Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Sverige

Utanförskapet skulle minska – så här blev det

Mer än var tredje registrerad arbetslös på Arbetsförmedlingen är utrikesfödd. Andelen har ökat dramatiskt. Från 22 procent för sex år sedan till dagens 35. Det visar siffror DN tagit fram med hjälp av Arbetsförmedlingen.

– Myndigheten har fått en allt större roll i integrationen, säger Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors.

Regeringen och Sverige har fått bästa betyg i Europa på integration. I teoretiska studier. I verkligheten går integrationen på flera sätt åt fel håll.

DN har bett Arbetsförmedlingen räkna på andelen utrikes födda bland myndighetens registrerade arbetslösa. Statistik finns från januari 2005 och framåt. Då var 22 procent av de öppet arbetslösa och deltagarna i arbetsmarknadspolitiska program utrikes födda. Den senaste siffran är från oktober 2011. Då var siffran 35 procent. En ökning med 13 procentenheter.

Uttryckt på ett annat sätt: Av de 372.389 arbetssökande som Arbetsförmedlingen hanterar i oktober är 132.241 utrikes födda.

– Myndigheten har fått en allt större roll i integrationen, säger Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors. Även nästa år räknar vi med att de utlandsfödda ökar bland våra inskrivna.

Torbjörn Israelsson, analytiker på Arbetsförmedlingen, har gjort beräkningen åt DN:

– Det här sättet att räkna ger en intressant bild av arbetslöshetens struktur. Det man ser är att andelen utrikesfödda av de registrerade arbetslösa ökat från cirka var femte till drygt var tredje. Arbetslöshetens sammansättning håller på att ändras.

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström förhåller sig hellre till den vanliga officiella statistiken.

– Vi använder SCB:s siffror som kommer varje månad. Men vilka siffror man än använder så är gapet när det gäller sysselsättning mellan infödda och utrikes födda oroande och måste minska.

Ert vallöfte för fem år sedan var att minska utanförskapet. Hur har det gått?

– Gapet måste minska till 2014. Nu samarbetar integrationsministern och migrationsministern och jag om denna utmaning. Vi får komma ihåg att vi haft den värsta ekonomiska krisen på 100 år under perioden. Och de som får lämna arbetslivet först är de svagaste.

Hillevi Engströms stabschef Fredrik Östbom poängterar att arbetslösheten bland utrikes födda mätt mot hela den utrikesfödda arbetskraften ligger på drygt tjugo procent. DN:s siffror mäter en förändrad kundstruktur hos Arbetsförmedlingen. Detta kan vara positivt menar Fredrik Östbom. Fler utrikes födda tar ett steg närmare arbetsmarknaden genom att registrera sig som arbetslösa.

Samtidigt som många utlandsfödda går arbetslösa minskar den infödda aktiva befolkningen. Många går i pension och tillväxten av aktiv befolkning mellan 16 och 64 år utgörs i stor utsträckning av de utlandsfödda. Som många gånger inte får jobb.

På papperet är Sverige ändå bäst på integration när alla EU-länder plus Norge, Schweiz, Kanada och USA jämförs. Detta resultat presenterades tidigare i år och fick stor uppmärksamhet. Bland annat kommenterade integrationsminister Erik Ullenhag topplaceringen.

Men den svenska förstaplatsen kan ses i ett annat ljus.

Studien där Sverige är bäst mäter formella rättigheter och inte resultat.

Ser man till resultatet, bland annat hur många invandrade som får ett jobb, framträder en annan bild. En där integrationen i Sverige går mycket trögt.

Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan infödda och utlandsfödda i Sverige var i mars 2011 elva procentenheter. Mätningen gjordes av västvärldens ekonomiska samarbetsorganisation, OECD, och gapet var störst i Sverige i en jämförelse mellan arton industriländer. Mindre än varannan utlandsfödd kvinna har över huvud taget gett sig ut på arbetsmarknaden. Skillna­-den mellan infödda och utom­europeiskt födda var första kvartalet 2011 mer än tjugo procentenheter.

Om invandrare kommer i arbete i samma utsträckning som infödda skulle vinsten för Sveriges offentliga finanser bli 34 miljarder kronor enligt en rapport till regeringen 2009. De 34 miljarderna räcker till kostnaden för hela rättsapparaten med polis, åklagare, kriminalvård och domstolar.

I Stockholmsregionen är sysselsättningsgapet 24,5 procentenheter mellan de 272 000 personerna födda i ett utomnordiskt land och regionens 1 086 000 infödda. Om sysselsättningsgraden varit lika stor för invandrare som för infödda skulle lönesumman öka med 20 miljarder kronor och 80 000 fler skulle arbeta i regionen. Detta konstateras i en konsultrapport till Stockholms stad i år.

En orsak till de stigande arbetslöshetssiffrorna inom gruppen utrikes födda är den ökade invandringen under åren 2007 till 2009 och att den kom att sammanfalla med finanskrisen då många industrijobb gick förlorade. En större andel av dem som invandrade än tidigare år kom från utomeuropeiska länder.

De icke-europeiska invandrarna har tidigare i genomsnitt haft samma utbildningsnivå som den infödda svenska befolkningen men kontrasterna inom gruppen har varit större. Det har funnits många med mycket låg eller mycket hög utbildning. Både analfabeter och hjärnkirurger.

Enligt siffror från Arbetsförmedlingen saknar så många som 25 procent av de senaste årens utomeuropeiska invandrare utbildning motsvarande grundskola. Ytterligare 15 procent har högst grundskola. Fyrtio procent saknar alltså gymnasieutbildning.

Arbetslöshetssiffrorna och löftet att minska utanförskapet innebär en särskild utmaning för fem av regeringens ministrar.

De som ska hantera frågorna är framför allt: Erik Ullenhag (integration), Hillevi Engström (arbetsmarknad), Tobias Billström (migration), Annie Lööf (näringsliv) och Jan Björklund (skola).

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström säger till DN att Sverige behöver ett arbetsliv som inkluderar alla och att mycket hänger på arbetsgivarnas vilja.

– Man kan vara optimistisk eftersom 40-talisterna nu lämnar arbetslivet och de årskullar som är på väg in är små. Alla kommer att behövas.

Hillevi Engström, Erik Ullenhag och Tobias Billström lovade på en gemensam presskonferens i Rosenbad den 30 maj 2011 att gapet på arbetsmarknaden mellan invandrare och infödda ska minska under mandatperioden, alltså före valet 2014.

(Källor: Arbetsförmedlingen, konsultföretaget WSP, OECD, SCB, TT, professor Jan Ekberg, Linnéuniversitetet.)

Fakta. Ordet invandrare

I DN:s serie har vi koncentrat oss på levnadsvillkoren för de svenskar som är födda utomlands.

I dag är 14,7 procent av svenskarna födda utrikes. År 2005 var siffran 12,5 procent. År 1970 var den 6,7 procent. År 1940 var siffran en procent.

Utrikes född är ett entydigt begrepp. Invandrare är däremot ett ord som kan ha många olika betydelser. Det kan handla om en person som invandrat för en månad sedan eller för fyrtio år sedan. Invandraren kan vara en analfabet från Somalia lika väl som en professor från Iran eller en datatekniker från Indien.

Andra generationens invandrare och ”utländsk bakgrund” är begrepp i svensk officiell statistik (SCB). De syftar på personer födda i Sverige men som har två utrikes födda föräldrar.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.