Hoppa till innehållet

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2020-06-03 16:09

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/styrdokumenten-visar-syrgas-ges-inte-pa-svenska-aldreboenden/

Sverige

Styrdokumenten visar: Syrgas ges inte på svenska äldreboenden

I Sverige ska äldre i första hand ges morfin vid andnöd, enligt flera regioners riktlinjer som DN gått igenom.

I Norge ser det annorlunda ut – där har äldreboenden utrustats med syrgas under pandemin. 

– Vi är måna om att allvarligt sjuka patienter på sjukhemmen ska få god behandling, säger Ole Bö på norska Helsediretoratet.

Norge har i samband med pandemin gett alla äldreboenden i uppdrag att öka sin kapacitet att kunna ge de äldre syrgas.

I ett mejl till DN beskriver Ole Bö, senior rådgivare på norska Helsodirektoratet, att frågan blivit aktuell då många äldre drabbats av så kallad ”tyst hypoxi” vid covid-19 – mycket låg syresättning trots att symtomen inte märks. 

”Vi är måna om att allvarligt sjuka patienter på sjukhemmen ska få god behandling. Ibland kan de innebära att patienten läggs in på sjukhus i respirator, men i andra fall klarar inte den äldre en sådan ansträngning, och då kan det vara mer lämpligt och värdigt med syrgas och lindrande behandling på sjukhemmet”. 

I svenska regioners styrdokument som DN gått igenom, är direktiven annorlunda. Flera uppger explicit att ingen syrgas ska ges vid covid-19 på äldreboenden. För syrgasbehandling måste äldre föras till geriatrisk klinik eller till akutsjukhus. 

DN har beskrivit hur anhöriga vittnar om att äldre inte fått behandling mot covid-19, utan istället palliativ vård, utan att läkare informerat om detta.

Enligt ett regionbeslut i Region Norrbotten är syrgasbehandling en viktig del i behandlingen av covidpatienter. Men:

”Ingen syrgasbehandling ska ges i hemmet eller på särskilt boende med anledning av covid-19. Om indikation för syrgasbehandling föreligger ska patienten vårdas på sjukhus”, slår dokumentet fast. 

Om syrgas inte ordineras ska lufthunger behandlas enligt palliativa rutiner – med opiodläkemedel. 

Regionen har nyligen anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, av en anhörig till en person på äldreboende i Bodens kommun, som menar att regionen nekar covidsjuka på äldreboenden såväl syrgas som sjukhusvård. 

Det stämmer inte, enligt regionens chefläkare Pia Näsvall: 

– Boendet eller adressen får absolut inte avgöra vem som får syrgas, men vi har gjort bedömningen att om man behöver syrgas, då är man så sjuk att man är i behov av sjukhusvård. 

Västra Götalandsregionen hänvisar till Socialstyrelsens behandlingsråd, där syrgas anges som en möjlig behandling vid hypoxi, syrebrist i blodet. Men: 

”Särskilda boenden är i Västra Götaland liksom i många andra regioner i regel inte utrustade med syrgas. Vid dyspné (andnöd, reds anm) rekommenderas därför i första hand läkemedelsbehandling före syrgas”. 

I Gävleborg har frågan om syrgas uppmärksammats efter att en sjuksköterska och lokalpolitiker för Sverigedemokraterna slagit larm om att syrgas inte ges på särskilt boende. 

”Syrgasbehandling vid palliativ eller kurativ vård i hemmet samt på Säbo är inte aktuellt vid covid-19”, säger regionens riktlinjer som sätter läkemedel som förstahandsalternativ vid palliativ vård. 

Enligt riktlinjerna kan det för vissa äldre vara aktuellt med sjukhusvård inklusive syrgas – men det är osannolikt att patienten kan dra nytta av syrgasbehandling vid hög biologisk ålder, särskilt i kombination med andra sjukdomar.

John Mälstam, chefläkare i Region Gävleborg, beskriver att han veckovis har möte med regionala chefsöverläkare. 

– För två veckor sedan var vi alla överens om att syrgas på särskilda boenden inte var aktuellt. 

Att bara sätta ut syrgas här och var och skruva på en kran vore en medicinsk säkerhetsrisk, påpekar Mälstam som understryker att syrgas är ett läkemedel som kräver medicinsk kompetens: 

– Det vi har sagt, som det blivit så mycket reaktioner på, är att man måste särskilja patienter i palliativ vård och en patient som ska ha akut behandling. Är man satt på palliativ vård som är vård i livets slutskede är det viktigt med överenskommelse mellan vårdgivare och patient eller anhöriga. Det stämmer inte att alla på särskilt boende förvägras syrgas. 

Av riktlinjen för Region Stockholm framgår att syrgas inte kommer att ges på särskilt boende - syrgas gäller inte generellt vid palliativ vård, utan att öppna fönster, lägesförflyttningar och morfin. Äldre som inte bedöms vara döende utan ha behov av syrgas ska flyttas till en högre vårdnivå, till geriatrisk klinik eller akutsjukhus. 

