Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-03-20 20:01

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/varlden/usa-ger-akut-godkannande-for-ebolamedicin-i-varden-av-coronapatienter/

VÄRLDEN

USA ger akut godkännande för ebolamedicin i vården av coronapatienter

USA:s president Donald Trump under en pressträff i Ovala rummet där beskedet om remdesivir kom.
Foto: Jim Watson/AFP

USA tillåter att läkemedlet remdesivir används för behandling av covid-19. Det meddelade president Donald Trump på fredagen. Beskedet kommer efter lovande resultat i en amerikansk studie, men osäkerheten kring läkemedlets effekter är fortsatt stora.

Den antivirala medicinen remdesivir utvecklades ursprungligen för behandling av ebola men har de sista månaderna snackats upp som ett alternativ till behandlingsmetod mot covid-19. Tillförlitliga resultat om läkemedlets effekter har länge saknats, något som dock inte förhindrat kraftiga rörelser för tillverkaren Gilead Sciences börsvärde.

I veckan har de första slutsatserna från kliniska studier där patienter behandlats med remdesivir presenteras. Resultaten är blandade och studierna innehåller osäkerheter. Det hindrade dock inte den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA från att på fredagen bevilja en akutlicens som innebär att remdesivir kan användas i landets sjukvård för att behandla patienter med covid-19, rapporterar CNBC.

Det var president Donald Trump som gav beskedet att remdesivir godkänts för användning under en pressträff tillsammans med Gilead Sciences vd Daniel O’Day. Att en akutlicens beviljats innebär att läkemedlet inte genomgått de rigorösa kontroller som FDA normalt sett genomför. Myndigheten uppger dock att de möjliga effekterna överväger de kända och potentiella riskerna vid användning av läkemedlet.

Beskedet om läkemedlet kommer två dagar efter att den amerikanska hälsovårdsmyndigheten NIH presenterat preliminära resultat från en studie med sammanlagt 1.063 patienter. Studien, som ännu inte är granskad eller publicerad i en vetenskaplig tidskrift, visade att remdesivir kan påskynda tillfrisknandet av patienter som är sjuka i covid-19, uppgav NIH.

Mediantiden för tillfrisknande i den patientgrupp som fick remdesivir var elva dagar, enligt NIH:s resultat. Det var fyra dagar snabbare än mediantiden för patienterna i den kontrollgrupp som inte fick läkemedlet. I studien definierades tillfrisknad som att personen kunde skrivas ut från sjukhus eller återgå till normalt liv.

– Om deras data håller är det positivt. Men covid-19 är en sjukdom med många olika ansikten. Den ger skiftande sjukdomsförlopp. Man måste veta mer om detaljerna i den amerikanska studien. Det finns fortfarande oklarheter, säger Anders Sönnerborg, professor klinisk virologi vid Karolinska institutet, som leder svensk forskning på området.

Osäkerheten kring remdesivirs effekter förstärks samtidigt av resultaten från en kinesisk studie, som publicerades i The Lancet på onsdagen. Den visade att det inte finns något stöd för att remdesivir påskyndar tillfrisknandet av svårt sjuka patienter. Forskarna hade studerat 237 patienter på sjukhus i Wuhan, där effekterna av läkemedlet jämfördes mot placebo.

Forskarna tillstår dock att det funnits problem med studien, eftersom man haft problem med att rekrytera nya patienter till studien då epidemin i Wuhan avstannat. Därför fick studien också avbrytas i förtid. Forskarna skriver att man därför inte i tillräcklig utsträckning kunnat undersöka om behandling med remdesivir tidigare i sjukdomsförloppet kan ha bättre effekt.

Dessa problem innebär att även den studiens resultat bör tolkas med försiktighet, menar Anders Sönnerborg.

– Vi får vara väldigt försiktiga med att dra slutsatser, förutom att det verkar som den inte gav mer biverkningar än förväntat. Men skulle det vara någon dramatisk effekt borde det ändå ha synts.

Om det visar sig att remdesivir kan bidra till en sänkt dödlighet, eller åtminstone en kortad vårdtid, så kommer läkemedlet att vara värdefullt. Men det är enligt Anders Sönnerborg ingen ”magic bullet” som drastiskt kommer att förbättra utsikterna för behandling av covid-19.

– Nej, det är det inte. Det kan man inte förvänta sig heller. Det hade varit väldigt överraskande om det hade varit en magic bullet. Men alla framsteg är bra i det läge vi befinner oss, säger han.

Både i Sverige och internationellt bedrivs i dagsläget flera studier där man undersöker de möjliga effekterna av remdesivir för covid-19. Tidigare i år har Läkemedelsverket beviljat beredskapslicens för läkemedlet.