Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Världen

Uppgörelsen är knappast en försoning

Foto: Khaled Desouki / AFP

Uppgörelsen mellan Västbankens Fatah-regering och Gazaremsans Hamas-regering är inte, trots rubriker och fanfarer, någon försoning. Den är knappt ens någon uppgörelse.

Men avtalet i Kairo är åtminstone en nyhet. Hamas har drivits till det av nödtvång. Dess bägge förgrundsfigurer, Yahiya Sinwar i Gaza och Ismail Haniye i det styrande rådet, är oroliga för att brist och nöd i Gaza ska väcka revoltstämningar i flyktinglägren. För att förbättra förhållandena i remsan behövs dels stabila relationer till Egypten, dels de penningtransfereringar president Mahmud Abbas i Ramallah strypt under sommaren.

Den egyptiske presidenten Abdulfattah al-Sisi, som anser att Hamas är en del av det muslimska brödraskapet, hans dödsfiender, njuter av att se Hamas ödmjuka sig i hopp om att han ska öppna gränsövergången i Rafah. Troligt innehåller avtalet i Kairo något om övergången men inga detaljer är kända.

Kritiker menar att Hamas nu låter Abbas regim ta över ansvaret för Gazabornas el- och brödförsörjning, utan att islamiströrelsen gör avkall på sin militära dominans i remsan. Hamas väpnade styrkor är inte alltid med på noterna när de politiska ledarna fattar beslut.

Bakom närmandet döljer sig en krånglig sidointrig: Mahmud Dahlan, Fatahs ledare i Gaza fram till Hamas maktövertagande 2007, agerar, med pengar från Abu Dhabi, mot den 82-årige Abbas och hoppas efterträda honom. Han har på sistone närmat sig sina forna rivaler i Gaza och därmed skrämt Abbas krets i Ramallah. Den sekuläre Dahlan och den religiöse Sinwar växte upp i Khan Yunes flyktingläger och känner varandra väl. Oron för Dahlan har sporrat Abbas att göra upp med Sinwar innan Dahlan hunnit göra det.

Liksom efter tidigare palestinska ”försoningar” är reaktionen från Jerusalem lätt att förutspå. Premiärminister Benjamin Netanyahu kommer att varna Abbas att inga förhandlingar är möjliga med terrorister, och om Ramallah och Gaza försonas så kan Israel inte förhandla med Abbas. När Hamas och Fatah är splittrade är Netanyahus ståndpunkt att det är lönlöst att förhandla med Fatah, eftersom man då skulle göra upp endast med halva det palestinska folket.

Det är således på tok för tidigt att slå fast att fiendskapen mellan regimerna bringats till ett lyckligt slut.

Läs mer: Västbanken och Gaza ska enas från december

Detta är en kommenterande text. Skribenten svarar för analys och ställningstaganden i texten.