Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-16 12:31

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/algkalvarna-blir-allt-mindre-kopplas-till-klimatforandringar/

Vetenskap

Älgkalvarna blir allt mindre - kopplas till klimatförändringar

Älgkalvarna har minskat i vikt de senaste decennierna.

Älgkalvarna i Sverige blir allt mindre. På några decennier har medelslaktvikten minskat med cirka tio kilo. Den pågående klimatförändringen pekas ut som en bidragande orsak.

– Den här typen av effekt blir allt vanligare och större av att vi får ett varmare klimat, säger Fredrik Widemo, viltforskare på Statens Lantbruksuniversitet (SLU).

På SLU pågår ett forskningsprojekt som undersöker klimatets påverkan på den svenska älgstammen. Men redan i dag är det ett känt fenomen att det föds såväl lättare som färre älgkalvar året efter en varm och torr sommar. Det beror på att korna äter upp sig under sommaren och att brunsten är på hösten. Fosterutvecklingen sker sedan på vintern och då använder älgkon den energi som hon har samlat på sig under sommaren. 

– Foderkvaliteten blir sämre när det är varmt och torrt väder och då har korna helt enkelt lite energi att lägga på fosterutveckling under vintern, säger Fredrik Widemo.

Effekten blir att korna oftare föder en kalv i stället för två, att kalvarna väger mindre och att andelen som inte får någon kalv alls ökar, visar forskning.

Men en varm sommar kan även ge effekter samma år, som under fjolårets extremväder. 

– Förra året såg vi ungefär tio procent färre kalvar per hondjur än vad vi haft åren innan och det är förmodligen en direkt effekt av ökad dödlighet, korna hade helt enkelt inte tillräckligt med energi för att kunna producera mjölk och kalvarna svalt ihjäl.

– Utifrån tidigare forskning förväntar vi oss att få en ännu större effekt i år av fjolårets torka, säger Fredrik Widemo.

Slaktvikten för älgkalvar i dag ligger i snitt på 50-55 kilo, vilket är en minskning på cirka tio kilo de senaste decennierna. 

Viktminskningen har bland andra jaktlaget i småländska Aneby kommun märkt av. Sedan 1997 väger de sina omkring 100 älgkalvar som skjuts årligen. Kalvarnas medelslaktvikter har minskat från drygt 70 kilo på slutet av 1990-talet till runt 60 kilo de senaste åren, skriver P4 Jönköping.

En orsak som tros ligga bakom utvecklingen är de allt tidigare vårarna till följd av klimatförändringen. Älgkor äter nyutslagna löv som är mycket näringsrika, men när lövsprickningen inträffar allt tidigare blir kvaliteten sämre och korna får i sig mindre näring.

– Man frågar sig om vi håller på att få sämre älgar, mindre älgar och älgar som inte klarar av konkurrens, säger Ingemar Kastensson som är ordförande för Aneby älgskötselområde till radion.

Viktminskningen slår även mot vuxna älgar som blir allt lättare: Små kalvar ger upphov till små älgar som i sin tur får en liten kalv. 

– Dels finns det en genetisk komponent och dels en som beror på miljön, men älgen mår dåligt i och med de klimatförändringar vi har. De växer inte i kapp utan det blir en ond spiral om det inte blir år som reglerar detta, säger Fredrik Widemo.  

En annan konsekvens av den globala uppvärmningen är att älgarna som klarar värme dåligt tvingas dra sig till kallare trakter. Det har hänt i Nordamerika där sydgränsen för älgstammen har flyttats norrut, liksom nordgränsen. Där det tidigare var kalfjäll finns det nu buskar som tjänar som föda. 

– Det här kommer vi troligen att få se i Sverige också på sikt. Älgarna försvinner helt enkelt i de södra delarna, säger Fredrik Widemo. 

Är älgen som djur hotad i Sverige?

– Det kan ingen svara på men nu sker klimatförändringarna för snabbt för att älgen ska hinna anpassa sig plus att de påverkas av sämre foderkvalitet. De hinner inte förändra sig och vi kan konstatera att i de södra delarna i USA är älgarna borta. 

Älgen är inte bara ett välbekant - och känt - djur i de svenska skogarna, det är också ett viktigt djur för jägare. Men med ett förändrat ekosystem kommer troligen andra djur att breda ut sig i stället, som rådjur och vildsvin.

Hur oroväckande är det att älgarna minskar i både antal och vikt?

– Det är en insikt att man behöver göra något åt klimatet. Våra andra hjortvilt klarar sig bra men älgen kommer förmodligen inte att klara sig lika bra, säger Fredrik Widemo.