Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Sverige

Studiemedel går till saudisk mission i Sverige

Islamiska universitetet i Medina grundades 1961. Många salafistiska förkunnare har fått sin utbildning vid IUM. En av dem är Hadi al-Madkhali, som ses som obrottsligt lojal mot den saudiska kungafamiljen. al-Madkhali är en viktig ledstjärna för många svenska studenter som läst i Medina.
Islamiska universitetet i Medina grundades 1961. Många salafistiska förkunnare har fått sin utbildning vid IUM. En av dem är Hadi al-Madkhali, som ses som obrottsligt lojal mot den saudiska kungafamiljen. al-Madkhali är en viktig ledstjärna för många svenska studenter som läst i Medina. Other: Imam Khairul Annas/Wikimedia Commons

Svenska skattebetalare har via CSN finansierat 71 svenskars utbildning vid det ultrakonservativa Medinauniversitetet i Saudiarabien. Endast män får läsa i Medina. Icke-muslimer är bannlysta. Universitetets uttalade syfte är att sprida den saudiska varianten av islam över världen.

DN:s Niklas Orrenius kan avslöja att 2,5 miljoner kronor har betalats ut de senaste fem åren till de svenska studenterna, som sedan återvänder till Sverige som religiösa missionärer.

Saudiarabien är en av världens mest brutala diktaturer. All makt är samlad under kungahuset Saud, som hyllar den stränga wahhabitiska islamiska läran. Strikt könssegregering råder. Kvinnor får inte köra bil.

Kritik av islam och makthavarna är förbjuden, liksom politiska partier. I enlighet med landets religiösa sharialagar straffas människor med piskning och stympning. Dödsdömda män halshuggs, kvinnor arkebuseras.

Saudiarabien är också ett av världens rikaste länder, med ambition att vara en maktspelare långt utanför landets gränser. Inte minst vill man sprida landets strikta variant av islam över världen – även i Sverige.

En viktig institution för missionsarbetet är Islamiska universitetet i Medina, som grundades av det saudiska kungahuset år 1961. Till skillnad från andra universitet i Saudiarabien, som exempelvis utbildar ingenjörer och läkare, handlar undervisningen i Medina nästan uteslutande om en sak: islam.

”Universitetets huvudmål är att sprida islams budskap över världen”, skriver den saudiska staten på sin Washingtonambassads webbplats.

Studenterna i Medina studerar Koranen och andra muslimska skrifter. Exempel på ämnen är sharia, islamisk rätt, och fiqh, rättsläran som handlar om hur sharia ska tillämpas. Ett annat ämne vid Medina-universitetet är tawhid, ett islamiskt begrepp som handlar om vikten av monoteism, tron på en odelbar gud.

Foto: Lisa Mattisson– Medinauniversitetet är inte ett vetenskapligt lärosäte i vanlig mening. Det är en skola som utbildar missionärer, säger Mohammad Fazlhashemi (bilden), professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet.

Enligt Mohammad Fazlhashemi är utbildningen som studenterna får i Medina ”marinerad i wahhabitiskt, intolerant och sekteristiskt tänkande”.

För att få studera på universitetet i Medina måste man vara muslim. Icke-muslimer är förbjudna att ens sätta sin fot i staden Medina, där profeten Muhammed ligger begravd. Marken anses helig, och endast muslimer har rätt att beträda den.

Ett annat krav för att få läsa i Medina: man måste vara man. Kvinnliga studenter är inte välkomna.

Universitetet uppmuntrar särskilt utländska unga män upp till 25 år att komma till Medina. Vid sidan av de religiösa kurserna erbjuds de utbildningar i arabiska. Genom generösa stipendier får studenterna resor, uppehälle, boende och kurskostnader betalda av den saudiska staten.

Nu kan DN avslöja att även svenska staten, via Centrala studiestödsnämnden (CSN), stöder Saudiarabiens missionsverksamhet genom att ge ekonomiska bidrag för studier vid Medinauniversitetet. De senaste fem åren har CSN betalat ut över 2,5 miljoner kronor till svenska studenter i Medina.

Under 2000-talet har totalt 71 studenter fått CSN-bidrag för att läsa vid Islamiska Universitetet i Medina, enligt statistik som CSN tagit fram åt DN.

CSN kan inte säga nej. Antidemokratiska värderingar påverkar inte besluten.

Under det senaste läsåret, 2016-2017, fick 20 svenskar CSN-bidrag för att läsa vid universitetet i Medina. Totalt betalades under läsåret 454.282 kronor ut till de svenska Medinastudenterna.

År 2007 beslutade Högskoleverket att Islamiska universitetet i Medina håller ”godtagbar standard”. Så lyder begreppet i studiestödsförordningen, den lagstiftning som reglerar vilka utbildningar som ger rätt till studiemedel. Det saudiska lärosätet har sedan dess av svenska myndigheter bedömts hålla ”godtagbar standard”.

