Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Sverige

Sexköpslag får underkänt

Prostitution på gatan i Stockholm.
Prostitution på gatan i Stockholm. Foto: Caroline Tibell

En ny rapport underkänner den svenska sexköpslagen. RFSU som beställt studien anser att lagens positiva effekter är kraftigt överdrivna. ”Lagen har i stället lett till ökade osäkerhet för de prostituerade”, säger Kristina Ljungros, ordförande för RFSU.

Sedan den svenska sexköpslagen trädde i kraft 1999 har den varit före­mål för het och återkommande debatt. Lagen innebär i korthet att det är lagligt att sälja sex men förbjudet att köpa. Lysande, tycker många debattörer och pekar på siffror som visar att andelen sexköpare minskat sedan lagen trädde i kraft.

Men enligt en ny rapport från Malmö högskola är lagens positiva effekter mycket osäkra. Lagen kan i stället ha medfört en hel del negativa konsekvenser för de som säljer sex.

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, har beställt rapporten.

– Effekterna av lagen är överdrivna. Det saknas bevis för att efterfrågan ska ha minskat i den utsträckning som den statliga utvärderingen visar, säger RFSU:s ordförande Kristina Ljungros.

Rapporten, som är en översikt av tidigare studier på området, konstaterar visserligen att andelen som uppger att de köper sex minskat från 13,6 till 8 procent mellan 1996 och 2008. Men den sjunkande trenden är osäker enligt forskarna och RFSU.

– Det finns en stor risk att många inte svarar sanningsenligt efter att lagen infördes, eftersom de inte vill erkänna att de begått ett brott, säger Kristina Ljungros.

Forskaren Charlotta Holmström vid Malmö högskola har fått i uppdrag att sammanställa rapporten åt RFSU. Hon blev mest förvånad över att ingen undersökt hur personer som säljer sex säger att de påverkats av lagen. Hon säger också att när lagen sjösattes 1999 var det med den uttalade ambitionen att den skulle kombineras med sociala stödinsatser. Något som inte skett i tillräcklig utsträckning, enligt rapporten.

– Utan parallella och breda satsningar på stödinsatser tycks lagen få andra konsekvenser än vad som avsågs, säger Charlotta Holmström.

En av de konsekvenserna är enligt henne att stödet för att förbjuda även försäljningen av sex tycks ha ökat.

Det kan tolkas som att kriminaliseringen inneburit en attitydförändring där även de som säljer sex blir betraktade som kriminella.

I en av studierna som ingår i rapporten anger 52 procent att de anser att försäljningen av sexuella tjänster ska kriminaliseras, jämfört med 30 procent innan sexköpslagen infördes.

– Det är en attitydförändring som vi absolut inte vill se. Det här handlar om några av samhällets mest utsatta personer, säger RFSU:s Kristina Ljungros.

Rapporten presenterar också resultat från studier som visar att riskerna för de som säljer sex har ökat. Rädslan för att åka fast gör att sexköparna ringer efter sexsäljare i stället för att möta dem på en plats som sexsäljarna väljer, vilket gör att de då inte vet vem eller vilka de kommer att möta.

RFSU går inte så långt som att kräva att lagen rivs upp. Den nya rapporten ska vara underlag för ett kongressbeslut senare i år. Men ordförande Kristina Ljungros säger att rapporten visar på ett behov av att se över lagstiftningen.

– Jag förstår intentionen med den svenska lagen. Men om den inte fungerar måste man fundera över vilka alternativ som finns, säger hon.

Fakta.Sexköpslagen

Sexköpslagen innebär att det är olagligt att köpa sexuella tjänster, även om det inte är olagligt att sälja dem.

Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Sedan lagen trädde i kraft har den varit kraftigt debatterad.

Motsvarande lagstiftning är relativt ovanlig utomlands men finns i exempelvis i Norge. Svenska regeringen utreder nu även möjligheten att kriminalisera sexköp utomlands.

Antal anmälda sexköpsbrott:

1999: 94

2000: 92

2001: 86

2002: 110

2003: 300

2004: 156

2005: 460

2006: 163

2007: 189

2008: 187

2009: 352

2010: 1.277*

2011: 765

2012: 551

2013: 544

2014 (prel): 601

*En kopplerihärva i Jämtland leder till 430 anmälningar.

Sexköp bland unga

18.600 unga beräknas ha tagit emot ersättning för sex enligt Ungdomsstyrelsens senaste undersökning från 2012. Det är något lägre än 2009, då 1,7 procent, eller 20 000, uppgav att de sålt sex. Till de unga räknas 16–25 åringar

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.