Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
169 kr/månad

Vakna med DN på helgen. Halva priset på papperstidningen i tre månader!

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-07-17 09:22

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/skarp-kritik-mot-kis-prorektor-men-ingen-oredlighet/

Sverige

Skarp kritik mot KI:s prorektor från expertgrupp. Upp till KI att fatta beslut

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Bildmanipulation, nonchalans och slarv men inte klarlagt att det handlar om forskningsfusk. Expertgruppen för oredlighet i forskning har lämnat sitt yttrande gällande forskningsfuskmisstanken mot KI:s prorektor. Men två av experterna är av en annan åsikt.

Förra året inkom en anmälan om oredlighet i forskning riktad mot KI:s prorektor. Det handlade om åtta vetenskapliga artiklar publicerade under åren 2002-2016 och ärendet överlämnades till Göteborgs universitet eftersom det ansågs olämpligt av KI att utreda frågan som berörde en av de egna anställda.

Oredlighetsrådet vid Göteborgs universitet bad om ett yttrande från Expertgruppen för oredlighet i forskning som tog hjälp av en dansk professor vid Köpenhamns universitet, Nils Billestrup. Han konstaterade att det förekom bildmanipulation i flera av de sammanlagt åtta artiklarna och att man i vissa fall inte kunde fastslå om manipulationen var medvetet gjord eller inte, men att det var mindre troligt att det skulle kunna förklaras som ett ”ärligt misstag”. I en av artiklarna ansåg Billestrup att det var mycket osannolikt att manipulationen skulle ha skett av misstag utan verkade vara medvetet gjord för att försköna data.

Expertgruppen håller i mångt och mycket i sitt yttrande till Göteborgs universitet med om Billestrups utlåtande men anser att det det inte går att avgöra om misstagen skett av misstag eller inte. Man påpekar också att de felaktiga bilderna åtminstone i ett fall inte har haft någon avgörande betydelse för konklusionen. Men man riktar samtidigt skarp kritik mot att slarv och inkorrekta beräkningar har förekommit men att uppsåtet inte kan klargöras. 

Expertgruppen är kritisk mot de invändningar/förklaringar som KI:s prorektor gett till det som skett. Prorektorn menar bland annat att en lag som ännu inte trätt i kraft ska gälla. Det är en lag som föreslås börja gälla först 2020 och som i så fall hade preskriberat artiklarna. Hen skyller också på en allmänt stressig situation vilket expertgruppen avfärdar som ett nonchalant förhållningssätt.

Två av Expertgruppens sju medlemmar (däribland gruppens ordförande) är av annan mening och anser att grov oaktsamhet skett och att det i tre av de anmälda artiklarna rör sig om forskningsfusk.

Det är nu upp till Göteborgs universitets ledning att komma med ett utlåtande i ärendet men det är KI som fattar beslut om det förekommit forskningsfusk eller inte.