Men hur kan svenska myndigheter bedöma om Medinauniversitetet håller godtagbar standard, när tjänstemän inte ens får besöka Medina (såvida de inte är muslimer)?

Foto: Eva DalinSedan Högskoleverket lagts ned är det Universitets- och högskolerådet (UHR) som gör bedömningarna. Lars Petersson, chef för UHR:s avdelning för bedömning av utländsk utbildning, förklarar att Sverige inte har möjlighet att åka världen runt och undersöka huruvida lärosäten håller den standard som krävs för att berättiga till CSN-bidrag. I stället litar man i praktiken ofta på utländska staters egen bedömning av sina universitet och högskolor, förklarar Lars Petersson (bilden).

– Om lärosätet är statligt erkänt i utbildningslandet, så bedöms det i allmänhet hålla godtagbar standard.

UHR utgår i sina bedömningar bland annat från FN-organet Unescos internationella databas WHED, World Higher Education Database, där högre utbildningar listas. Det är medlemsländernas egna myndigheter som bestämmer vilka lärosäten i landet som ska anmälas till WHED.

Så om Saudiarabien säger att Medinas islamiska universitet har godkända utbildningar, då godkänner Sverige dem också?

– I princip är det så. Det är så regelverket och internationell praxis för erkännande ser ut, säger Lars Petersson.

Och om ett lärosäte en gång har blivit godkänt av UHR – gäller det beslutet framöver utan att någon ny prövning görs?

– Våra beslut är inte tidsbundna. Men vi kan ju ta nya beslut. Det beror på om CSN skickar över ärenden till oss för bedömning.

Senaste gången det skedde med Medinauniversitetet var år 2015. Det ärendet gällde en student som ville ha bidrag till studier i arabiska, vilket både UHR och CSN godkände.

De flesta av CSN:s beviljade beslut om Medinauniversitetet gäller dock inte språkstudier, utan religiösa utbildningar. 61 av 71 studenter som fått CSN-bidrag har fått sina pengar för att studera religion.

Någon specifik prövning om huruvida de religiösa utbildningarna i Medina håller ”godtagbar standard” har dock inte gjorts.

– Nej. Om en utbildning blivit godkänd, och lärosätet finns listat i WHED, så antas samtliga utbildningar på det aktuella universitetet hålla godtagbar standard, säger Henrik Strömberg Croné på CSN:s rättsavdelning.

En svensk imam som DN talar med anser att CSN genom studiebidragen aktivt hjälper Saudiarabien och dess stränga variant av islam att stärka sin position i den svenska muslimska världen.

Foto:  Imam Khairul Annas/Wikimedia
Det är mestadels utlänningar som studerar vid universitetet med tanken att de ska återvända till sina hemländer som missionärer för den saudiska versionen av islam. Foto: Imam Khairul Annas/Wikimedia

Imamen berättar att han stött på flera unga muslimska svenskar som vill studera vid universitetet i Medina. De generösa saudiska villkoren och möjligheten att få bo i den heliga och historiska staden Medina lockar. Att det dessutom går att få CSN-pengar för studierna blir en extra morot.

– Jag försöker alltid få dem att tänka om, och i stället åka någon annanstans om de vill fördjupa sina kunskaper i islam. Det är en skadlig tolkning av islam som lärs ut vid Medinauniversitetet, säger imamen.

En av de svenska predikanter som studerat i Medina är Stockholmsförkunnaren Abdul-Wadud Frank, som tillhör kretsen kring den missionerande webbplatsen islam.nu. DN berättade nyligen om Abdul-Wadud Frank, i ett reportage om hur svenska shiamuslimer drabbas av hat från radikala sunnimuslimer.

Efter studier i Medina höll Abdul-Wadud Frank en föreläsning på svenska som var en enda lång giftig attack mot shiamuslimer: ”Sanningen om Shia”.

I föreläsningen, som spridits via webbplatsen islam.nu samt på Youtube, gör Abdul-Wadud Frank klart att han inte ser shiamuslimer som muslimer. Han kallar dem i stället för det nedsättande ordet ”rafidah”. Som ofta i anti-shiaretorik är hatet sammanvävt med antisemitism.

– Grunden för rafidah kommer från judarna, säger Abdul-Wadud Frank i föreläsningen.

Shiitisk islam är enligt Abdul–Wadud Frank skapad av ”en jude som försökte korrumpera islam från insidan”, och citerar sunnimuslimska författare som hånar shiamuslimer:

– ”Jag har aldrig sett någon smutsigare smuts och ingen som är dummare än rafidah.”

– ”Man ska inte hälsa på dem. Man ska inte gifta sig med dem. Man ska inte äta deras kött.”

