Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Sverige

Sverige öppnar famnen för utökat USA-samarbete

USA:s vice försvarsminister Robert Work (till vänster) på besök i Sverige. Till höger svenska överbefälhavaren Micael Bydén.
USA:s vice försvarsminister Robert Work (till vänster) på besök i Sverige. Till höger svenska överbefälhavaren Micael Bydén. Foto: Magnus Hallgren

USA vill se Sverige som ledande nation i Östersjöområdet inför ett hotfullt Ryssland. Det säger USA:s vice försvarsminister Robert Work som DN följde förra veckan då han besökte det svenska försvaret. Besöket präglades av enighet och ömsesidigt beröm, men den känsliga frågan om svenskt Natomedlemskap undveks helt.

Foto: DNKARLBERG

Trots att det på politisk nivå numera rasar en intensiv och infekterad debatt om Sverige ska gå med i Nato – eller inte – så pågår i den militära vardagen samarbetet med USA. Säkerhetspolitiska forskare, försvarsindustrin, försvarsmakten och underrättelsetjänster arbetar ihop med sina motsvarigheter på andra sidan Atlanten.

Detta Sveriges försvarssamarbete med supermakten USA uppmärksammas sällan politiskt. Men denna tisdagsmorgon sker det på Karlbergs slott som är från Sveriges stormaktstid på 1600-talet. Hit kommer Robert Work, USA:s vice försvarsminister. Det är det första besöket av en minister från Pentagon sedan år 2000.

Robert Work välkomnas av försvarsdepartementets statssekreterare Jan Salestrand (S), hedersvakt från Livgardet samt musikkår som spelar nationalsångerna. Work åtföljs i Sverige av en delegation på hela 45 personer, inklusive säkerhetsfolk. En av Works medarbetare säger till DN att det hör till ovanligheterna att vice försvarsministern gör sådana här utlandsresor.  

Work och Salestrand leder ett nordiskt-baltiskt möte på Karlberg. Deltagarna möter pressen efteråt i Fortsalen. Där pryds ena väggen av en stor oljemålning av krigarkungen Karl XII och på motsatt vägg visas det blodiga dansk-svenska slaget vid Lund 1676. Men nu är signalerna rakt motsatta: länderna samarbetar för bevarad fred i Östersjöområdet.

Foto: Magnus HallgrenNio länder signalerar enighet när de åtta nordiska och baltiska statssekreterarna samlas kring amerikanen Robert Work. Foto: Magnus Hallgren

Symboliken blir nästan övertydlig när Work och statssekreterarna från åtta länders försvarsdepartement ställer upp sig som på enad front: Litauen, Lettland, Estland, Finland, Sverige, USA, Norge, Danmark och Island. Jan Salestrand inleder med att konstatera att alla de nio länderna har en gemensam syn på läget i Östersjöområdet och på Rysslands uppträdande. Det behövs mer övning och informationsutbyte mellan de deltagande länderna. Salestrand slår så an den välkomnande ton som kommer att prägla hela Robert Works tvådagarsbesök i Sverige.

– Jag vill upprepa vår uppriktiga uppskattning för USA:s engagemang i vår region. Vi har ett gemensamt strategiskt intresse av amerikansk närvaro och av den transatlantiska länken.

Robert Work går rakt på sak när han får ordet. Han påminner om att president Barack Obama ska ta emot de nordiska statsministrarna i Washington den 13 maj och att försvarsalliansen Nato håller toppmöte i Warszawa i juli.

– Tillsammans kan vi stärka avskräckningen och försäkra oss om att vi har ett säkert Östersjöområde och en säker nordregion för alla våra länders medborgare. USA kommer att vara fortsatt engagerat i det här området och vi kommer att se till att Nato blir så starkt som möjligt, slår Work fast.

För USA kom Rysslands annektering av Krim i mars 2014 som en total överraskning. Knappt ett år tidigare, i april 2013, hade den sista amerikanska stridsvagnen tagits hem från Europa. Men Rysslands krigföring i Ukraina och Syrien samt en rad incidenter med ryska stridskrafter, inte minst över Östersjön, har fått president Obama att tänka om. Amerikanska stridsvagnar skeppas nu över Atlanten för att stärka Natos försvar av Europa.

Därmed har också Östersjöområdet hamnat på de säkerhetspolitiska radarskärmarna i Washington. Flera amerikanska tankesmedjor har nyligen genomfört krigsspel för att se hur en kris och väpnad konflikt mellan Ryssland och de nya Natoländerna i Baltikum kan utvecklas. I ett sådant krisförlopp, där Ryssland kan försöka spärra av Östersjön och luftrummet, så blir svenskt territorium och luftrum centralt – inte minst Gotland.

Robert Work säger på pressmötet att Gotland är ”ett nyckelområde”. USA skulle ta ”mycket, mycket allvarligt på om det uppstår ett hot mot Gotland”.

– Att hela regionen med alla de nordiska och baltiska länderna kommit samman här och diskuterat sänder verkligen en kraftig signal: Det går inte att plocka bort ett individuellt land, utan vi i den här regionen står starka tillsammans, säger Robert Work.

