Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Vetenskap

Män ofta utsatta för fysiskt våld i relationer

Män utsätts lika ofta för våld i relationer som kvinnor. Det visar resultatet av en ny studie, som ligger i linje med internationella forskningsresultat. 

Det handlar om både fysiskt och psykiskt våld. Undersökningen, som gjorts vid Sahlgrenska akademien och publicerats i tidskriften BMC Public Health, bygger på två olika enkäter om våld i nära relationer. Män och kvinnor har svarat på samma frågor vid samma tillfälle men de två enkäterna ställde frågor om våld på olika sätt.

Det är den första undersökningen av sitt slag att mäta svaren från båda könen parallellt, och resultaten överraskade, men är samstämmiga, enligt forskarna.

– Det är förvånande att män rapporterar en stor utsatthet för våld. Åtta till elva procent uppger att de misshandlats fysiskt av sin partner under det senaste året, och det tycker jag är mycket, säger Gunilla Krantz, professor vid institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin.

Antalet kvinnor som uppgav att de utsatts för fysiskt våld under det senaste året av en partner var åtta procent, alltså ungefär på samma nivå som männen. Samtidigt uppger en större andel – hela 64 procent av männen som utsatts för våld, att de också utövar våld mot sin partner. Motsvarande siffra bland kvinnor är 40 procent.

Fler kvinnor uppger att de har misshandlat i självförsvar, medan männen i större utsträckning hävdar att de blivit sårade eller kränkta och därför använt våld.

Av studien, som gjorts på sammanlagt 1.400 slumpvist utvalda personer mellan 18 och 65 år, framgår även att konsekvensen av våldet blir värre för kvinnor än för män. Var tionde kvinna uppger att hon haft självmordstankar efter att hon blivit misshandlad och en större andel kvinnor än män vittnar även om depression, ångest och sömnproblem till följd av våldet.

– Samtidigt uppger en lika stor andel av männen som utsätts för psykologiskt våld att de går omkring med självmordstankar som kvinnorna, och detta bör inte negligeras säger Gunilla Krantz.

När det kommer till sexuellt våld är männen överrepresenterade som utövare, medan kvinnorna är offer. Nästan tio procent av kvinnorna i studien uppger att de har utsatts för sexuellt våld tidigare i livet, medan motsvarande siffra bland männen är 3,5 procent.

Bland de män som uppger att de utsatts för fysiskt våld av sin partner, har majoriteten även använt våld mot partnern. Men i studien förekommer också en mindre grupp som inte själva använder våld men som är rejält utsatt för fysiskt eller psykiskt våld. Enligt Gunilla Krantz är det ny kunskap för forskarna. Hon tror att gruppen kanske upplever det som skamfyllt och svårt att tala om våldet eftersom det stämmer dåligt överens med samhällets maskulinitetsbild.

Trots att en av tio män och kvinnor som deltagit i studien uppger att de utsatts för våld i en relation under det senaste året, tror Gunilla Krantz att mörkertalet kan vara större.

– Jag tror att både män och kvinnor underrapporterar sin utsatthet för våld i relationer. Det förekommer oftare än vad man vill medge. När det handlar om könsskillnaden visar tidigare studier att män inte vill konfrontera att de blir slagna. De förnekar, förminskar eller skrattar oftare bort misshandeln. Det pågår en större allmän samhällsdiskussion om mäns våld mot kvinnor, vilket är viktigt då det faktiskt är ett reellt folkhälsoproblem. Det gör det kanske lättare för kvinnor att söka hjälp och det är mer känt om vart man kan vända sig, men jag tror att vi behöver lyfta problemet bland både kvinnor och män, säger hon.

Forskarna ser två typer av våld i relationer: situationsbetingat våld och fysiskt våld med kontrollerande beteende. Enligt tidigare studier utövas ett kontrollerande beteende oftare av män i en relation mellan en man och en kvinna.

Situationsbetingat våld är även vanligare bland unga par än äldre. Ofta har de barn.

– Hälso-och sjukvården måste ta ett större ansvar i den här frågan. Varenda klinik får besök av människor som har utsatts för våld, men vi frågar aldrig om det, trots att de vill berätta. Jag har själv arbetat som allmänläkare och suttit med många kvinnor som jag vet har varit våldsutsatta. Men jag frågade aldrig, säger Gunilla Krantz.

Jenny Yourstone, doktor i psykologi och forskare vid Kriminalvården, bekräftar att resultaten från den nya studien ligger i linje med internationell forskning.

– När vi talar om det ”lätta” självrapporterade våldet mellan partners i brottsofferundersökningar, då är det ingen skillnad mellan kvinnor och män. När man däremot tittar på skadebilden, i vilken utsträckning man har varit tvungen att uppsöka vård, då går vi åt att kvinnor är mer utsatta för grövre våld, det våld som kräver sjukvård, säger Jenny Yourstone.

Hennes egen forskning pekar på att när kvinnor begår grövre våldshandlingar är brotten i högre grad än männens relationsrelaterade.

– Det är mycket ovanligt att en kvinna begår allvarliga våldsbrott mot helt okända personer, säger Jenny Yourstone.

Samtidigt visar statistiken att vissa typer av brott bland kvinnor ökar. Fler kvinnor än tidigare döms för mindre allvarliga våldsbrott.

– Jag tror att det delvis har med attityder att göra, att männen i dag kanske i högre utsträckning berättar om vad de har varit utsatta för, säger Jenny Yourstone 

– Man kan också tänka sig att ganska ringa våld, som förut bara passerade förbi, nu har blivit just ringa, som en form av ”upp-kriminalisering”. I dag accepterar man inte en våldshandling, som en örfil eller liknande, som man kanske gjorde tidigare, säger Jenny Yourstone. 

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.