Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Sverige

Undersökning: Unga är mer stillasittande än 85-åringar

Other: / TT

Unga vuxna är mer stillasittande än 85-åringar. Allra mest sitter unga män i åldern 18 till 29 år. Det visar befolkningsundersökningen Liv och hälsa som har genomförts i fem landsting i mellersta Sverige. 

– Om man sitter mycket som ung tenderar man att göra det även som äldre och i 20-30-årsåldern grundläggs många ohälsotillstånd, säger Örjan Ekblom, docent och högskolelektor vid Gymnastik- och idrottshögskolan med inriktning på folkhälsa och fysisk aktivitet.

För femte gången sedan år 2000 har undersökningen Liv och hälsa genomförts under 2017 i ett samarbete mellan landstingen i Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Värmlands och Örebro län.

En enkät har skickats ut till 78.000 slumpmässigt utvalda invånare från 18 år uppåt med ett 50-tal frågor om hälsa och livsstil. Av dem har 44 procent svarat. Den äldsta som svarade på enkäten var 104 år.

Mätningen har undersökt flera olika faktorer som påverkar en persons hälsa, till  exempel utbildningsnivå, sociala relationer, boendeförhållanden – och fysisk aktivitet.

Generellt är hälsan god hos de svarande, ungefär 7 av 10 uppger att det har god eller mycket god hälsa. 

Andelen fysiskt aktiva har inte ökat de senaste åren, visar enkäten. Mest aktiva är personer i Uppsala län (67 procent) och minst i Södermanlands län (60 procent). 

Resultaten visade också att unga vuxna är långt från den nationella rekommendationen att man ska motionera minst 150 minuter i veckan. Minst fysiskt aktiva är unga män, de sitter stilla 10 timmar eller mer per dygn. Det gör dem mer stillasittande än de som är över 85 år. 

Totalt handlar det om 24 procent av männen i åldern 18–29 år och för unga kvinnor är siffran 20 procent. Även i nästa åldersgrupp 30–49 år är männen mer stillasittande jämfört med kvinnorna: 19 procent för män och 14 procent för kvinnor. 

Stillasittande kan bli en hälsofara om det inte kombineras med att man rör på sig i övrigt, säger Örjan Ekblom.

– Unga vuxna kan sitta stilla mycket men då måste de också träna mycket. Det kan motverkas med att träna 60-75 minuter per dag. Men det är det få som gör och det som är bekymmersamt är om man sitter mycket och inte når målet för fysisk aktivet, säger han.

I undersökningen Liv och hälsa framgår också att andelen vuxna med kraftig övervikt har ökat stadigt de senaste sju åren och nästan fördubblats sedan senaste mätningen 2000. Mer än hälften av de vuxna i regionerna har antingen övervikt eller fetma och det är lika vanligt bland kvinnor och män. Övervikt ökar risken för bland annat högt blodtryck, diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Att få svenskar att röra mer på sig är svårt, och ofta kopplas fysisk aktivitet bara till att gå ner i vikt. Men det har stor effekt på det allmänna välmåendet, som sömn och depressioner. Där är vardagsmotionen underskattad, menar Örjan Ekblom.

– Man måste vidga hälsobegreppet. Fysisk aktivitet handlar inte bara om övervikt och poängen är att vardagsmotionen verkligen kan bli vardaglig, det vill säga det kan bli din rutin, säger han.

Läs mer: Ändrad livstil ökar dina chanser att bli riktigt gammal

Levnadsvanorna skiljer sig mellan personer och de med lägre utbildningsnivå har  generellt en högre andel negativa livsstilsfaktorer som tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. 

Ett fåtal – 8 procent av kvinnorna och 5 procent av männen – når upp till rekommendationen att äta frukt eller grönsaker minst fem gånger om dagen. Var tionde kvinna och närmare en av sex män i regionerna är riskkonsumenter av alkohol.

Läs mer: Många känner sig otrygga enligt Brå

Syftet med undersökningen är att få mer kunskap för att veta var och vilka insatser som behövs i hälsofrågor. Sundare levnadsvanor anses kunna förebygga 80 procent av hjärt- och kärlsjukdomar samt förhindra eller försena insjuknandet i diabetes, enligt rapporten.

Läs mer: Så tränar du rätt för din ålder 

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.