Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-19 08:56

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/varlden/halften-av-europeerna-befarar-eu-kollaps/

Världen

Hälften av européerna befarar EU-kollaps

Foto: Emmanuel Dunand/AFP

Den stora utmaningen för EU är inte skepticism utan pessimism, att döma av en ny opinionsmätning. En majoritet av européerna gillar unionen men tror samtidigt att den kan falla samman inom 10–20 år. Många unga tror att krig mellan medlemsländerna är möjligt.

Rätta artikel
EU-valet 2019

Om EU-debatten framstår som polariserad visar en ny opinionsmätning bland européerna samma tendens.

”Politiken i Europa i dag handlar om känslor lika mycket som om idéer”, konstaterar den europeiska tankesmedjan European council of foreign relations (ECFR), som ligger bakom mätningen av EU-medborgarnas syn på unionen.

Folks inställning tycks kluven. Andelen medborgare som gillar EU är den största som uppmätts sedan början av 1990-talet. Två tredjedelar säger i EU-kommissionens senaste eurobarometer att de har positiva känslor för unionen. Men i ECFR:s nya undersökning befarar samtidigt en majoritet att EU kan komma att kollapsa inom 10–20 år.

I Frankrike är andelen som tror att ett sammanbrott är fullt möjligt 58 procent. I Italien är den 57 procent. Det enda av de 14 deltagande medlemsländerna där färre än hälften befarar en kollaps är Spanien (40 procent).

På frågan vad som vore tråkigast att förlora om unionen faller samman dominerar svar som har med den fria rörligheten att göra. Mer än en tredjedel av de tillfrågade anger möjligheten att handla fritt över gränserna, att röra sig fritt över gränserna och att kunna jobba och studera i de olika medlemsländerna.

Däremot lyfter bara 18 procent fram försvaret av demokratin och rättsstaten som den största förlusten, och 15 procent anger gemensamma regler till skydd för arbetstagare, konsumenter och miljö.

De som inte tycker att det vore någon förlust alls – vilket kan tolkas som de som är emot EU – utgör bara 8 procent av de tillfrågade.

En överraskande, för att inte säga smått chockerande, stor andel, inte minst bland ungdomar, tror faktiskt att krig är tänkbart mellan medlemsländerna i världens hittills mest framgångsrika fredsprojekt.

I Nederländerna och i Rumänien menar 51 procent av dem mellan 18 och 24 att krig inom EU är möjligt inom tio år. I Frankrike är motsvarande siffra 46 procent. I befolkningen i stort är andelarna i dessa länder 38, 31 respektive 35 procent.

I Sverige är andelen som tror att krig är möjligt större i befolkningen i stort, 29 procent, än bland de unga, där den är 27 procent.

Minst oro för krig finns i Danmark, där 17 procent av alla och 22 procent av ungdomarna hyser den farhågan. Där är dock andelen krigsoroliga störst i åldersgruppen 25–34 år (26 procent).

Förutom bland unga väljare kan man se att det är bland dem som röstar på högerextrema partier som franska Rassemblement national (tidigare Front national), ungerska Jobbik och grekiska Gyllene gryning som oron för krig är störst.

Undersökningen har gjorts med anledning av det förestående EU-valet, där kampanjen i många länder präglas av berättelserna från högerpopulistiska och andra partier som ifrågasätter värdet av EU. Så här skriver ECFR:

”Slaget om Europa gäller makten över berättelsen om framtiden – vems berättelse kommer att vinna, vilken roll kommer det politiska systemet att spela i den och vilka är villkoren för att engagera sig i den? I det här sammanhanget kommer valet till Europaparlamentet att bli avgörande.”

Mätningen har genomförts i slutet av mars och början av april av opinionsmätningsföretaget Yougov på uppdrag av ECFR i följande 14 medlemsländer: Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige, Tjeckien och Österrike.

Det har varit 1.000 intervjupersoner i alla länder utom Sverige (2.000), Danmark (1.400), Grekland (500) och Slovakien (500).

En delmätning som publicerades i april handlade om vilka de viktigaste hoten mot Europa i dag är.

Läs mer: Stor misstro mot politiska systemet inför EU-valet