Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-09-23 11:29

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/tiotal-anmalningar-mot-diplomater-lades-ned-forra-aret/

Sverige

Tiotal anmälningar mot diplomater lades ned förra året

Misshandel, olaga hot, trafiköverträdelser och stöld – det är några misstänkta brott som personer knutna till utländska ambassader slapp stå till svars för i fjol, med hänvisning till deras diplomatiska immunitet.

I maj 2018 ser en butikskontrollant i Stockholm hur en kvinna tar ”en rejäl klick kosmetika med sitt finger” för att sedan fylla en egen, medhavd burk med hudkräm. Enligt polisanmälan hann kvinnan fylla flera små burkar innan hon lämnade butiken, varefter hon stoppades. 

Krämerna bedömdes vara värda drygt 4.000 kronor – trots det släpptes kvinnan och polisanmälan lades ner. Anledningen var att hon som diplomat hade ”fullständig immunitet samt privilegier i Sverige”.

Det finns ett tiotal polisanmälningar om brott av olika slag från i fjol, som nyhetsbyrån Siren har sammanställt. Samtliga anmälningar lades ned och i de flesta fall avskrevs händelserna direkt efter att de misstänkta personerna bekräftats uppbära diplomatisk identitet.

De misstänkta brotten rör allt från snatteri till allvarliga trafiköverträdelser och misshandel. I flera fall är det polisen som bevittnat pågående brott. Ändå har de misstänkta personerna varken gripits eller dömts, utan klarat sig undan med en tillsägelse från Utrikesdepartementet om vikten av att diplomater följer lokal lagstiftning. 

Ett fall ansågs särskilt allvarligt: I december 2018 körde en diplomatbil rakt genom ett staket på en bostadstomt, ett brott som för en person utan immunitet hade kunnat leda till två års fängelse. I ett dokument som DN tagit del av skriver Utrikesdepartementet att de har fått ta del av en polisrapport som innehåller ”trovärdig bevisning” om att brottet ägt rum. Trots detta blev det ingen rättslig påföljd för personen som begått brottet. 

Det finns tillfällen tjänstemän vid utländska ambassader kan åtalas i Sverige. Det gäller enligt Utrikesdepartementets presskommunikatör Anna Lundbladh tjänstepersonal, som endast åtnjuter diplomatisk immunitet för handlingar begångna i tjänsten. 

Så var till exempel fallet för den malaysiska man som för några år sedan dömdes till fängelse i Sverige för misshandel av sina fyra barn. Han kunde dömas eftersom misshandeln hade utförts utanför tjänsten i deras hem. 

– Men diplomater samt administrativ och teknisk personal, inklusive deras familjemedlemmar, åtnjuter enligt Wienkonventionen fullständig straffrättslig immunitet, som det egentligen heter, säger Anna Lundbladh till DN. 

Hon menar vidare att de ändå har skyldighet att följa svensk lag och att Utrikesdepartementet agerar på alla misstankar om brott som inrapporteras från polis och åklagare. 

På frågan om vad man säger till en ambassad när en av deras anställda har begått ett brott säger hon att det beror på brottet och dess allvarlighetsgrad.

– Med hänsyn till sekretess är det svårt att gå in på enstaka fall.

I Utrikesdepartementets dokument angående diplomatbilen som körde igenom ett staket kan man dock läsa att de ”förutsatte att ambassaden skulle vidta nödvändiga åtgärder för att varna (...) om att upprepad brottslighet av detta slag eller annat inte skulle tolereras”. 

Det är i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser som reglerna om diplomatisk immunitet finns med. Konventionen antogs 1961 av FN och har ratificerats av över 180 nationer.