Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Världen

Misstron finns kvar tjugo år efter krigsslutet

• På måndag är det 20 år sedan det blev fred i Bosnien efter tre års krig där minst 100 000 människor dödades.

• Bosnien präglas fortfarande av minnen från krigsåren och misstron mellan människor är stor.

• För DN berättar två kvinnor om sina upplevelser då och nu.

Bara några dagar innan Daytonavtalet undertecknades den 14 december 1995 föddes Melisa Gradzic sitt första barn.

– Då visste jag att från och med nu kan allting bara bli bättre. Sedan kriget tog slut har jag försökt att leva i nuet och inte grubbla så mycket på det som hände. Nu kan jag tänka på krigsåren på 1990-talet som en film och ibland som en mardröm.

Melisa Grazdic är uppvuxen i Sarajevo. När bosnienserbiska styrkor belägrade staden flydde familjen, men kom tillbaka ett år senare genom tunneln från flygplatsen som så småningom kom att förse Sarajevo med mat under åren av belägring.

– Pappa arbetade med att distribuera livsmedel som smugglades in. Det var hemska år, men jag inser i efterhand att vi hade det förhållandevis bra. Under en lång period gömde vi en släkting hos oss så att han skulle slippa militärtjänstgöring.

10.000 människor dog under den mer än tre år långa belägringen av Sarajevo. På de gröna kullar som omger staden låg bosnienserbiska krypskyttar. Som så många andra Sarajevobor fick Melisa lära sig att springa i sicksack över gatorna på väg till skolan för att inte komma i skottlinjen.

– Jag kunde skilja på inkommande och utgående eld. Då var det en del av livet, nu känns det helt absurt.

En stor del av dagarna gick åt till att få vardagen att gå ihop i en stad där det var brist på allt.

– Vi var ständigt på jakt efter saker som gick att elda för att kunna laga mat. Jag minns att en rejäl sko brann tillräckligt bra för att baka ett bröd.

Hon kan också räkna upp flera positiva minnen.

– Jag läste ekonomi på universitetet och tog min examen. 1994 gifte jag mig och blev snart gravid. Min man hade jag träffat i det läger där vi bodde under det år som vi var på flykt från Sarajevo.

Foto: Mia HolmgrenDå visste jag att från och med nu kan allting bara bli bättre. Sedan kriget tog slut har jag försökt att leva i nuet och inte grubbla så mycket på det som hände, säger Melisa Gradzic. Foto: Mia Holmgren

Melisa Gradzic bor kvar i Sarajevo med sin familj, hon jobbar på en tankesmedja. Före kriget var staden en multietnisk pärla. I dag är en större andel av befolkningen muslimer och numera lever de etniska grupperna tydligt åtskilda.

Serber, kroater och bosniaker går i separata skolor. Ofta fortsätter den etniska uppdelningen i arbetslivet. Äktenskap utanför den egna gruppen är mycket ovanliga.

Bland många unga finns en önskan att lägga kriget bakom sig. Det är viktigt att inte glömma, men landet kan inte stanna upp för alltid, är en vanlig uppfattning bland de studenter som står och röker utanför den ekonomiska fakulteten mitt i Sarajevo.

Några hundra meter bort från universitetet ligger Gallery 11/07/95, som visar en permanent utställning om massakern i Srebrenica och belägringen av Sarajevo.

Där svarar guiden Emina Jordamovic på frågor om kriget hela dagarna. Hon ser det som sin uppgift att se till att alla minns vad som hände.

– Det är så mycket som måste redas ut för att Bosnien ska kunna gå vidare. Det finns fortfarande tre olika versioner av vad som hände. Många drar sig för att ta upp ämnet av rädsla för att framstå som ”the bad guy”, säger Emina Jordamovic.

Under krigsåren i början var 1990-talet var halva Bosniens befolkning på flykt. Drygt 100. 000 människor kom till Sverige.

För många bosnienserber var det naturligt att lämna det krigshärjade Bosnien för Belgrad, huvudstad i dagens Serbien. Sjuksköterskan Ruzica Jacimovic kom till en förort till Belgrad med sin man Lale och två små döttrar. De hoppades på ett bättre liv, men riktigt så har det inte blivit.