När DN för några veckor sedan frågade Abdul-Wadud Frank om hans anti-shia-föreläsning sa han att han ”fortfarande står för den”. Han berättade han den hölls ”för att klargöra för folk vad som är rätt och fel”.

Abdul-Wadud Franks anti-shia-retorik är typisk för den wahhabitiska variant av islam som lärs ut vid Medinauniversitetet, enligt den svenske imam som försöker övertyga unga att inte studera i Medina.

– De är en sekt. Det enda de pratar om är hur dåliga alla andra delar av islam är.

Imamen, som av rädsla för trakasserier vill vara anonym, tycker att det är obegripligt att svenska staten genom CSN stödjer studier vid Medinauniversitet.

– Det stärker destruktiva krafter i det svenska samhället och skapar splittring.

Folk som pluggar där kommer hem och sprider sedan den här giftiga sekterismen. De har lärt sig saker som att shiiter är värre än smuts. Det är dåligt för integrationen och det är dåligt för Sverige. 

Imamen får medhåll av Uppsalaprofessorn Mohammad Fazlhashemi. De svenska studenterna som kommer hem efter sina studier i Medina blir enligt honom i praktiken en sorts missionärer för intolerans.

– Folk som pluggar där kommer hem och sprider sedan den här giftiga sekterismen. De har lärt sig saker som att shiiter är värre än smuts. Det är dåligt för integrationen och det är dåligt för Sverige, säger Mohammad Fazlhashemi.

Han uppmanar CSN och andra svenska myndigheter att sluta ge stöd till studier vid Medinauniversitetet och andra konfessionella lärosäten i utlandet.

– De uppfyller inte vetenskapliga kriterier. Det är svårt att förstå hur CSN kan gå in och stödja utbildningar som aldrig hade godkänts i Sverige, säger Mohammad Fazlhashemi.

Förkunnare som utbildats vid Medinauniversitetet föreläser ofta i svenska moskéer, exempelvis i Jönköping, Borås, Norrköping, Örebro, Karlstad och Uppsala. Abdul-Wadud Frank blev känd 2012, när han i Uppsala moské inför SVT:s Uppdrag Gransknings dolda kamera gav råd åt en kvinna som sa sig ha blivit misshandlad av sin man:

– Du ska inte ringa polisen!

Abdul-Wadud Frank uppmanade i stället kvinnan att be sin man om ursäkt.

En annan känd Stockholmspredikant med examen från Islamiska universitetet i Medina är Ramsis ”Moosa” Assal, som studerat nio år i Medina. Han predikar ofta i Tensta och i andra svenska moskéer, och driver webbplatsen islam.nu tillsammans med Abdul-Wadud Frank och andra predikanter som utbildats i Medina.

”Moosa” Assal är väldigt aktiv i sociala medier – bland annat på sitt instagramkonto ”Medinastudenten”. Hans filmklipp där han fördömer IS-terror, stenkastning i förorten och brottslighet är populära, även bland icke-muslimer.

DN har varit i kontakt med ”Moosa” Assal och bett att få intervjua honom om hans år i Medina, men han har avböjt.

Att likt Moosa Assal fördöma IS och al-Qaidas terrorism är i linje med det som lärs ut vid Medinauniversitetet. När Saudiarabien och USA under åren efter 11 september-attackerna 2001 stärkte sin allians inom ramen för USA:s krig mot terrorism, så arrangerade Islamiska universitetet i Medina flera antiterrorkonferenser.

Forskaren Mike Farquhar vid London School of Economics visar i en vetenskaplig artikel (The Islamic University of Medina since 1961: The Politics of Religious Mission and the Making of a Modern Salafi Pedagogy) hur Medinauniversitetet används politiskt av den saudiska kungafamiljen. När det ligger i Saudiarabiens intresse att ta avstånd från IS-terror, så kan Medinauniversitetet ordna seminarier med teman som bekämpandet av terrorism.

I Uppsalaprofessorn Mohammad Fazlhashemis öron klingar Saudiarabiens och Medinauniversitetets avståndstagande från IS falskt.

– Det problematiska är wahhabismens vi-och-dem-tänkande, som är grunden för deras intoleranta världsbild. De stämplar olika grupper av muslimer, både sunniter och shiiter, som avfällingar, förnekare och otrogna. Det är samma perspektiv som tillämpas av IS, säger Mohammad Fazlhashemi.

Foto: Jessica Gow/TT

Det senaste läsåret har 20 svenska studenter fått bidrag från CSN för studier vid Islamiska universitetet i Medina. Eftersom islam förbjuder ränta så tar de i allmänhet inga studielån.

