Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-06-27 11:14

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/singlar-ska-fa-ratt-att-insemineras/

SVERIGE

Singlar ska få rätt att insemineras

Foto: Sang Tan/AP/TT

Ensamstående kvinnor ska inte längre tvingas resa utomlands för att skaffa barn på egen hand, enligt ett lagförslag som ger singelkvinnor rätt att genomgå insemination i Sverige.

TT Text

Regeringens utredare Eva Wendel Rosberg presenterade lagförslaget i dag:

– Det krävs en del lagändringar och det är det vi föreslår för att det ska bli möjligt, säger hon till TT.

I dag är det inte tillåtet för en ensamstående kvinna att få insemination, och många svenska kvinnor reser därför till andra länder för behandling. Förslaget som nu presenteras ska ge ensamstående kvinnor samma rätt till assisterad befruktning som gifta par och sambor.

I dag slår svensk rätt fast att ett barn har rätt till två föräldrar.

– Detta blir på sitt sätt ett avsteg från det. Sedan tror jag också att tiderna förändras, man ser annorlunda på assisterad befruktning i dag än för tio år sedan, säger Eva Wendel Rosberg.

Ensamstående föräldrar är på många sätt mer sårbara än par. Men förfarandet för att bedöma om en person är lämplig som förälder ska vara detsamma, enligt utredningen. En läkare prövar frågan och behandlingen får bara utföras om det kan antas att det blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållanden.

– Rör det sig om ett par kan man tänka att en brist hos den ena kan kompenseras av den andra. En ensamstående kvinna måste ha förmågan att ensam ta hand om barnet under uppväxten, så det är möjligt att man kommer att titta mer på hennes sociala skyddsnät och annat. Men det är inte meningen att det ska bli tuffare krav, säger Eva Wendel Rosberg.

Enligt utredningen kommer mellan 1.500 till 2.000 ensamstående kvinnor per år att söka sig till vården för assisterad befruktning om det nya regelverket blir verklighet.

Redan i dag råder det brist på donerad sperma på flera håll i landet.

Finns det en risk att tillgängligheten för personer som har fertilitetsproblem minskar när den här gruppen också får rätt till behandling?

– Det blir en prioriteringsfråga för landstingen, säger Eva Wendel Rosberg.

Riksdagen beslutade redan för två år sedan att regeringen skyndsamt skulle utreda frågan. Men det dröjde över ett år innan en utredare tillsattes.

Frågan om assisterad befruktning för ensamstående har splittrat regeringsalliansen eftersom Kristdemokraterna är emot.

– Det finns väldigt många synpunkter i alla partier kring detta. Därför är det bra att vi tar tid på oss att ta fram gediget underlag och också diskuterar igenom det och har en seriös remissomgång innan vi lägger förslag, säger justitieminister Beatrice Ask (M).

Utredningen föreslår att förändringarna ska börja gälla den 1 juli 2015.

– Det får vara målsättningen, säger Ask.

Kristdemokraterna motsätter sig förändringen. Partiet ville inte tillsätta utredningen och har inte gett upp hoppet om att kunna övertyga sina allianskollegor i regeringen om att ett förslag inte ska läggas fram.

- I alla andra sammanhang understryker vi fäders betydelse. Vi tycker att det skulle vara väldigt olyckligt att man definierar bort pappan helt och hållet under barnens uppväxt, säger KD-ledaren Göran Hägglund till DN.

Är det en kabinettsfråga?

- Vi uttrycker oss inte i de termerna, svarar Göran Hägglund.

Han hoppas att remissvaren ska leda till att de andra riksdagspartierna ändrar sig.

- Vi har inte gett upp, säger Hägglund.

Men är det inte bättre att kvinnor kan få befruktning i Sverige i stället för att behöva åka utomlands?

- Här tar lagstiftaren aktivt ställning att barn ska komma till utan att det finns en närvarande fader. Det tycker vi är fel, helt enkelt.

Antalet IVF-behandlingar inom den svenska sjukvården har ökat kraftigt på 20 år, från cirka 3.000 år 1991 till drygt 15.000 behandlingar 2011. 2011 föddes 3.850 levande barn med hjälp av befruktning utanför kroppen.