– Min man är jurist, han jobbade som tingsnotarie när kriget bröt ut. Han var omtyckt och plikttrogen, men i Bosnien fanns det inget jobb till honom efter kriget. Tyvärr blev det samma visa här i Belgrad.

Lale fick kortare ströjobb och Ruzica kunde hoppa in som nattsköterska på en psykiatrisk klinik ibland. Ganska snart flyttade de ut på landet. De började odla potatis och varje söndag har de ett välbesökt stånd på den stora grönsaksmarknaden i Nya Belgrad.

– Det går bra. Jag är stolt över det vi har skapat men det var inte så här jag hade tänkt mig livet.

Foto: Mia HolmgrenDet går bra. Jag är stolt över det vi har skapat men det var inte så här jag hade tänkt mig livet”, säger Ruzica Jacimovic. Foto: Mia Holmgren

När kriget bröt ut bodde familjen i den multietniska småstaden Vlasenica i Bosnien (nu en del av Republika Srpska). På sjukhuset hade Ruzica många arbetskamrater som var muslimska bosniaker, flera umgicks hon med privat.

– När Jugoslavien började falla samman ändrades allt. Då blev det naturligt att ta ställning för den etniska grupp man tillhör. Många betedde sig mycket illa redan innan kriget började. De som på förhand pratade högst om hur patriotiska de var flydde snabbast när kriget började, säger Ruzica Jacimovic.

– Min svåger är gift med en muslimsk kvinna och de blev tvungna att flytta till Österrike. Andra mixade äktenskap sprack, livet blev ohållbart för par som tidigare varit lyckliga. Tusentals muslimska familjer flyttade därifrån.

På sjukhuset vårdades soldater från båda sidor.

Området kontrollerades av bosnienserberna, men Ruzica Jacimovic säger att alla fick samma omvårdnad.

– En dag minns jag särskilt väl. Min väninnas man var soldat. När en skadad man från den andra sidan kom in med hans uniform på sig förstod jag att det värsta hade hänt. Jag tänkte på hur förkrossad hon skulle bli.

Ruzica Jacimovic tänker inte så mycket på kriget, hon tycker inte att det tjänar någonting till.

– Det finns saker som behöver redas ut, både mellan vanliga människor och politiska ledare, men det går ju inte att dra tillbaka klockan. Bosnien är förändrat för alltid. När jag besöker min svärfar i Vlasenica är det en helt annan plats än när jag bodde där.

 

Fånge under den etniska uppdelningen

Freden i Bosnien-Hercegovina är fortfarande bräcklig efter 20 år. På alla plan präglas landet av spänningar mellan de etniska grupperna.

Foto: Fråga vem som helst i Bosnien om Daytonavtalet, och du får samma svar. Avtalets maktuppdelning var nödvändig för att Bosnien inte skulle haverera efter det tre år långa kriget, men nu har uppgörelsen blivit en bromskloss för utveckling.

Efter krigsslutet delades Bosnien-Hercegovina upp i en serbisk republik (Republika Srpska) och en federation där muslimer och kroater dominerar. arrangemanget, som skapade jämvikt mellan muslimer, serber och kroater blev en del av det nya landets konstitution.

Resultatet är att Bosnien i dag har det mest tungrodda politiska systemet i världen, med 14 parlament på tre olika nivåer i ett land med bara fyra miljoner invånare. Tre presidenter – en serb, en bosniak (muslim) och en kroat – arbetar enligt ett roterande schema. Dessutom finns den höge representanten för Bosnien, tillsatt av det internationella samfundet och med rätt att ingripa i politiken.

Bosnien har blivit fånge under den etniska uppdelningen där de olika grupperna konsekvent blockerar varandras förslag. Politiker från alla läger är till exempel överens om att konstitutionen måste förändras, men är inte i närheten av att enas om hur.

Mot den bakgrunden är det inte så konstigt att Bosnien har halkat efter de andra länderna som bildade det forna Jugoslavien. Arbetslösheten är skyhög, bland unga över 60 procent. Samhället genomsyras av korruption och enligt EU har Bosnien det sämsta investeringsklimatet i Europa.

Många unga flyttar utomlands i jakt på jobb. Missnöjet med politikerna är utbrett och våren 2014 skakades Sarajevo, Tuzla och flera andra städer av stora protester där myndighetsbyggnader sattes i brand. Det som först kallades en bosnisk vår kom av sig efter bara några veckor. I stället väcktes farhågor om att social oro kan elda på nationalismen.

