Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-12-10 14:13

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/fn-rapport-varldens-lander-maste-trefaldiga-klimatatgarder/

Vetenskap

FN-rapport: Världens länder måste trefaldiga klimatåtgärder

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Ökade globala utsläpp gör att avståndet till att nå klimatmålen ökar. Världens länder måste trefaldiga sina klimatåtgärder om den globala uppvärmningen ska hållas under 2 grader. Ska den begränsas till 1,5 grader måste åtgärderna femfaldigas, visar ny FN-rapport.

Jannike Kihlberg
Rätta artikel

Efter att de globala utsläppen legat still i tre år ökade de under 2017 och utsläppskurvan visar inga tecken på att vända nedåt. Det innebär att avståndet mellan var vi befinner oss när det gäller utsläppen och var vi behöver befinna oss för att nå klimatmålen har ökat. 

Avståndet brukar kallas utsläppsgap och i sin årliga rapport om hur stort detta gap är konstaterar FN:s miljöprogram att utvecklingen går åt fel håll och att världens länder måste öka sina ambitioner kraftigt för att nå målsättningen från Parisavtalet att hålla uppvärmningen väl under 2 grader med ambitionen 1,5 grader.

Utsläppen nådde rekordnivåer på 53,5 gigaton koldioxidekvivalenter under 2017, en ökning med 0,7 gigaton jämfört med 2016.

Läs mer: Rekordhöga halter av växthusgaser

Om tvågradersmålet med 66 procent säkerhet ska nås till år 2100  får utsläppen inte överstiga cirka 40 gigaton år 2030, och om uppvärmningen begränsas till 1,5 grader bör de då inte överstiga 24 gigaton.

Rapporten konstaterar att det är extremt otroligt att nå 2-gradersmålet om inte utsläppsgapet är stängt om tolv år, till år 2030.

Om bara några dagar, på söndag den 2 december, kommer representanter från närmare 200 länder att samlas i polska Katowice för FN:s stora klimatmöte, COP24, där de ska diskutera hur målen i Parisavtalet ska uppnås.

De ska även diskutera om ambitionerna ska skärpas i de nationella åtaganden som länderna har lämnat in om sina arbeten med åtgärder för klimatförändringen.

Den nya rapporten konstaterar att de åtgärderna är långt ifrån tillräckliga för att nå temperaturmålen. 

Författarna till rapporten har granskat de nationella åtaganden som ligger på bordet och konstaterar att länderna måste öka sina ambitioner trefaldigt för att nå 2 grader och femfaldigt för att nå målet att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.

– Vetenskapen är tydlig; trots alla de ambitiösa åtgärder mot klimatförändring som vi har sett så måste regeringar agera snabbare och mer beslutsamt. Vi göder den här elden trots att redskapen för att släcka den är inom räckhåll, säger Joyce Msuya, vice vd vid FN:s miljöbyrå i ett pressmeddelande.

Läs mer: Historiskt skifte krävs för att nå klimatmål

Den nya rapporten bekräftar budskapet i rapporten från FN:s klimatpanel IPCC som nyligen konstaterade att det fortfarande går att nå målet på 1,5 grader, men att det kräver “snabba och omfattande förändringar av hela samhället i en skala som saknar motstycke”.

Författarna till dagens rapport håller bland annat fram att aktörer från det civila samhället som städer, kommuner, regioner men även näringsliv och organisationer spelar en allt större roll i klimatarbetet genom att ha mer ambitiösa mål än de som finns på nationell nivå. De aktörerna pekas också ut som nyckelspelare för att nå de globala klimatmålen.

Noggrant utformad finans- och skattepolitik pekas också ut som något som kan öka möjligheten att vässa klimatarbetet.

– När regeringar antar finanspolitiska åtgärder för att gynna alternativ med låga utsläpp och samtidigt beskatta fossila bränslen så kan de stimulera de rätta investeringarna inom energisektorn och kraftigt minska utsläppen av växthusgaser, säger Jian Liu, chefsforskare hos FN:s miljöprogram.

Om alla subventioner till fossila bränslen skulle fasas ut skulle de globala utsläppen kunna minskas med uppemot 10 procent till år 2030. Med ett pris på 70 US-dollar per ton utsläpp av koldioxid skulle minskningar med uppemot 40 procent vara möjliga i vissa länder, enligt FN-rapporten.