Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Vetenskap

Föroreningar ökar risk för låg vikt hos nyfödda

Gravida som andas in luftföroreningar löper större risk att föda barn med låg födelsevikt. Det gäller också vid nivåer långt under EU:s gränsvärden.

Luftföroreningar påverkar även foster. Fler nyfödda väger mindre än två och ett halvt kilo efter en normallång graviditet när halten småpartiklar i luften ökar, enligt en ny europeisk studie.

Professor Göran Pershagen vid Institutet för miljömedicin som är ledare för den svenska delen av studien jämför med riskerna med rökning under graviditeten:

– För det enskilda barnet är risken mycket större om mamman röker. Men i hela befolkningen är det ungefär lika många barn som föds underviktiga beroende på rökning som beroende på luftföroreningar.

EU:s gränsvärde för halten av småpartiklar i luften ligger på 25 mikrogram per kubikmeter luft. Men forskarna såg effekter även vid mycket lägre nivåer än så.

– Vi ser klart signifikant förhöjda risker även för individer som aldrig hade varit utsatta för halter över 15 mikrogram per kubikmeter, säger Göran Pershagen.

Resultaten som publiceras i dagens nummer av tidskriften The Lancet Respiratory Medicine baseras på mer än 74 000 födslar i hela Europa mellan 1994 och 2011. Forskarna mätte halterna av småpartiklar och kväveoxider i luften och räknade ut hur stora de varit vid gatorna där mammorna bodde under graviditeten. Alla föroreningar inverkade, men framför all var det mängden riktigt små partiklar, med diametrar mindre än 2,5 mikrometer, som ökade risken för att barnen föddes underviktiga.

– Vi skulle kunna sänka andelen barn med låg födelsevikt med ungefär 20 procent om vi kunde sänka halten av småpartiklar ned till 10 mikrogram per kubikmeter, säger Göran Pershagen.

Låg födelsevikt ökar risken för dödsfall i samband med födseln, luftvägssymptom, sänkt lungfunktion och även hjärt-kärlsjukdomar och sjuklighet i vuxen ålder.

Den nya undersökningen är mer omfattande än tidigare studier, men resultaten stämmer väl överens med vad forskarna redan vet. Den svenska gruppen, den så kallade Bamse-studien som följer drygt 4 000 barn i Stockholm födda mellan 1994 och 1996, har redan tidigare visat att luftföroreningar kan ge astmatiska symtom och sänkt lungfunktion.

– Även i en så förhållandevis ren stad som Stockholm har vi klart påvisade negativa effekter av luftföroreningar hos barn som bor längs högtrafikerade gator, säger Göran Pershagen.

Föroreningarna inne i Stockholm består framför allt av kväveoxider och grövre partiklar. De småpartiklar som inverkar mest på födelsevikten kommer främst från längre transporter som blåser in från and­ra länder. Men även små mängder påverkar alltså.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.