I våras trädde EU:s associationsavtal med Bosnien i kraft. Alla politiska grupperingar stöder ett medlemskap i EU, men vägen dit ser ut att bli mycket lång.

Fakta.Karadzic och Mladic står åtalade för folkmord

• Bosnienserberna Radovan Karadzic och Ratko Mladic har ställts inför rätta vid tribunalen i Haag som huvudansvariga för massakern i Srebrenica och den 43 månader långa belägringen av Sarajevo, där 10 000 människor dödades.

• Rättegångarna pågår sedan flera år och åtalspunkterna är bland annat folkmord och brott mot mänskligheten.

• Psykologen och poeten Radovan Karadzic, i dag 70 år gammal, var bosnienserbisk president under krigsåren. Han höll sig gömd fram till 2008.

• Ratko Mladic, 73 år, var bosnienserbernas befälhavare. I juli 1995 var Ratko Mladic på plats när hans trupper intog Srebrenica. Efter kriget var han på flykt under 16 år.

• Bland de 161 personer som ställts inför rätta i Haag efter krigen på Balkan fanns också den siste jugoslaviske presidenten Slobodan Milosevic. Han dog i sin cell innan rättegången var slut.

• Haagtribunalen ska avvecklas när rättegångarna är avslutade.

Fakta.Fredsavtalet

• Daytonavtalet förhandlades fram på flygbasen Wright-Patterson i Dayton, Ohio, USA, i november 1995 och undertecknades i Paris den 14 december samma år.

• Enligt avtalet förblev Bosnien-Hercegovina en stat som delades i två enheter, en muslimsk-kroatisk federation och Republika Srpska.

• Sarajevo skulle åter bli en enad stad, vilket 1996 ledde till ett dramatisk serbiskt massuppbrott från de förstäder de bosnienserbiska styrkorna kontrollerat under kriget.

• Avtalet gav flyktingar rätt att återvända och förbjöd misstänkta krigsförbrytare på politiska poster.

• Daytonprocessen lyckades åstadkomma varaktig vapenvila och slut på terror mot etniska grupper. Däremot lyckades inte världssamfundet överbrygga motsättningarna mellan de etniska befolkningsgrupperna.

Källa: Nationalencyklopedin

Fakta.Kriget i Bosnien

1991. Jugoslaviens upplösning inleds när Slovenien och Kroatien förklarar sig självständiga.

1992. 29 februari. Det multietniska Bosnien-Hercegovina säger i en folkomröstning ja till självständighet. Den serbiska delen av befolkningen bojkottar omröstningen. 5 april. Bosnien-Hercegovina förklarar sig självständigt. 6 april. Bosnienserbiska styrkor attackerar Sarajevo. En 43 månader lång belägring av staden inleds.

1992. Vår och sommar. Hårda strider pågår i östra Bosnien, sedan även i västra Bosnien. Bosnienserbisk militär kontrollerar snart två tredjedelar av Bosnien-Hercegovinas territorium.

1992/93. Årsskiftet. Mer än två miljoner människor uppges ha flytt och 800.000 vara hemlösa. Det rapporteras om etnisk rensning och om koncentrationsläger.

1993. Våren. Strider bryter ut mellan kroater och bosniaker (muslimer), i flera delar av landet.

1994. 5 februari. 68 människor dödas och 200 skadas när granater slår ned på en marknad i Sarajevo.

1995. 6 juli. Bosnienserbiska trupper rycker fram mot Srebrenica, som under kriget förvandlats till ett stort flyktingläger. Den holländska FN-styrkan som ska garantera civilbefolkningens säkerhet, får nej på sin begäran om flygunderstöd. 11 juli. Srebrenica faller. 8.000 muslimska pojkar och män mördas. Det är den mest omfattande massakern i Europa efter andra världskriget. 30 augusti. Nato inleder en tre veckor lång bombning av bosnienserbiska mål. 5.000 man från 15 nationer deltar. 14 december. Daytonavtalet skrivs under och sätter stopp för kriget. Bosnien delas upp i två så kallade entiteter. En fredsbevarande styrka på 60.000 man skickas till Bosnien-Hercegovina.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.