Tillsammans kan vi stärka avskräckningen och försäkra oss om att vi har ett säkert Östersjöområde och en säker nordregion för alla våra länders medborgare.

Men han säger också att USA inte diskuterat några försvarsgarantier med Sverige, som ju står utanför Nato.

Natos senaste toppmöte 2014 gav Sverige och Finland en särställning som partnerländer med möjligheter till utökat samarbete med alliansen. Då slöts också det omdebatterade värdlandsavtalet som ska underlätta att ta emot Natoförband för övning men också under kris och krig. De lagändringar som krävs väntas bli godkända av riksdagen den 25 maj.

USA:s linje har varit att Natos dörr ska hållas öppen för nya medlemmar. Men på DN:s fråga om svenskt och finländskt medlemskap i Nato svarar Robert Work undvikande. Uppenbarligen vill han och USA inte lägga sig i den alltmer polariserade svenska Natodebatten. Alla de fyra borgerliga partierna är för Nato-inträde medan båda regeringspartierna (S-MP) är emot liksom Vänstern och Sverigedemokraterna.

Däremot har ett starkare försvarssamarbete direkt med Natos mäktigaste medlemsstat USA ett brett stöd över den politiska blockgränsen. Det ingår i riksdagens försvarsbeslut från förra året som sträcker sig till år 2020 och som syftar till att öka Sveriges försvarsförmåga.

När det gäller synen på det försämrade säkerhetsläget i Sveriges närområde och behovet av stärkt försvar så sammanfaller alltså USA:s och Sveriges agendor. Det förklarar samstämmigheten och harmonin på Karlberg.

På kvällen är det middag för Robert Work med försvarsminister Peter Hultqvist (S), där endast ministrarnas närmaste krets deltar.

Foto: KALLINGE

Onsdagen börjar med snö och regn i luften när Works stora flygplan från US Air Force flyger från Arlanda. Det har eskort av två Gripenplan när det landar på Blekinge flygflottilj F 17 i Kallinge.

Inomhus välkomnar överbefälhavaren (ÖB) Micael Bydén som understryker de långvariga och utmärkta svenska banden till USA och hur Sverige nu höjer sin militära förmåga.

Besökarna får veta att alla piloterna tränat i USA och amerikanernas frågor är precisa. En av Works statssekreterare i Pentagon, James Townsend, undrar: Hur många Gripenplan ingår i en division? Svar: 16. Men även vänner emellan finns det gränser för den svenska öppenheten. På Townsends följdfråga om hur många av dessa 16 plan som är ”gröna”, alltså startklara, blir svaret:

– Hur ”gröna” de är – det är en nationell hemlighet.

Foto: Magnus HallgrenRobert Work, till vänster, bland helikoptrar och Gripenplan, med chefen för Blekinge flygflottilj överste Lars Bergström. Foto: Magnus Hallgren

Den bistra verkligheten – att flera Gripenplan har flygförbud på grund av bristande underhållsrutiner – passar inte in i denna välregisserade presentation.

Det gör däremot de allt intensivare ryska militära flygningarna över Östersjön. Det hörs ett förvånat sus när amerikanerna får höra att flygvapnets incidentberedskap förra året genomförde 400 flygplansstarter med Gripen (200 uppdrag). Att de svenska stridspiloterna under Libyeninsatsen 2011 hade svenskt politiskt klartecken att skjuta ned fientliga plan tas emot med ett uppskattande ”bra att veta!” av Pentagon.

Med på besöket är också USA:s Sverigeambassadör Azita Raji som vill veta om Gripenplanen kan samverka med Nato och USA. Hon får beskedet ”ja, fullt ut”.

Därefter kan amerikanerna bekanta sig med parkerade Gripenplan och försvarets nya ubåtsjaktshelikopter innan nästa punkt i minutschemat: bil till marinbasen i Karlskrona.

Foto: KARLSKRONA

Robert Work som tidigare varit statssekreterare för flottan är också civilingenjör. Det han verkligen önskat besöka i Sverige är en Visbykorvett – ”allt annat är extra”. Visbykorvetten ”HMS Karlstad” tar emot honom och lägger ut från marinbasen. Work går igenom stridsledningscentral, maskinrum, vapendäck och ut på däck.

– Detta är ett mycket, mycket imponerande fartyg. Jag kände ju till Visby-klassen i allmänhet sedan tidigare. Nu lärde jag mig att fartyget har många fler förmågor än jag trott och också besättningen imponerade på mig, säger Robert Work.

I mässen ombord bjuds det på lunch och bilaterala överläggningar mellan Sverige och USA.

Robert Work tar flera gånger under besöket upp Rysslands militära uppträdande på och över Östersjön. De ryska simulerade flyganfallen mot jagaren ”USS Donald Cook” på fritt hav utanför Polen den 11–12 april kallar han ”extremt farliga”.

