Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2020-01-20 23:35

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/skolinspektionen-karl-johansskolan-bryter-mot-skollagen/

Sverige

Skolinspektionen: Karl Johansskolan bryter mot skollagen

Anna Beskow, ordförande i föräldranätverket och Olov Agné som sitter med i styrelsen var på onsdagen med och anordnade en protest mot Karl Johansskolan. Foto: Jonas Lindstedt

Eftersom de ordinarie lärarna varit frånvarande långa perioder fattade ledningen på Karl Johansskolan i Göteborg ett radikalt beslut: Alla elever i årskurs 6 får samma betyg i ett antal ämnen.

Enligt Madeleine Olofsson, utredare på Skolinspektionen, bryter beslutet mot skollagen.

– Betyg är myndighetsutövning så självklart har man rätt till korrekta betyg, säger hon.

Alla elever i årskurs 6 på Karl Johansskolan i Majorna i Göteborg fick efter höstterminen betyget E – det lägsta godkända betyget – i ett antal ämnen.

Den kollektiva betygssättningen motiveras från skolan med att de ordinarie lärarna i de aktuella ämnena varit frånvarande under stora delar av terminen, men enligt Skolinspektionen bryter beslutet mot skollagen.

– Elever som har fått undervisning ska få betyg och om det saknas underlag så ska skolan sätta betyget F, underkänt, säger Madeleine Olofsson, utredare på Skolinspektionens avdelning i Göteborg.

Reglerna gäller oavsett varför det saknas underlag för att sätta betyg i ett visst ämne och oavsett om det beror på eleven eller skolan att underlag saknas.

Betygen i årskurs 6 får ingen direkt betydelse för elevernas möjligheter att längre fram söka till gymnasiet. I antagningen till gymnasiet används de så kallade slutbetyg som eleverna får i årskurs 9, men Madeleine Olofsson ser ändå allvarligt på Karl Johansskolans agerande.

– Man ska få det betyg man förtjänar. Här kan det innebära att elever som förtjänar ett högre betyg inte får det och att elever som borde bli underkända ändå får godkänt, säger hon.

Bortsett från den uppenbara orättvisa som kan uppstå finns det även en risk för att elever som behöver hjälp för att klara ett godkänt betyg inte får ett tillräckligt stöd i skolan.

– Så ska inte betygssättning gå till. Betyget ska spegla elevens kunnande vid tillfället för betygssättandet. Det grundas på dokumentation kring elevens kunnande som ska sparas på ett sätt så att det kan lämnas över till en vikarie om en lärare plötsligt slutar av någon anledning. Det handlar om rättssäkerheten för eleven, säger Emelie Högberg, undervisningsråd på Skolverket.

Hon poängterar att den situation som har uppstått på Karl Johansskolan är svår att bedöma juridiskt. Rektor och lärare förväntas förebygga att sådana situationer uppstår genom att exempelvis föra en ändamålsenlig dokumentation över elevernas arbete.

– Det handlar inte bara om betyg utan också om uppföljning av elevernas kunnande, säger Emelie Högberg.

Skolinspektionen har sedan runt ett år ett pågående tillsynsärende på Karl Johansskolan. Tillsynen gäller tre områden – studiero, garanterad undervisningstid och systematiskt kvalitetsarbete – där det enligt Skolinspektionen finns brister.

Madeleine Olofsson vågar inte uttala sig om vilka eventuella åtgärder Skolinspektionen kommer att vidta på Karl Johansskolan, men säger att myndigheten kommer att föra en dialog med skolan angående betygen.

– Vi kommer att hantera den här frågan inom ramen för den pågående tillsynen, säger hon.

I ett beslut från Skolinspektionen daterat den 19 juni i fjol riktas kritik mot såväl Karl Johansskolan som mot Göteborgs kommun, som är huvudman för skolan.

”Skolinspektionen konstaterar att Göteborgs kommun inte uppfyller författningskraven avseende att: Rektorn följer upp skolenhetens resultat, trygghet och studiero. Uppföljningen genomförs i relation till de nationella målen och dokumenteras”, står det bland annat i beslutet.

Där konstateras dock att ingen kritik kan riktas mot Karl Johansskolan vad gäller bedömning och betygssättning av elevernas arbete.

Enligt Emelie Högberg kan både kommunen och rektorn hållas ansvariga för den uppkomna situationen.

– Rektorn har ansvar för att betyg sätts enligt lagar och regler, men huvudmannen – i det här fallet kommunen – har det yttersta ansvaret för att skolan följer lagar och regler.

DN har vid upprepade tillfällen sökt rektorn för Karl Johansskolan. 

Läs också: Föräldrar samlades i protest