Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Vetenskap

Skrota inte ditt höj- och sänkbara skrivbord

Foto: Henrik Montgomery/TT

Kommentar. Sitta är det nya röka, har forskare och sjukvårdspolitiker sagt ett tag. Därför blir det lite förvirrande när en ny studie antyder att det skulle vara lika farligt att stå som att röka en cigarett om dagen. Men studien säger inte att du ska sätta dig ned.

De flesta av oss sitter för mycket och rör sig för lite. Att vara fysiskt inaktiv innebär en högre risk för bland annat hjärt-kärlsjukdomar och vissa cancerformer. Det har gjort att skrivborden på många kontor bytts ut till höj- och sänkbara diton. Därför kanske många lyfte lite extra på ögonbrynen när de läste att en ny studie visat att ”stå och arbeta kan vara lika farligt som att röka”. Men studien kräver lite mer förklaring.

Den nya studien har undersökt över 7.000 arbetare i Ontario, Kanada, och hur risken för hjärt-kärlsjukdomar påverkas av om de mestadels står, sitter, alternerar sittande med stående och om de arbetar i andra positioner, så som att sitta på huk. Människorna i studien har följts i tolv år genom olika register. Under perioden drabbades 3,4 procent av människorna i studien av hjärt-kärlsjukdom.

Enligt studien hade människor som stod oavbrutet under långa perioder en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom jämfört med människor som mestadels satt under arbetsdagen. Risken var nästan dubbelt så hög. Studien är gjord på ett sådant sätt att den bara kan hitta ett samband mellan långvarigt stående och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Det kan alltså finnas något annat som ligger bakom. Forskarna har dock kontrollerat för en mängd faktorer för att försöka utesluta att något annat ligger bakom, till exempel rökning, BMI, utbildning, ålder och andra hälsotillstånd. Sambandet mellan långvarigt stående och hjärtrisken fanns kvar.

Det är viktigt att påpeka att studien undersökt människor som står oavbrutet under långa perioder utan möjlighet att sätta sig ned, som till exempel sjukvårdspersonal, butikspersonal och kockar. Det handlar alltså inte om människor på kontor med höj- och sänkbart skrivbord. Studien säger inte att du ska sluta stå på jobbet och sätta dig ner, om du har möjlighet. Men det är bra att alternera mellan att stå och sitta. Flera studier har hittat ett samband mellan långvarigt sittande och negativa hälsoeffekter.

Rökning har många andra negativa hälsoeffekter utöver risken för hjärt-kärlsjukdom.

Forskarnas slutsats är att hälsoprogram som syftar till att förebygga hjärt-kärlsjukdom inte bara ska fokusera på människor som röker, äter ohälsosamt och sitter mycket, utan också de som står under långa perioder.

En av forskarna skriver själv om studien på The Conversation. Där skriver han att den ökade risken för hjärt-kärlsjukdom med att stå är jämförbar med att röka. Det är alltid svårt att jämföra två ganska olika saker, så som att stå och att röka. Rökning har många andra negativa hälsoeffekter utöver risken för hjärt-kärlsjukdom. Det absolut bästa du kan göra för din hälsa är att sluta röka om du röker.

Den här studien antyder att långvarigt stående också har negativa hälsoeffekter på hjärtat, men den behöver bekräftas av fler studier. Ni som har höj- och sänkbara skrivbord behöver inte kasta bort dem utan kan fortsätta sitta och stå, men för både komfortens och hälsans skull är det bra att variera arbetsställning ibland.

Detta är en kommenterande text. Skribenten svarar för analys och ställningstaganden i texten.