Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-09-26 04:36

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/darfor-ar-det-svart-att-rakna-ut-hur-dodlig-covid-19-ar/

VETENSKAP

Därför är det svårt att räkna ut hur dödlig covid-19 är

Forskning på det nya coronaviruset i ett labb i Kina.
Foto: Meng Delong/TT

Hur dödlig covid-19 är varierar i olika beräkningar. Därför är det så svårt att räkna ut vad dödligheten är. DN:s medicinreporter Amina Manzoor reder ut.

När WHO i slutet av januari deklarerade att utbrottet av det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19, var ett internationellt hot mot människors hälsa hade färre än 8.000 människor smittats och 170 dött i Kina. Färre än hundra fall hade rapporterats i andra länder. I skrivande stund har fler än 110.000 människor i fler än 100 länder smittats och över 3.800 personer dött.

I början av utbrottet var dödligheten omkring 2 procent, men nu har 3,4 procent av alla smittade avlidit. Hur ska man förstå detta?

Dödlighet i en sjukdom räknas ut genom att dela antalet dödsfall i antalet fall och multiplicera med hundra.

Men det finns en fördröjning vid ett pågående utbrott, människor dör oftast inte samma dag som de diagnostiseras med sjukdomen. Därför kan det dröja innan det går att räkna ut en mer korrekt siffra.

Det betyder inte att dödligheten kommer att öka ju längre utbrottet pågår, utan det finns andra saker som man också måste ha i åtanke när man räknar.

Tänk på alla sjukdomsfall som ett isberg. Vi ser bara toppen, men mycket kan gömma sig under ytan.

I början av ett utbrott upptäcks generellt de mest sjuka människorna, vilket är naturligt. Det gör att dödligheten i början ofta är något överskattad. Tänk på alla sjukdomsfall som ett isberg. Vi ser bara toppen, men mycket kan gömma sig under ytan. I takt med att man utökar testningen kommer man att hitta fler smittade, men färre sjuka. Det finns troligen också människor som blivit smittade men som inte alls blivit sjuka. Dessa kommer inte heller att inkluderas i beräkningen. Det pågår nu studier för att undersöka om människor har antikroppar mot det nya coronaviruset utan att ha blivit sjuka. Dessa resultat kommer att ge en bättre uppskattning om dödligheten.

WHO har samarbetat med olika forskargrupper som tagit fram beräkningar över dödligheten hos det uppskattade antalet infekterade (med allt från svårt sjuka, till milda fall och helt friska människor) och dessa analyser landar mellan 0,5-1,0 procent. Men de är också preliminära siffror som kan ändras i takt med att utbrottet pågår allt längre.

Det finns massor av coronavirus, men bara sju orsakar sjukdom hos människor.
Illustration: COVER Images

Dödligheten är dock inte samma hos alla smittade, utan risken beror på flera saker. En studie från Kina som inkluderade 44.672 laboratoriebekräftade fall hade en genomsnittlig dödlighet på 2,3 procent. Men den varierade kraftigt beroende på ålder och andra sjukdomar.

Så här många procent dog i varje grupp:

● 0 procent i gruppen 0–9 år

● 0,2 procent i gruppen 10–19 år

● 0,2 procent i gruppen 20–29 år

● 0,2 procent i gruppen 30–39 år

● 0,4 procent i gruppen 40–49 år

● 1,3 procent i gruppen 50–59 år

● 3,6 procent i gruppen 60–69 år

● 8,0 procent i gruppen 70–79 år

● 14,8 procent i gruppen över 80 år

Dödligheten är också högre för män än kvinnor – varför vet man ännu inte.

Högst risk för svår sjukdom och död har människor över 60 år och människor med kroniska sjukdomar som högt blodtryck, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, kroniska lungsjukdomar och cancer. Risken för svår eller dödlig sjukdom verkar vara låg hos barn.

Men dödligheten kommer också att variera mellan länder och till och med inom länder. Det visar erfarenhet från Kina. WHO har haft en internationell expertgrupp på plats i Kina. Gruppens slutrapport visar att dödligheten var som högst i Wuhan, där utbrottet började och där smittspridningen varit mer omfattande, jämfört med andra områden i Kina. Den procentuella dödligheten har också minskat med tiden, då sjukvården av patienterna har förbättrats.

Bilden visar hur dödligheten i covid-19 minskade i Kina. Grafen kommer från WHO:s rapport.
Grafik: WHO

Italien och Sydkorea har stora utbrott just nu. I Italien är dödligheten i nuläget 5 procent, medan Sydkorea har en dödlighet på 0,7 procent. Det beror bland annat på att man testar på olika sätt. I Sydkorea har man testat brett, vilket gjort att man också upptäckt många fall av mild sjukdom. Italien har också en hög andel äldre personer och hittills har en stor av dödsfallen inträffat bland människor över 85 år.

Exakt hur hög dödligheten i covid-19 är, är fortfarande osäkert, men många experter tror att den på sikt kommer att landa någonstans runt 1 procent. Det är något högre än säsongsinfluensan men klart lägre än både sars och mers.

Läs mer: Oroad över nya coronaviruset? Det här behöver du veta