Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Vetenskap

Luftpartiklar farliga även vid låga halter

Långvarig exponering för luft­föroreningar ökar risken för lung­cancer även om de uppmätta nivåerna av partiklar i luften ligger under EU:s gränsvärden. Det visar en stor studie som nu pub­liceras i vetenskapstidskriften The Lancet Oncology.

Forskare vid Karolinska Institutet (KI) har medverkat i den europeiska studien.
Göran Pershagen, professor vid institutet för miljömedicin vid KI, har varit lokal samordnare. Han konstaterar att risken för att drabbas av lungcancer kvarstår även om partikelhalten i luften vi andas understiger de gränsvärden som EU satt upp.

– Det tycks finnas ett linjärt samband mellan halten av föroreningar och partiklar och hälsorisken, säger Göran Pershagen.

Det svenska bidraget bygger på fyra delstudier, utförda i Stockholms län och Umeå, där sammanlagt runt 40.000 personer deltagit. Totalt medverkade 313 000 personer från nio europeiska länder i studien, som koordinerats från universitetet i Utrecht i Nederländerna.

Källorna för luftföroreningen var allt från trafik och industriutsläpp till uppvärmning av hem. Uppgifterna samkördes med nationella och lokala cancerregister, där nya fall av lungcancer spårades.

Forskarna räknade även bort effekten av andra riskfaktorer för lungcancer, såsom rökning och yrken där människor är särskilt utsatta för föroreningar.

Göran Pershagen påpekar att miljön i Sverige generellt är hälsosammare än vad fallet är i flera andra europeiska länder.

– Men vi har problemet med partiklar från exempelvis dubbdäck, som uppträder under senvintern och början av våren, inte minst i Stockholm. Beräknat under en årscykel är föroreningarna och partikelhalterna i Sverige bland de lägsta i Europa, säger han.

Forskarna mätte bland annat koncentrationen av luftföroreningar vid deltagarnas hemadresser för partiklar med en diameter under 2,5 mikrometer (PM2,5) respektive 10 mikrometer (PM10).

Av samtliga deltagare i studien kom 2.095 att utveckla lungcancer under en genomsnittlig uppföljningsperiod på 13 år.

Resultaten visar att för varje ökning av luftburna partiklar av typen PM 2,5 på 5 mikro­gram per kubikmeter ökade risken för lungcancer med 18 procent. För varje ökning på 10 mikrogram per kubikmeter av PM 10 ökade risken för lungcancer med 22 procent.

Göran Pershagen konstaterar att EU:s gränsvärden är resultatet av medicinska överväganden kontra tekniskt ekonomiska dito.

– Det är de länder som har svårast att sänka gränsvärdena som styr var nivåerna ska sättas. Jag tycker att de hamnat för högt, säger Göran Pershagen.

– Men jag är forskare, och som sådan är jag inte med och fattar besluten. Jag tar fram underlaget.

Fakta

• EU:s gränsvärden för partiklar är för PM10: 40 mikrogram per kubikmeter. För PM 2,5: 25 mikrogram per kubikmeter.
• Studien baseras på det såkallade ESCAPE-projektet (European Study of Cohorts for Air Pollution Effects), som koordineras av universitetet i Utrecht i Nederländerna.
• Forskningen har finansierats genom bidrag från EU:s sjunde ramprogram.
• Göran Pershagen, professor vid institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet, har varit samordnare för fen svenska delen av studien.
Källa: Karolinska institutet

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.