Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-03-25 23:34

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/sakerhetspolisen-ryssland-ett-allt-storre-hot/

Sverige

Säkerhetspolisen: Ryssland ett allt större hot

57:10. Säpo: Hotbilden mot Sverige allt bredare – följ sändningen direkt.

Ryssland och Kina framstår som allt större hot mot Sverige, enligt Säpos årsrapport. Sårbarheten för samhällsviktig verksamhet ökar då infrastrukturen digitaliseras. Dessutom kvarstår terrorhotet från våldsbejakande islamister.

– Hoten mot Sverige är mer omfattande än någonsin, säger Säpochefen Klas Friberg.

Rätta artikel

På torsdagen presenterade Säkerhetspolisen sin årsrapport för 2018. Klas Friberg konstaterade inledningsvis att hoten är både ”bredare och ser annorlunda ut” än tidigare. 

Ryssland sticker ut:

– De vet att Sverige är sårbart och har kartlagt information som gör att de – i ett skede då de så bedömer lämpligt – kan påverka kritisk infrastruktur i Sverige, säger Friberg som nämner kommunikationer, digital trafik och kraftförsörjningen.

Samtidigt pågår som tidigare ryska krigsförberedelser mot Sverige?

– Det pågår, absolut, svarar Klas Friberg som understryker hur hotet breddats:

– De har en ökad förmåga att aktivt och dolt påverka. Påverkansoperationer, strategiska uppköp och elektroniska angrepp är några av de metoder som används, säger Klas Friberg.

Det är enligt Säpo ett växande hot att andra stater vill påverka Sverige för att nå sina egna säkerhetspolitiska mål. Ryssland, Kina och Iran pekas ut som exempel på stater som agerar i en ”gråzon”. I den försöker man också påverka svensk opinion, forskning och politisk debatt.

Den tekniska utvecklingen har samtidigt gjort att de elektroniska angreppen ökar mot samhällsviktig infrastruktur. Parallellt bedrivs traditionellt spionage av främmade makter som värvar personer, agenter, i Sverige. Metoderna blir allt grövre: 

– Andra staters aktörer är i dag redan aktiva i allt från mord och inhämtning av militära hemligheter till industrispionage, säger Daniel Stenling, Säpos enhetschef för kontraspionaget, men utan att gå in på konkreta detaljer.

Efter Ryssland är Kina det land som spionerar mest på Sverige, enligt Säpo. Kinas ambition är att gå från regional till global stormakt. Det gör att deras intressesfär vidgas: ”Kina är inpå knuten”, enligt Säpo.

– Alla statliga aktörer som har för avsikt att försvaga Sveriges handlingskraft genom att använda de verktyg som nämnts, kan räknas in. Här är Kina i högsta grad relevant, påpekar Daniel Stenling.

Sammantaget bedriver ett 15-tal länder underrättelseverksamhet i Sverige. I kombinationen med den ökade digitala sårbarheten är det illavarslande, påpekar Säpo och noterar att det fortfarande finns brister i säkerhetsskyddet hos myndigheter som inte är förstår vilka värden de har att skydda. Den nya säkerhetsskyddslag som börjar gälla de 1 april välkomnas särskilt av Säpo då den kommer att ställa höga krav på myndigheter och företag.

Situationen leder i sin tur till skriande brist på kompetens inom it- och teknikområdet:

– En av de viktigaste strategiska frågorna nu är att lyckas rekrytera rätt kompetens. Vi letar med ljus och lykta och i hård konkurrens med andra myndigheter och näringsliv, säger Klas Friberg.

Han beskriver att gapet mellan hot och säkerhet växer för var dag – vilket tar tid att åtgärda.

Säpo pekar också ut tre extremistmiljöer med mål att ändra samhällsordningen. Den våldsbejakande islamistiska miljön, vit-makt miljön och till vänster den autonoma miljön. Gemensamt är att de systematiskt använder våld, hot och trakasserier för att avskaffa eller påverka demokratin, enligt Säpo.

– Den ödesmättade retoriken kring klimathotet, djurhållningen och köttätande kan potentiellt påverka den autonoma miljön. Samtidigt ökar de främlingsfientliga och radikalnationalistiska strömningarna. Vi följer utvecklingen noga, säger Ahn-Za Hagström, senior analytiker på Säpo.