– Det är inte så att vi vill ha ett kallt krig, men så som de där flygplanen uppträdde liknade det hemskt mycket kalla kriget. Ryssarnas aktivitet i Östersjöområdet har nästan återgått till kalla krigets nivåer, kritiserar Robert Work.

Foto: Magnus HallgrenAtt få se en svensk korvett av Visby-klassen har stått högst på Robert Works önskelista inför Sverigebesöket. Här guidas han runt inne i korvetten ”HMS Karlstad” av officeren Magnus Almqvist, till höger. Foto: Magnus Hallgren

Han oroas av att de ryska marginalerna är så små att minsta misstag kan utlösa olyckor och allvarliga kriser, ”det strider mot sunt förnuft”.

Robert Work fortsätter därefter sin charmoffensiv, som varit ömsesidig under hela besöket, genom nya superlativ om det svenska försvaret:

– Det har varit två fantastiska dagar med strålande samtal med mina svenska motparter. Ett land som kan bygga sina egna flygplan, sina egna ubåtar och sina egna avancerade ytstridsfartyg är helt enkelt väldigt imponerande rent tekniskt. Men jag blev också imponerad av de män och kvinnor, med och utan uniform, som tjänstgör i det svenska försvaret, säger Robert Work.

Sveriges regering och riksdag har uttalat att de vill se ett djupare försvarssamarbete med Förenta staterna. Var ser ni de bästa möjligheterna?

– Vi vill öka alla typer av samarbete med Sverige. Med internationella mått mätt är er försvarsmakt liten, men den är extremt professionell och mycket kapabel. Det är mycket viktigt att operera med det svenska försvarets styrkor, vinna stor förståelse för deras kapacitet, kunna samverka med dem, utväxla idéer om taktik, teknik och procedurer, svarar Robert Work.

Ett land som kan bygga sina egna flygplan, sina egna ubåtar och sina egna avancerade ytstridsfartyg är helt enkelt väldigt imponerande rent tekniskt.

Det är något som ÖB Micael Bydén som följer Work under dagen välkomnar.

– När det kommer en hög representant från USA och uppmärksammar oss, och vi kan visa vad vi gör lite djupare än i vanliga fall, så är det väldigt bra. Och förhoppningsvis så blir det också en bekräftelse för honom att vi faktiskt är den relevanta partner som vi strävar efter att vara.

Enligt de svenska värdarna så tar Robert Work under sina slutna samtal med dem aldrig upp frågan om svenskt medlemskap i Nato. Men klart är att USA vill se Sverige i ett slags ledarroll i området:

– I går mötte vi nordiska och baltiska partner. Vi anser att Sverige är en ledare i den här regionen som verkligen kan hjälpa oss att bibehålla säkerheten för alla deltagande länders medborgare, säger Robert Work under Sverigebesökets sista timme.

Foto: Magnus Hallgren"Han tackade för stödet under besöket och frågade efter mitt namn – och så fick jag det här", säger Patrick Ekberg, menig soldat första klass vid marinbasens basskyddskompani. Myntet han fick har Pentagons vapensköld på framsidan och Robert Works namnteckning på baksidan. Foto: Magnus Hallgren

Liknande amerikanska tongångar om svenskt ledarskap har hörts tidigare. Den borgerliga Bildt-regeringen hjälpte balterna att bygga upp sina försvar och regeringen Persson (S) drev på för att få in dem i EU. Från svensk sida är man en smula smickrad av det amerikanska talet om en ledarroll, men Jan Salestrand tonar ned frågan:

– Vi ska nog från vår sida vara lite försiktiga. I den nordisk-baltiska kretsen är vi tillsammans med Finland två icke-Nato-länder. Vi ger inte uttryck för att vi ska ta något ledarskap över de andra, säger Jan Salestrand, som ska fördjupa samarbetet med USA:

– Vad vi försöker göra nu är att reaktivera samarbetet så att det blir mer substantiellt. Det kan gälla övningar, informationsutbyte, forskning och utbyte av olika samarbetsmöjligheter och internationella insatser.

Fakta.Robert Work

Robert O Work, född 1953, är sedan april 2014 USA:s vice försvarsminister. Hans officiella besök i Sverige genomfördes den 26–27 april.

Work har en 27-årig militär karriär inom USA:s marinkår. Han är civilingenjör och har akademiska examina i biologi, systemteknik, rymdteknik och internationella frågor.

Han var 2009–2013 statssekreterare för flottan.

Källa: USA:s försvarsdepartement

Fakta.Sverige stärker banden till USA

Riksdagen beslutade i 2015 års försvarsbeslut att fördjupa samarbetet med USA:

”Det ligger i svenskt intresse att upprätthålla och ytterligare fördjupa den bilaterala relationen till USA. Eftersom USA är världsledande avseende militär förmågeutveckling bör detta område vara prioriterat för Sveriges försvarssamarbete. Övergripande ändamål bör vara att utveckla Försvarsmaktens förmåga kopplat till interoperabilitet, övningar och utbildning, materielsamarbete, forskning och utveckling samt internationella operationer.”

Källa: Regeringens prop. 2014/15:109, sid 28

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.