Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-09-18 18:21

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/sapo-brister-i-sakerheten-hos-svenska-kraftnat/

Sverige

Säpo: Brister i säkerheten hos Svenska kraftnät

Säpos utredning visar nu att fanns brister i säkerhetsskyddet hos Svenska kraftnät. Foto: Magnus Hallgren

Säkerhetspolisen slår nu fast att det fanns brister i säkerhetsskyddet hos Svenska kraftnät. Det framgår av Säpos utredning som inleddes i vintras efter DN:s granskning.

Svenska kraftnät har regeringens uppdrag att underhålla och utveckla stamnätet för den svenska elförsörjningen.

DN granskade myndigheten i vintras och avslöjade flera oegentligheter, bland annat brister i säkerhetsskyddsarbetet. Svenska kraftnät gav höga chefer tillgång till hemliga uppgifter och känsliga it-system utan att de var ordentligt säkerhetsprövade. Dessutom gav myndigheten utländska it-tekniker tillgång till system som styr drift och övervakning av stamnätet för el. Det skedde utan säkerhetsprövning enligt svensk lag.

I februari 2019 fick Svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh lämna sin tjänst. Samma månad inledde Säkerhetspolisen ett formellt tillsynsärende. Tillsynsrapporten är nu färdig. Den överlämnades i juli av Säpo på ett möte tillsammans med Svenska kraftnäts tillförordnade generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe.

Rapporten är belagd med sekretess med hänsyn till rikets säkerhet. Svenska kraftnät bekräftar dock för DN att Säkerhetspolisen har funnit flera brister i säkerhetsskyddet. Det framgår också av en nyhet som publicerats på Svenska kraftnäts intranät.

Säkerhetspolisens granskning fokuserade på hanteringen av två saker: säkerhetsprövning av personal och arbetet med säkerhetsskyddade upphandlingar. Inom båda områdena konstaterar Säkerhetspolisen brister.

– Att det finns brister i en verksamhet som är så oerhört samhällsviktig som vår är i sig allvarligt. Det är därför vi stärker vårt säkerhetsarbete. Det finns all anledning att arbeta intensivt med säkerhet framöver, säger Erik Nordman, säkerhetsskyddschef på Svenska kraftnät.

Exakt vilka brister som Säpo har funnit vill Erik Nordman av sekretesskäl inte gå in på. Men han säger att de är väl kända.

– Tillsynens resultat stämmer väl överens med den bild som vi själva har utifrån vår egen analys som vi har gjort. Vi har ett säkerhetsarbete som i många delar fungerar bra men vi har utvecklingsområden.

Efter tillsynen kräver Säkerhetspolisen nu att Svenska kraftnät ska genomföra en rad åtgärder. Ärendet är inte avslutat.

– Tillsynsärendet stängs, såvitt jag förstår, när Säkerhetspolisen har mottagit en skriftlig åtgärdsplan från vår sida.

Det handlar alltså om brister som de vill att ni ska rätta till?

– Säkerhetspolisen gör ett antal påpekanden där de ser att det finns utrymme för förbättringar. Vi kommer i vår åtgärdsplan redogöra för hur vi ska arbeta med områdena.

Är de brister som DN skrivit om sådana brister som även Säpo funnit?

– Jag kan inte gå in på i detalj vad de drar för slutsatser.

Energiminister Anders Ygeman (S) är det statsråd som har Svenska kraftnät i sin myndighetsportfölj. Några dagar före det att Ulla Sandborgh fick lämna sin tjänst kommenterade han säkerhetsbristerna som DN avslöjat så här:

– Det är uppenbart att man inte har följt regeringsbeslut som har fattats. Det är allvarligt, sade han i slutet av januari i år.

Anders Ygeman har genom sin pressekreterare Fredrik Persson avböjt att kommentera Säpos tillsynsrapport med hänvisning till att han ännu inte läst den i sin helhet. I ett sms skriver Fredrik Persson vidare att Regeringskansliet har fått muntlig information om resultatet av tillsynen.