett enormt projekt. Vi vill vara förebredda och det absolut mesta ska göras på vårdcentralerna. Det är ett ganska tufft prioriteringsarbete som kommer att kosta personal och resurser. Jag tror att vi försöker göra det med den personal vi har i dag. Andra saker kommer få att skjutas till sidan, till exempel återbesök och årskontroller. Det här kommer att stjäla resurser från annat och bli en belastning för vårdcentralerna.

Lars Wesslén tf. smittskyddsläkare i Gävleborgs läns landsting:
– Vårt landsting ska erbjuda hela befolkningen vaccin när det kommer. Vi ska genomföra det på något sätt och organisera det väl. Det kan vara möjligt att ta hjälp av Röda korset. Gävleborg är ett stort län och alla kan inte komma till ett ställe, så vaccineringen kommer att ske på olika ställen i länet. Jag räknar med att vi ska få de resurser som krävs och tror att det finns personer som hjälper till i en sådan här situation.

Göran Rydqvist, biträdande landstingsdirektör i Jämtlands läns landsting:
– Vi börjar planteringen i slutet av månaden och har vårt första möte då. Det är lite folk på plats under sommaren, men vi har bokat ett tiotal möten under hösten. Vi vet inte, men har börjat fundera på lokaler. Det är inte ett orosmoment, men däremot kan man fundera på hur vi ska göra med den ordinarie verksamheten. Den kan bli lidande eftersom många ur personalen kommer gå åt till att vaccinera.

Johan Wiström, tf smittskyddsläkare i Västerbottens läns landsting:
– Vi förbereder oss på så många plan det går. Men hur det ska gå till på de enskilda vårdcentralerna är inte klart än. Vi har funderat på att engagera pensionerad sjukvårdspersonal, men det finns inga konkreta planer. Mycket av ansvaret kommer att falla på personalen, som är så illa tvungen att räcka till. Det kan hända att den ordinarie verksamheten blir lidande. Lokaler tror jag går att lösa, men när det gäller personal måste vi titta närmare på det.

Jan Smedjegård smittskyddsläkare Västmanlands landsting:
– Vi kommer naturligtvis att tillfråga nyligen pensionerade vårdpersonal, annan personal, skolhälsovårdens personal, personal på BVC och företagshälsovårdsmottagningar. I första hand planerar vi att ta emot folk inom befintliga lokaler och inte i idrottshallar.

Hans Boman smittskyddsläkaren i Västernorrlands läns landsting:
– Vi har en grupp som förberett det här. Det är primärvården som får ta den stora stöten. Vi har gjort vissa förberedelser men större delen av arbetet kommer att ske efter semesterledigheten. Vi vet inte när vaccinet kommer och hur mycket, men det är aktuellt att ta in extra personal och hyra lokaler. Det blir mycket kostsamt och egentligen finns det inga resurser för landstinget, så det handlar om att omprioritera. Den slutna vården kan behöva släppa till personal. Det känns lite bekymmersamt och kommer att bli en väldig anspänning för att genomföra detta.


Britt Christensson tf smittskyddsläkare i Uppsala läns landsting:
– Vi har inte riktigt börjat med planeringen. I slutet av augusti ska vi ha ett möte med primärvården och då ska vi planera hur vi ska gå vidare. Vi vet inte hur vi ska göra eller om personalen och lokalerna räcker till. Kanske behöver vi ha längre öppettider, det tar vi ställning till senare.

Anders Lindblom smittskyddsläkare i Dalarnas läns landsting:
– Huvudansvaret har vårdcentralerna och sen har vi nog tänkt att skolhälsovården ska vaccinera barn. Personalen inom sjukhuset ska vi vaccinera själva. Vi kommer inte att ta så mycket hjälp av privata vårdgivare. På vårdcentralerna kommer merparten av vaccinationerna att genomföras. Men sjukhem och sjukhus kommer också att vaccinera. Planeringen i dag är att personalen ska räckas till. Men vi har aldrig vaccinerat hela befolkningen i Sverige förut så det är klart att det blir en påfrestning för sjukvården och vi kommer säkert att möta på en del praktiska svårigheter. Vi får omfördela de resurser vi har och kanske ställa in icke akuta besök under en period. Men det är inte centrala beslut, utan får tas ute i verksamheten.


Anita Mohall, beredskapsöverläkare på Östergötlands läns landsting:
– Vi har inga detaljer, men en plan sen tidigare och arbetsgrupper som arbetar med detta. Vi har diskuterat att använda oss av idrottshallar, men tror det blir merarbete. Vi är väldigt skeptiska hur ska få till effektivitet. Jag tror att omställningen kommer kosta mycket arbete och då förlorar vi effektivitet. Beredskapen är ganska god, men det kommer att märkas i vården och samhället.