Däremot får de CSN-bidrag för utlandsstudier enligt ett schablonbelopp som för närvarande ligger på 712 kronor i veckan. Med 36 veckors studier på ett år blir det drygt 25.000 kronor per student. Flera studenter i Medina har sina fruar och barn med sig, och får då tilläggsbidrag: 147 kronor per vecka för en student med ett barn, 241 kronor per vecka om man har två barn.

Henrik Strömberg Croné på CSN:s rättsavdelning säger att han ”förstår problemet” med att hans myndighet ger bidrag till studier vid ett saudiskt universitet som genomsyras av antidemokratiska värderingar.

– Samtidigt finns det i regelverket inga begränsningar för det här. Vi ger exempelvis även studiemedel för studier vid godkända kristna konfessionella universitet i USA, där man måste vara kristen för att läsa, säger han.

Medinauniversitetet diskriminerar kvinnor. Icke-muslimer får inte ens vistas i Medina. Spelar det någon roll för era beslut?

– Nej. Det finns inte den typen av begränsningar i den lagstiftning som vi har att gå efter, säger Henrik Strömberg Croné.

DN har mailat till Islamiska universitetet i Medina och bett om en kommentar, utan att få svar.

Läs mer: Upprörd minister agerar efter DN:s avslöjande om CSN-pengar till saudisk mission

Foton i text: Lisa Mattisson, Eva Dalin och TT

Fakta.Saudiarabien

Saudiarabien omfattar 2.149.690 kvadratkilometer (närmare fem gånger Sveriges yta) och har drygt 28 miljoner invånare, varav 45 procent är yngre än 25 år. Cirka tio miljoner av invånarna är utländska medborgare.

Omkring 85 procent av saudierna är sunnimuslimer och 15 procent shiamuslimer.

Landet har världens största oljetillgångar och är världens näst största vapenköpare (efter Indien).

Saudiarabien är en absolut monarki och styrs sedan 2015 av den nu 81-årige kung Salman bin Abdul Aziz al Saud.

Källa: DN

Islamiska universitetet i Medina

Islamiska universitetet i Medina (IUM) grundades 1961 av den saudiska staten som ett uttalat religiöst missionärsprojekt. Sedan starten har IUM erbjudit fullt bekostade heltidsstudier till mestadels utlänningar, med tanken att de ska återvända till sina hemländer som missionärer för den saudiska varianten av islam. Missionärernas uppdrag efter studierna i Medina är att predika både för icke-muslimer och för muslimska grupper världen över som anses vara vilseförda och som lämnat den ”rätta läran”.

All undervisning är på arabiska. Många utländska studenter börjar med en tvåårig utbildning i arabiska, så att de sedan kan följa med i den religiösa undervisningen. Många salafistiska förkunnare världen över har fått sin utbildning vid IUM. En av dem är Hadi al-Madkhali, som ses som obrottsligt lojal mot den saudiska kungafamiljen. al-Madkhali en viktig ledstjärna för många svenska studenter som läst i Medina.

Bland de mer kontroversiella förkunnarna som läst i Medina finns Bilal Philips, en kanadensisk predikant som försvarat självmordsbombare och som förklarat att våldtäkt aldrig kan äga rum i äktenskapet. Han har förbjudits inresa till Tyskland, Storbritannien, Kenya, Danmark och Australien på grund av sina extremistiska åsikter och för påstådda kopplingar till terrorism.

Källa: Mike Farquhar: ”The Islamic University of Medina since 1961: The Politics of Religious Mission and the Making of a Modern Salafi Pedagogy”, 2015, Edinburgh University Press

Wahhabism/salafism

Wahhabism är en tolkning av sunniislam som fått sitt namn av Muhammad ibn Abd al-Wahhab, en muslimsk förkunnare som levde i det nuvarande Saudiarabien på 1700-talet.

al-Wahhab är en av anfäderna till kungahuset Saud som nu styr Saudiarabien, och wahhabismen är i praktiken Saudiarabiens statsreligion. Wahhabismen står för en sträng tolkning av islam som förkastar alla andra tolkningar – i synnerhet shiaislam.

Wahhabiter kallar sig ibland hellre för salafister, ett ord som går tillbaka till det arabiska ordet ”salaf”, som betyder förfader. Salafister vill efterlikna profeten Muhammed och de generationer som levde efter honom, på 600-talet. De bär ofta skägg utan mustasch samt korta byxor, eftersom de anser att profeten påbjudit detta.

Tankegodset går tillbaka till 1300-talsteologen Ibn Taymiyya – vars skrifter är viktiga i utbildningen vid Islamiska universitetet i Medina. Ibn Taymiyya menade att islam hade besudlats av influenser från grekisk och persisk filosofi och rationell vetenskap.

Vägen till den här ”ur-islam” handlar om lydnad och bokstavstro, och att aldrig acceptera det som man ser som avvikelser från islam.

Källa: Nationalencyklopedin samt Uppsala universitet

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.