”I dessa fall ska man överväga akut remittering till sjukhus, då Säbo saknar erfarenhet och resurser att kunna erbjuda god syrgasbehandling till denna grupp”. 

– Syrgas finns normalt inte på äldreboenden i Stockholm, säger 

Fredrik Sandlund, verksamhetschef för Palliativt centrum i Region Stockholm som ingår i den lokala krisledningen för närsjukvården under pandemin. 

Är det på grund av bristande erfarenhet och resurser som man inte kan erbjuda syrgas snarare än behovet? 

– Det är ju de facto så. Eftersom man inte har syrgas till vardags så har man inte heller kunskap om syrgasbehandling inom äldrevården i Stockholms län. I början av pandemin var det fokus på att det fanns skyddsutrustning och att man arbetade enligt basala hygienrutiner. 

Sandlund pekar på att det inte bara handlar om att ha syrgasen på plats, utan om att kunna hantera den på rätt sätt, med till exempel kontroll av syremättnad dygnet runt, vilket kräver vana och kompetens. 

– Den nivån av kunskap dygnet runt är ganska svår att uppnå på de särskilda boendena. 

Grundprincipen är samtidigt att vården, i så stor utsträckning som möjligt ska ske på det särskilda boendet. De äldre ska inte behöva skickas till akutsjukhus under pandemin, både för att minska trycket på akutsjukhusen och minimera smittrisken. 

Mobila sjukvårdsteam – ASIH, avancerad sjukvård i hemmet – kan i enskilda fall komma till äldreboendet och ge syrgas på plats. 

– Det har förekommit men inte i jättemånga fall. 

Samtidigt hänvisar Sandlund till evidens för att opioider ger bästa effekt för att lindra andnöd vid palliativ vård. 

DN beskrev 2006 hur syrgas av ekonomiska skäl plockades bort från Stockholms äldreboenden. 

– Det är skamligt, sade Wilhelmina Hoffman, dåvarande överläkare på Stockholms sjukhem, som anser att syrgas kan ge lindring i livets slutskede. 

Syrgasen försvann successivt i och med ädelreformen på 90-talet, då ansvar för vård på äldreboenden övergick från landsting till kommuner, skriver Sofi Thunvik, kommunikatör på äldreförvaltningen i Stockholms stad, i ett mejl: 

”Genom åren har man slutat att förvara syrgas på äldreboendena”. 

När Stockholms sjukvård rustades för en anstormning av covid-sjuka byggdes på kort tid ett fältsjukhus i Älvsjö. Syrgas lyftes särskilt fram som en tillgång. Sjukhuset står nu oanvänt. Hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson:

– Det är jättebra för det ger en reservkapacitet om akutsjukhusen eller geriatriken skulle få ont om syrgas. Så är det inte nu, säger han. 

Enligt Eriksson har sjukvården organiserats till fördel för de sköraste patienterna under pandemin, med utökade uppdrag till bland annat ASIH och läkarbilar. 

– De äldre får tillgång till den mest kvalificerade vården - i hemmet till och med. Vi prioriterar de här patienterna. De ska inte behöva sitta på en akutmottagning i 12-15 timmar. Om man behöver syrgas, så finns det kapacitet på akutsjukhus eller i geriatriken. 

Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen, säger att syrgas ska användas kurativt om det bedöms ha ett värde för patienten. 

– Om det inte finns på äldreboende får man flyttas till sjukhus.

När det gäller syrgas i palliativt syfte är expertisen delad i två  läger. 

– Det finns en medicinsk kontrovers om nyttan av syrgas i palliativt syfte. Vissa anser att syrgas har en roll, andra att det inte tillför något i det läget, säger Thomas Lindén och fortsätter: 

– Vi har gett ut ett dokument om vägledning kring symptomlindring i palliativ vård och där tar vi upp syrgasbehandling. Vi tar inte ställning. Det finns två principer helt enkelt. 

Är det något ni ser över på? 

– Det är nog inte så lätt att hitta evidens här. Man kan ge en god palliativ vård med eller utan syrgas. 

Ingmar Skoog är professor och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa i Göteborg:

– Om någon har behov av syrgas, så ska de ju få det. Det får inte bli så att bara för att man bor på ett äldreboende så kan man inte få syrgas. Det är emot alla etiska riktlinjer. Det viktigaste är att det görs en individuell bedömning.

I Norge har man sett till att få syrgas på plats på äldreboenden. Vad säger du om det? 

– Går det i Norge, så borde det gå i Sverige. Annars får man säga att vi inte har råd att ge människor på äldreboende syrgas och inte hitta på andra orsaker.

Läs mer:

Covidsjuka Jan, 81, fick palliativ vård – blev frisk när familjen satte stopp

Geriatrikprofessor: Det här är aktiv dödshjälp