Carl-Johan Fraenkel tf smittskyddsläkare i Blekinge läns landsting:
– Planeringen är inte färdig. Vi har funderingar på att ha ett eller två vaccinationscenter, kanske i Karlskrona och Carlshamn. Förslagsvis i en idrottshall eller någon form av landstingslokal. Vi vet inte om vi har tillräcklig personal.

Arne Runehagen Smittskyddsläkare i Kronobergs läns landsting:
– Det är mycket logistik i detta, en stor del hamnar på vårdcentraler och vi kommer att behöva göra omprioriteringar av verksamheten för att få loss folk till detta. Prioriteringslistorna är inte klara, men det lutar åt att vi ska ge sjukvårdspersonalen och riskgrupper under 65 år först. Rutinmässiga återbesök kan vi behöva skjuta på och det kommer att bli mycket övertid, samt kvälls och helgöppet.

Olle Wik smittskyddsläkare i Värmlands läns landsting:
– Hur väl vi än planerar blir det nog ett stort inslag av improvisation, för det är så många osäkra faktorer. Smittskyddsenheterna ute i landet är inte riktigt dimensionerade och vi är inte riktigt rustade för så stor verksamhet. Vi har tänkt vi ska klara det men marginalerna är små. En av tankarna är att personalen ska vaccineras först, så att de inte blir sjuka. Det är främst sjuksköterskor som det är brist på.

Mats Erntell smittskyddsläkare i Hallands läns landsting:
– Vi planerar arbetet just nu. Det blir en kombination av särskilda vaccinationscentraler oxh närsjukvården. Vi ska förstärka på olika sätt, pensionärer, deltidsarbetande, och måste rekrytera extra personal.

Per-Erik Åbom smittskyddsläkare i Jönköpings läns landsting:
– Vi har inte gjort någon detaljplanering än, men vårdcentraler, samlingslokaler, kyrkor, idrottsanläggningar, skolor kan bli aktuella som lokaler. Personalen finns säkert men det kommer att bli ökad belastning och övertidsproblem. Jag tror inte det blir ett större problem att vaccinera de som vill vaccineras, men vi utgår från stort intresse.

Per Follin Bt smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen:
– Vi lutar nog åt att vi kommer att utnyttja primärvårdens vårdcentraler. Vi får göra en lokal omprioritering för att klara av det här uppdraget som kommer att bli enormt stort och skjuta upp vissa besök. Det är möjligt att vi kommer minska någon annan typ av verksamhet och det kommer vara ett generellt personalproblem. Det är en enorm utmaning för all vårdverksamhet. Vi har Scandinavium som ett alternativ för vaccinering, en plan B.

Bo Svenungsson bt smittskyddsläkare i Stockholms läns landsting:
– Vi har en pandemiplan på vår hemsida, men det är inte helt klart var vaccineringen ska ske. Vi har gjort förslag som vi skickat till landstingsledningen och kommer att följa nationella riktlinjer. Som det ser ut nu tror vi att det finns tillräckligt med personal, men helgar och kvällar kan säkert bli ett alternativ.

Hans Bertil Hansson smittskyddsläkare i Skåne läns landsting:
– Planeringen pågår och vi ska vaccinera en åldersgrupp per vecka. En prioriterad grupp är sjukvårdspersonalen, de som har risksjukdom, hjärt och lungsjuka, nyförlösta mammor, sen går vi uppåt i åldrarna. Primärvårdsmottagningarna kanske vaccinerar från 15-16 till 20-21 på kvällarna.

Carl-Gustaf Sundin smittskyddsläkare Sörmlands läns landsting:
– Primärvården får stå för den stora delen, men även skolhälsovården, barnhälsovården och företagshälsovården får ta sin del. Vi kommer få att dirigera om en del personal inom primärvården och en del återbesök kommer få skjutas på framtiden. Jag tror inte att lokalproblemet är det stora utan snarare personalproblemet.

Henrik Eliasson bt smittskyddsläkare i Örebros läns landsting:
– Planen är att vi ska genomföra detta på de vanliga instanserna; vårdcentralerna och läkargruppen. Men det kommer vara tio gånger mer patienter än vanligt. Det är viktigt att vi har folk som är vana vid att vaccinera och på central nivå har röda korset erbjudit sig hjälpa till.

Claes Söderström smittskyddsläkare i Kalmar läns landsting:
– De kommer att informeras via annonser i media, för vi kan inte kalla alla. Vi arbetar just nu med att få extra tillgång till personal, men det kommer i huvudsak ske inom befintlig verksamhet som primärvård, privata vårdgivare, företagshälsovård och skolan.
Vi utesluter inte inhyrd personal.
 

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.